Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/07/2019
 • Koers opmaak studie: 484.8 NOK
 • Huidige koers: 421 NOK
 • Marktkapitalisatie: 46,8 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Conseil de l'analyste

 • 420,00 NOK
 • 588,00 NOK

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 66,66% in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 40% belang, BP een 30% belang. Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Solutions : levert diensten, producten, technologie, engineering en know how aan de oliesector voor de ontwikkeling van olievelden (offshore).
 • Akastor : gespecialiseerd in boortechnologie.
 • Ocean Yield : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...).
 • Aker Biomarine : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier. 
Aker ASA : Intrinsieke waarde

  Bron: Aker ASA

  Conclusie

  Het herstel van de olieprijs duwt Aker hoger en de decote lager. We handhaven onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio2015201620172018 E
  Omzet73.40543.67341.60912931
  Operationele winst6.4131.5712.871
  Nettowinst-1.82314.4131.5172.134
  Boekwaarde107,29294,04284,73
  Winst per aandeel-24,81194,2520,4324,27
  Dividend per aandeel51619,7320,92
  Dividendrendement3,05%3,11%4,47%3,30%
  Bron: Bloomberg

  Resultaten tweede kwartaal 2018

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel in het tweede kwartaal van 2018 met 34,7% toenemen, van NOK 571 tot NOK 769 per aandeel.
  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel in 2017 met 21,7% toenemen, van NOK 462 tot NOK 562 per aandeel. 

  Positieve punten 

  • Aker presteerde alweer beter dan de Noorse beurs, die 9,2% won in het tweede kwartaal. 
  • Het herstel van de olieprijs gaf zowat alle participaties van Aker (die grotendeels oliegerelateerd zijn) vleugels afgelopen kwartalen. 
  • Er waren relatief weinig wijzigingen in de portefeuille. 
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) nu beperkt is. 
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Negatieve punten 

  • De decote of korting op de intrinsieke waarde nam verder af, van 23% naar 18%. 
  • Een daling van de olieprijs zou ongunstig zijn voor Aker, de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 
  • Er bestaat steeds gevaar voor een (aanzienlijke) onderschatting van de kosten bij het opstarten van de olieproductie bij nieuwe projecten. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.