BHP Billiton Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/03/2019
 • Koers opmaak studie: 17.89 GBP
 • Marktkapitalisatie: 96 miljard
 • Secteur: Acier/Non ferreux
 • Markt: Groot-Brittanië
 • ISIN: GB0000566504

Conseil de l'analyste

 • 11,00 £GB
 • 18,00 £GB

Advies: Conserver

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

BHP Billiton is de grootste mijnbouwgroep ter wereld met activiteiten in 25 landen met ongeveer 80.000 medewerkers. Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2001 van het Australische bedrijf BHP en het Britse Billiton, en behoudt tot op vandaag een hoofdkwartier (en een beursnotering) in elk van beide landen. De groep produceert voornamelijk ijzererts en daarnaast ook steenkool, aluminium, en basismetalen. Een opvallend verschil met andere mijnbouwgroepen is de belangrijke olie- en gaspoot die de groep bezit. De belangrijkste afzetmarkten zijn China (37%), Noord-Amerika (18%), Japan (11%), Australië (5%) en Europa (5%). 

BHP Billiton: Omzetverdeling

Bron: BHP Billiton

Conclusie

Goede resultaten bij BHP, dat nu haar grote schuldenberg van enkele jaren geleden gevoelig heeft gereduceerd. De komende jaren zal de focus bij BHP vooral liggen op het teruggeven aan middelen aan de aandeelhouders via dividenden en terugkopen van eigen aandelen.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002012/132013/142014/152015/162016/172017/2018
Omzet65.96856.76244.63630.91238.28543.638
Operationele winst21.12721.36111.6235.25811.86316.182
Nettowinst10.87613.8421.910-6.3855.8903.705
Boekwaarde

Winst per aandeel1,321,600,23-0,811,020.70
Koers/Winst141236/1330
Dividend per aandeel1.161.211.240.300.830.63
Dividendrendement3,92%3,79%9,6%2,1%4,8%2.9%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten boekjaar 2017/2018 

 • De omzet steeg met 20% tot $ 45.81 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 37% tot $ 3.71 miljard omwille van een eenmalig effect van de belastinghervorming in de VS van $ 1,83 miljard en een waardevermindering op olie-activa.  De onderliggende winst zonder deze effecten steeg met 33% tot $ 8.9 miljard.

Positieve punten 

 • De productie van de verschillende grondstoffen steeg met 8% tegenover vorig jaar. 
 • De gemiddelde grondstofprijs lag hoger in vergelijking met vorig jaar, wat in combinatie met de hogere productie zorgde voor een stijging van de EBITDA met 20% tot $ 23.18 miljard. 
 • BHP realiseerde een free cashflow van $ 10.8 miljard en bouwde haar nettoschuld verder af tot $ 10.93 miljard. De schuld zit daardoor aan de onderkant van de beoogde zone van $ 10 tot $ 15 miljard. 
 • Het slotdividend wordt verhoogd naar $ 0.63 per aandeel, waardoor het totale dividend 42% ligt dan vorig jaar.
 • Er is een akkoord om de olie-activa in de VS te verkopen voor $ 10.8 miljard. Aangezien de schuld zich nu aan de onderkant van de beoogde vork bevindt, zal deze opbrengst uitgekeerd worden aan de aandeelhouders via een terugkoop eigen aandelen en/of een speciaal dividend.

Negatieve punten 

 • De beoogde productiviteitswinsten voor het volgende boekjaar worden verlaagd van $ 2 miljard naar $ 1 miljard, voornamelijk door operationele moeilijkheden bij de steenkoolmijnen van BHP. 
 • BHP heeft het Samarco-dossier over de doorbroken dam in Brazilië nog niet kunnen afronden, waardoor er nog onzekerheid blijft over de totale schadevergoeding. Een heropstart van de mijn wordt niet verwacht voor 2020.
 • De relatief stabiele kostenprognose voor 2019 geeft aan dat BHP verwacht dat de productiviteitswinsten quasi volledig zullen worden teniet gedaan door stijgende materiaal- en arbeidskosten.

SWOT

Sterktes 

 • BHP heeft vooral zeer grote lagekostmijnen, waardoor ze beter gewapend is tegen lage grondstoffenprijzen dan hun concurrenten met een slechtere kostenstructuur.
 • De cashkosten liggen nog veel lager dan de huidige grondstoffenprijzen voor ijzererts, olie en koper, waardoor men ook aan de huidige prijzen nog cashflow blijft produceren. BHP heeft na investeringen zelfs nog free cashflow.

Zwaktes 

 • Inkomsten blijven afhankelijk van de evolutie van de grondstoffenprijzen, waar de producenten geen vat op hebben. De visibiliteit op de toekomstige resultaten is vandaag dan ook laag.
 • Grote afhankelijkheid van één grondstof (ijzererts bij BHP) en weinig zicht op de verwachte prijsevolutie van deze grondstoffen de komende kwartalen. Zowel ijzererts als koper kampen vandaag met een aanbod dat hoger ligt dan de vraag, bij ijzererts is dit zelfs een bewuste strategie van BHP om de prijs naar beneden te duwen om zo de duurdere producenten uit de markt te duwen. 
 • Het fors verlagen van het dividend maakt dat de aandelen veel minder in de belangstelling staan van dividendbeleggers.
 • Gemengde track record qua overnames in het verleden.

Opportuniteiten 

 • Een verder herstel van de grondstoffenprijzen zou een hefboomeffect op de winst hebben en tot een rerating van de aandelen op de beurs leiden. In China plant men al eerste maatregelen om de overcapaciteit in de staalsector aan te pakken. 

Bedreigingen 

 • Een verdere vertraging van de Chinese economie kan de grondstoffenprijzen nog voor een langere tijd op een laag niveau houden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 1268 GBP Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.