Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/04/2021
 • Koers opmaak studie: 654.5 NOK
 • Huidige koers: 673 NOK
 • Marktkapitalisatie: 48,2 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Conseil de l'analyste

 • 560,00 NOK
 • 840,00 NOK

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 66,66% in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP (40%) : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 40% belang, BP een 30% belang. Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Horizons(100%) : omvat participaties in "Aker Offshore Wind" en "Aker Carbon Capture", twee bedrijven die afgesplitst zijn van Aker Solutions en als dividend werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Aker Solutions. Aker Horizons is gespecialiseerd in hernieuwbare en groene technologie.
 • Aker Biomarine (77,8%) : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier.
 • Ocean Yield (61,7%) : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...).
 • Cognite (62%) : Noors IT-bedrijf gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data mbt olieplatforms of schepen waarmee onderhoud en processen kunnen worden geoptimaliseerd en gepland. Grootste klant is Aker BP.
Aker : Intrinsieke waarde

  Source: Aker

  Conclusie

  De implosie van de olieprijs woog zwaar op Aker in het eerste kwartaal. In het tweede en derde kwartaal herstelde de intrinsieke waarde gedeeltelijk. In het vierde kwartaal volgde een explosief herstel, waardoor de intrinsieke waarde op jaarbasis zelfs steeg. Daarmee is nogmaals bevestigd dat Aker erg gevoelig is aan de (forse) schommelingen van de olieprijs. Aan de huidige waardering handhaven we onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio201720182019
  Omzet41.60942.16348.609
  Operationele winst2.8712.0871.047
  Nettowinst1.517906-1.533
  Boekwaarde284,7296,4253,6
  Winst per aandeel20,4312,19-20,64
  Dividend per aandeel19,7322,511,75
  Dividendrendement4,47%4,87%2,16 %
  Bron: Bloomberg


  Resultaten 2020

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel (obv de beurskoersen van de onderliggende participaties) met 6,7% toenemen, van NOK 673 (31/12/2019) tot NOK 718 (31/12/2020). 

  Positieve punten 

  • Na een dramatisch eerste kwartaal was er een gedeeltelijk herstel van de intrinsieke waarde per aandeel in de twee daaropvolgende kwartalen. Het vierde kwartaal bracht een spectaculaire remonte van maar liefst 72% tot NOK 718, waardoor op jaarbasis de intrinsieke waarde met 6,7% gestegen is.
  • Aker ASA presteerde daarmee beter dan de Noorse beurs, die 4,6% steeg in 2020.
  • De koersevolutie van Aker Horizons en Aker Biomarine droegen het meeste bij aan de stijging van de intrinsieke waarde in 2020.
  • Aker annuleerde het dividend van NOK 11,75 in het eerste kwartaal, maar kwam op die beslissing terug in het tweede kwartaal.
  • De huidige decote is terug wat opgelopen tot ca 15% à 20%.
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) een heel stuk kleiner was. 
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. De productie in dat veld werd opgestart in het begin van het vierde kwartaal van 2019, twee maand sneller en tegen een lagere kostprijs dan verwacht. De break-evenprijs is amper $ 20 per vat.

  Negatieve punten 

  • De crash van de olieprijs en de globale groeivertraging had een zwaar negatieve impact op Aker, tenminste in de eerste jaarhelft van 2020. In het eerste kwartaal halveerde de intrinsieke waarde (-51,7% tot NOK 325 per aandeel).
  • De daling van AkerBP had de grootste negatieve impact op de intrinsieke waarde van Aker ASA in 2020, al bleef die impact over het ganse jaar heen beschouwd binnen de perken.
  • Elke daling van de olieprijs is ongunstig voor Aker : de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 
  • De resultaten stonden in 2019 onder druk door een forse verhoging van de afschrijvingen en waardeverminderingsverliezen (heel ruim en verspreid over de meeste participaties heen, o.a. bij Ocean Yield op een FPSO (Floating Production, Storage and Offloading - een drijvend productieplatform voor olie en gas)).

  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.