Barry Callebaut Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/11/2023
 • Koers opmaak studie: 1428 CHF
 • Huidige koers: 1471 CHF
 • Marktkapitalisatie: 7,8 miljard CHF
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0009002962

Conseil de l'analyste

 • 1 200,00 CHF
 • 1 800,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Barry Callebaut is een Zwitserse producent van Chocolade, die levert aan een hele reeks grote bedrijven wereldwijd. 

Barry Callebaut : Omzetverdeling

Source: Barry Callebaut

Conclusie

Barry Callebaut legde matige resultaten voor in het afgelopen boekjaar. Ook de prognose is, hoewel niet slecht, weinig inspirerend. Het bedrijf is redelijk defensief maar dat betekent niet dat het helemaal immuun is voor een vertragende economie, zoals blijkt uit de cijfers en de vooruitzichten. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio08/202008/202108/202208/202308/2024 E
Omzet6.8937.2088.0928.4718.858
Operationele winst483567554659608
Nettowinst312385361443397
Boekwaarde429,8489,5528,7529,1
Winst per aandeel57,77065,880,874,2
Koers/winst35,833,328,419,119,2
Dividend per aandeel2228282930,4
Dividendrendement1,09%1,20%1,50%1,88%2,13%
Bron : Bloomberg


Resultaten van het  boekjaar eindigend 08/2023 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 4,7% stijgen tot CHF 8,47 miljard. 
 • De nettowinst steeg 22,8% tot CHF 443,1 miljoen. 

Positieve punten 

 • De resultaten waren conform de verwachtingen.
 • Barry Callebaut zag de omzet met 4,7 % stijgen naar CHF 8,47 miljard. De volumes daalden met 1,1%. De volumes daalden vooral in het eerste kwartaal door heropstarteffecten in de grote fabriek in Wieze (na de salmonellabesmetting).
 • De marges stegen lichtjes : de recurrente operationele winst steeg 5,6% tot CHF 659,4 miljoen.
 • De recurrente nettowinst steeg met 3,4% in Zwitserse frank (door iets hogere intrest- en belastinglasten) en 9,6% tegen constante wisselkoersen. In het boekjaar eindigend 08/2022 werd Barry Callebaut getroffen door een salmonella-besmetting, wat toen op het resultaat woog.
 • Barry Callebaut kan een aanzienlijk deel van de inflatie doorrekenen aan de klanten via haar vrij algemeen toegepaste cost-plus prijszettingsmodel.
 • Het bedrijf lanceerde een groeiprognose voor de komende jaren (2024-2027). De omzet zou op jaarbasis met 4% tot 5% moeten stijgen. Deze groei zal komen van een stijgende vraag (2-2,5%), een verder toegenomen tendens naar outsourcing (waar Barry Callebaut van profiteert) (1-1,5%), en een premiumisatie  van het product (1%). De EBIT zou iets sterker moeten stijgen.
 • In het jaar eindigend 08/2024 zou zowel het volume als de EBIT stabiel moeten blijven. Dat jaar is dus een "overgangsjaar".
 • Eventuele prijsstijgingen van cacao en melkpoeder kunnen op termijn meestal grotendeels doorgerekend naar klanten. 
 • Het dividend werd 3,6% verhoogd tot CHF 29 per aandeel.

Negatieve punten 

 • De volumegroei verzwakte wereldwijd, met een krimp van 0,4% in Europa (veruit de belangrijkste markt) en een krimp van 4,6% in Noord- en Zuid-Amerika. In Azië werd een krimp van 2,0% opgetekend. In de overige landen werd een groei van 2,4% opgetekend.
 • Wisselkoersverschillen wogen alweer op de omzetontwikkeling. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet met 9,7% gestegen zijn.
 • Barry Callebaut ondervond hinder van de hoge inflatie (oa. energie- en transportkosten).
 • Barry Callebaut presteerde eens uitzonderlijk lichtjes minder goed dan de globale chocolade-snoepmarkt (1,0% volumedaling). 
 • De cacaoprijzen stegen 24%. De suikerprijzen stegen met gemiddeld 16%. Zwakke suikeroogsten, lage voorraden en hoge energiekosten speelden een rol. De zuivelprijzen daalden met gemiddeld 25% door een lagere vraag en hogere voorraden. Merk wel op dat deze prijzen eerder fors gestegen waren; ondanks de daling van het afgelopen jaar zijn de zuivelprijzen dus nog steeds duur.
 • Bij eventuele stijgende grondstoffenprijzen wordt meer geld opgeslorpt door de voorraden, wat samen met toenemende investeringen op de vrije cash flow kan wegen. 
 • De volatiliteit van de cacaoprijzen kan op de vraag wegen. 
 • Eind april 2021 verkocht de familiale aandeelhouder een groot pakket aandelen (10%) (en dat voor de tweede keer op rij), waardoor Jacobs Holding nu nog een 30,1% belang behoudt. De verkoop kadert in een diversificatie van het vermogen van de familie.

SWOT

Sterktes

 • Zeer solide speler in de sector
 • Zeer grote speler waardoor aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd.
 • Kan eventuele stijgingen in chocoladeprijs doorrekenen naar klanten.

Zwaktes

 • Volledig afhankelijk van de trends in de snoepsector.
 • Zeer hoge cacaoprijzen kunnen op de vraag en op de rendabiliteit wegen.
 • Wereldwijde productiecapacitiet cacao is beperkt en ook zeer regionaal.

Opportuniteiten

 • Barry Callebaut profiteert van de trend naar outsourcing van de chocoladeproductie.
 • Chocolade wordt populairder in groeilanden naarmate de welvaart daar toeneemt.

Bedreigingen

 • Eventuele zwaktes in de snoepmarkt, ook conjunctureel geïnspireerd.
 • Tendens naar gezondere snacks.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 1332.9 EUR Verkopen
28/11/2017 1811.07 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.