Amsterdam Commodities (Acomo) Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/07/2019
 • Koers opmaak studie: 18.48 EUR
 • Huidige koers: 19.86 EUR
 • Marktkapitalisatie: 538 miljoen
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000313286

Conseil de l'analyste

 • 20,20 €
 • 28,20 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Amsterdam Commodities of kortweg ACOMO is een handelaar en verdeler van thee, specerijen, zaden en andere agrarische producten. Het bedrijf koopt de producten op lokale markten of rechtstreeks bij landbouwers en verwerkt deze ook (sorteren, schoonmaken, mengen, verpakken, kwaliteitscontrole). Acomo is actief in 50 verschillende landen en werkt met 300 verschillende natuurlijke producten. De handelaar verkoopt deze producten aan de voedingsindustrie (o.a. Unilever en Nestlé). Het bedrijf heeft onder andere volgende dochterondernemingen: 
- Catz International : specerijen, kokos, noten en zuidvruchten, en via 100% (klein)dochteronderneming Tovano gedroogd fruit en verpakte noten. 
- King Nuts & Raaphorst : noten en rijstwafels 
- Red River Commodities : Inkoop, verwerking en distributie van eetbare zaden (vnl zonnebloempitten). 4 activiteiten: eetbare pitten, vogelzaad, verwerkte producten en sunbutter. 
- Van Rees Groep : Grootste onafhankelijke internationale theehandelaar en distributeur. (Rotterdam) 

Acomo : omzetverdeling

  Bron: Acomo

  Conclusie

  De resultaten van Acomo vielen alweer wat zwakker uit dan verwacht. We handhaven onze "houden-"opinie en wachten op indicaties van een herstel van de resultaten.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2015201620172018 E
  Omzet682682710680
  Operationele winst475046
  Nettowinst32343231
  Boekwaarde7,07,577,52
  Winst per aandeel1,351,431,331,41
  Koers/winst17,214,6418,215,5
  Dividend per aandeel11,151,11
  Dividendrendement4,31%5,50%4,56%4,58%
  Bron : Bloomberg

  Resultaten eerste helft 2018 

  • Acomo zag de omzet in de eerste helft van 2018 met 5,2% afnemen tot € 336 miljoen. 
  • De nettowinst daalde 10,8% tot € 15,5 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Ondanks de moeilijkere omgevingsfactoren hielden de resultaten nog vrij goed stand.
  • Acomo nam notenhandelaar Delinuts over, dat vanaf de tweede jaarhelft van 2017 werd geconsolideerd. Daarmee zet Acomo haar succesvolle traditie van "buy-and-build" voort. 
  • Toenemende vraag uit groeilanden. 
  • Voedselingrediënten van Acomo vormen in veel gevallen slechts een klein gedeelte van het eindproduct, waardoor er normaal gezien minder druk op de prijzen is. 

  Negatieve punten 

  • Acomo publiceerde resultaten die onder de verwachtingen uitkwamen. 
  • Lagere prijzen voor verschillende productgroepen zetten druk op de resultaten. Dat is te wijten aan betere oogsten aan de aanbodzijde enerzijds en een afwachtende houding van klanten aan de vraagzijde ten gevolge van het toenemende protectionisme.
  • De nog steeds zwakke dollar woog eveneens op de resultaten.
  • De volatiliteit van de voedingsgrondstoffenprijzen door de invloed van "El Nino" maken het soms behoorlijk lastig om de rendabiliteit op peil te houden. 
  • Het bedrijf geeft zoals gewoonlijk geen becijferde prognose voor 2018. 
  • Spanningen in het Midden-Oosten en/of Afrika, een eventuele zwakke Europese (of Amerikaanse) economie en uitzonderlijke oogsten (te veel of te weinig) kunnen op de resultaten wegen. 

  SWOT

  Sterktes:

  • Acomo is actief in de voedingssector, een defensieve sector
  • Het bedrijf heeft een heel netwerk opgebouwd, verspreid over heel de wereld, om de aanlevering van haar grondstoffen veilig te stellen.
  • Hierdoor is Acomo ook een betrouwbare leverancier, wat door klanten sterk geapprecieerd wordt.
  • Voedselingrediënten van Acomo vormen in veel gevallen slechts een klein gedeelte van het eindproduct, waardoor er normaal gezien minder druk op de prijzen is. 

  Zwaktes:

  • Beperkte beursliquiditeit waardoor de koers soms vrij sterk kan schommelen.
  • Kleinere onderneming die soms contracten moet afsluiten met zeer grote (sterke) spelers.

  Opportuniteiten:

  • Bevolkingsaangroei doet ook de vraag naar voeding (en specerijen) toenemen.
  • Voedingspatroon in opkomende landen verandert; de mensen eten er steeds meer gevarieerd.
  • Sterk toenemende populariteit naar gezonde tussendoortjes is gunstig voor Acomo.

  Bedreigingen:

  • Hoge volatiliteit in de voedingsgrondstoffenprijzen kunnen op de resultaten wegen.
  • Bij mislukte oogsten kan de aanlevering belemmerd worden.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 24.98 EUR Kopen
  05/04/2018 21.45 EUR Houden
  23/07/2019 18.48 EUR Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.