Barry Callebaut Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2022
 • Koers opmaak studie: 1916 CHF
 • Huidige koers: 1932 CHF
 • Marktkapitalisatie: 10,5 miljard CHF
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Zwitserland
 • ISIN: CH0009002962

Conseil de l'analyste

 • 1 600,00 CHF
 • 2 400,00 CHF

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Barry Callebaut is een Zwitserse producent van Chocolade, die levert aan een hele reeks grote bedrijven wereldwijd. 

Barry Callebaut : Omzetverdeling

Source: Bloomberg

Conclusie

Barry Callebaut legde degelijke jaarresultaten voor. De impact van de salmonellabesmetting in Wieze bleef beheersbaar. Ook hielden de resultaten redelijk goed stand ondanks de brede kosteninflatie. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio08/202008/202108/202208/2023 E
Omzet6.8937.2088.0928.621
Operationele winst483567567678
Nettowinst312385361470
Boekwaarde429,8489,5528,7
Winst per aandeel57,667065,885,5
Koers/winst35,833,328,422,4
Dividend per aandeel22282833,2
Dividendrendement1,09%1,20%1,50%1,73%
Bron : Bloomberg


Resultaten van het boekjaar eindigend 08/2022 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 12,3% stijgen tot CHF 8,09 miljard. 
 • De nettowinst daalde 6,2% tot CHF 361 miljoen. 

Positieve punten 

 • Barry Callebaut zag de omzet met 12,3 % stijgen naar CHF 8,09 miljard. De volumes stegen met 5,3%.
 • De volumegroei werd regionaal breed gedragen, met een groei van 4,3% in Europa, 6,4% in Noord- en Zuid-Amerika, en 15,8% groei in Azië.
 • De productie in Wieze (zie verder) werd in de tweede jaarhelft (relatief snel) heropgestart en genormaliseerd.
 • Barry Callebaut presteerde beter dan de globale chocolade-snoepmarkt (+0,3% volumegroei).
 • Barry Callebaut ondervond hinder van de coronacrisis, maar de resultaten herstelden mooi. 
 • Barry Callebaut kan een aanzienlijk deel van de inflatie doorrekenen aan de klanten via haar vrij algemeen toegepaste cost-plus prijszettingsmodel.
 • Barry Callebaut bevestigde de prognoses op middellange termijn : het volume zal de volgende paar jaren 5% tot 7% groeien. De bedrijfswinst (ebit) zou sneller moeten toenemen dan het volume. 
 • De cacaoprijzen stegen een bescheiden 4,2% in het afgelopen boekjaar, wat positief is. Hoewel de vraag groter is dan het aanbod, bleef de prijsstijging binnen de perken omdat de voorraden nog aanzienlijk waren.
 • Eventuele prijsstijgingen van cacao en melkpoeder kunnen op termijn meestal grotendeels doorgerekend naar klanten. 
 • Management is optimistisch over het potentieel in Azië. 
 • Het dividend bleef gehandhaafd op CHF 28 per aandeel.


Negatieve punten 

 • Eind juni moest Barry Callebaut de productie in Wieze, de grootste chocoladefabriek ter wereld, stilleggen nadat er salmonella was aangetroffen. Dankzij tijdig ingrijpen is de besmette chocolade gelukkig niet bij de eindconsument geraakt, maar ze is wel in de productielijnen van belangrijke klanten zoals Mondelez, Neuhaus en Guylain terecht gekomen. De impact van deze tegenvaller liep op tot ca CHF 77 miljoen (geboekt in de tweede jaarhelft).
 • De volumegroei in Europa was aan de magere kant maar dat kwam door de (uitzonderlijke) productie-onderbreking in de fabriek in Wieze (zie hoger).
 • Wisselkoersverschillen wogen lichtjes op de omzetontwikkeling. Tegen constante wisselkoersen zou de omzet met 14,6% gestegen zijn.
 • Barry Callebaut ondervindt hinder van hogere kosten door hogere energie- en transportkosten.
 • Ook werd een afschrijving geboekt op de Russische activa van ca CHF 5 miljoen (<5% van de totale activiteiten).
 • De suikerprijzen stegen met gemiddeld 18,7%. Zwakke suikeroogsten (deels door het droge weer) en hoge energie- en transportkosten speelden een rol.
 • De zuivelprijzen stegen met gemiddeld 51,5% door een hogere vraag, hogere kosten en een lager aanbod.
 • Op korte termijn kunnen eventuele nieuwe coronagerelateerde lockdowns terug op de resultaten wegen door de sluiting van hotels en restaurants.
 • Bij eventuele stijgende grondstoffenprijzen wordt meer geld opgeslorpt door de voorraden, wat samen met toenemende investeringen op de vrije cash flow kan wegen. 
 • De volatiliteit van de cacaoprijzen kan op de vraag wegen. 
 • Barry Callebaut schrapte in 2017 en 2018 verschillende contracten, wat op de omzet & volumes woog. Anderzijds krikte dat de rendabiliteit op.
 • Eind april 2021 verkocht de familiale aandeelhouder een groot pakket aandelen (10%) (en dat voor de tweede keer op rij), waardoor Jacobs Holding nu nog een 30,1% belang behoudt. De verkoop kadert in een diversificatie van het vermogen van de familie.

SWOT

Sterktes

 • Zeer solide speler in de sector
 • Zeer grote speler waardoor aanzienlijke schaalvoordelen worden gecreëerd.
 • Kan eventuele stijgingen in chocoladeprijs doorrekenen naar klanten.

Zwaktes

 • Volledig afhankelijk van de trends in de snoepsector.
 • Zeer hoge cacaoprijzen kunnen op de vraag en op de rendabiliteit wegen.
 • Wereldwijde productiecapacitiet cacao is beperkt en ook zeer regionaal.

Opportuniteiten

 • Barry Callebaut profiteert van de trend naar outsourcing van de chocoladeproductie.
 • Chocolade wordt populairder in groeilanden naarmate de welvaart daar toeneemt.

Bedreigingen

 • Eventuele zwaktes in de snoepmarkt, ook conjunctureel geïnspireerd.
 • Tendens naar gezondere snacks.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 1332.9 EUR Verkopen
28/11/2017 1811.07 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.