BMW Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/05/2022
 • Koers opmaak studie: 77.77 EUR
 • Huidige koers: 77.85 EUR
 • Marktkapitalisatie: 44 miljard
 • Secteur: Transport
 • Markt: Frankfurt
 • ISIN: DE0005190003

Conseil de l'analyste

 • 64,16 €
 • 102,93 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

BMW produceert wagens onder het eigen BMW merk en ook via de merken MINI en Rolls Royce. Daarnaast heeft BMW ook een afdeling motorfietsen en een afdeling financiële diensten. Het bedrijf produceerde vorig jaar in 28 fabrieken in 13 landen ruim 1,8 miljoen wagens. Vandaag telt BMW meer dan 105.000 werknemers. 

BMW: Omzet

Source: BMW

Conclusie

Slecht nieuws bij BMW, dat de winstverwachtingen verlaagt. Ook met de lagere winstverwachtingen blijft het aandeel nog in de koopzone noteren, maar het sentiment rond de autosector verslechtert wel, waardoor we op korte termijn geen triggers voor de koers van het aandeel zien.

Nieuws

BMW verlaagt winstverwachtingen voor 2018

BMW kwam vandaag met een winstwaarschuwing. Het bedrijf verwachtte voor 2018 een winst in lijn met 2017. Nu wordt dit aangepast en verwacht men een "lichte daling"  van de winst. Als voornaamste redenene voor deze winstverlaging wijst BMW naar 2 zaken: enerzijds is er de dreigende handelsoorlog die zorgt voor onzekerheid die op de vraag weegt. Daarnaast zorgt de invoering van de nieuwe LTIP-wetgeving rond uitstootwaarden vanaf september voor extra druk: concurrenten kregen niet al hun voertuigen op tijd getest en gecertificeerd, en probeerden daardoor nog verschillende modellen met korting te verkopen voor de deadline van eind augustus, en die hevigere concurrentie woog op de winstmarge.

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018E
Omzet76.84876.05880.40192.17594.16398.67899.279
Operationele winst8.2987.9869.1189.5939.3869.7859.637
Nettowinst5.1225.3405.8176.3696.9108.5697.399
Boekwaarde46.1851.3556.7064.7571.6982.2989.41
Winst per aandeel7.758.108.839.7010.4513.0411.26
Koers/Winst9.410.910.210.07.96.77.5
Dividend per aandeel2.502.602.903.203.504.003.94
Dividendrendement3.43%2.94%3.23%3.27%4.24%4.61%4.66%
Bron: Bloomberg


Resultaten eerste helft 2018 

 • De omzet daalde met 4% tot € 47.7 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 2.4% tot € 4.38 miljard. 

Positieve punten 

 • Het aantal verkochte wagens steeg met 1.8% tot 1.24 miljoen. 
 • De groei was geografisch mooi gespreid met groei in zowel Europa, Azië als de VS. 
 • De verkoop van elektrische en hybride wagens blijft sterk groeien (+42%), BMW verwacht voor heel 2018 meer dan 140.000 exemplaren te verkopen. 
 • Het management bevestigt de winstverwachtingen voor heel 2018. 

Negatieve punten 

 • De R&D-uitgaven gaan ook dit jaar verder omhoog door de extra investeringen in nieuwe technologieën. 
 • Hogere materiaalkosten wogen ook licht op de winstmarge. 
 • De duurdere euro woog op de resultaten. In de loop van het jaar valt een deel van de indekking tegen een lagere dollar nog weg, waardoor de impact in de tweede jaarhelft nog zal vergroten. 

SWOT

Sterktes 
BMW: luxesegment, erg gegeerd, met kleinere wagens snoepen ze zelfs marktaandeel af van de andere klassieke autospelers (Renault, Peugeot,...)
Goede kwaliteit en goed merkimago
Zeer performante motoren (zuinig, sterk, betrouwbaar) : BMW meestal best in class.
Sterk dealership
Schaalvoordelen: BMW verkoopt ongeveer 2 miljoen auto's per jaar

Zwaktes 
Kapitaalintensieve sector, hoge investeringen houden de free cashflow beperkt
Een groot deel van de productie gebeurt in Duitsland, wat zorgt voor hoge loonkosten

Opportuniteiten 
Verdere uitbreiding in groeilanden
Een reeks nieuwe modellen in 2017-2019 zou de verkoop een impuls moeten geven

Bedreigingen 
Overgang naar elektrische auto kan komende jaren op de winstmarge wegen
Autosector blijft cyclisch, in de VS lijkt de markt te hebben gepiekt in 2017
Chinese overheid probeert lokale producenten te versterken, wat in de toekomst kan wegen op de verkoop in China, en waardoor Chinese concurrenten in de toekomst ook BMW kunnen aanvallen in Europa en de VS.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 83.57 EUR Houden
2017/08/29 78.2 EUR Kopen
2019/01/25 74.4 EUR Houden
2019/03/25 69.11 EUR Houden
2021/02/24 69.45 EUR Kopen
2021/03/17 84.26 EUR Houden
2022/03/14 75.43 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.