Aker ASA Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/02/2024
 • Koers opmaak studie: 590 NOK
 • Huidige koers: 650 NOK
 • Marktkapitalisatie: 43,9 miljard
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Noorwegen
 • ISIN: NO0010234552

Conseil de l'analyste

 • 510,00 NOK
 • 867,00 NOK

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Aker ASA is een Noorse investeringsmaatschappij die voor haar participaties via de respectievelijke raden van bestuur het beleid mee wil bepalen. De holding is voor 68,2 % in handen van TRG Holding AS (eigendom van Kjell Inge Rokke ). 
Samenstelling portefeuille : 

 • Aker BP (21,2%) : actief in olie- en gas-exploratie en productie (in Noorwegen). Ontstaan uit de fusie tussen Det Norske en BP Norway. Aker ASA heeft een 21,2% belang, BP een 15,9% belang (na de overname van Lundin Energy in Q2 2022). Het voordeel is dat de BP-activiteiten cash genereren waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) beperkt is.
 • Aker Horizons(67,3%) : omvat participaties in "Aker Offshore Wind" en "Aker Carbon Capture", twee bedrijven die afgesplitst zijn van Aker Solutions en als dividend werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Aker Solutions. Aker Horizons is gespecialiseerd in hernieuwbare en groene technologie.
 • Aker Biomarine (77,7%) : vangt krill (planktonkreeftjes) en verwerkt dit als voedsel als voedingssupplement voor mens & dier.
 • Cognite (50,5%) : Noors IT-bedrijf gespecialiseerd in het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data mbt olieplatforms of schepen waarmee onderhoud en processen kunnen worden geoptimaliseerd en gepland. Grootste klant is Aker BP.
 • Aker Solutions (39,4%) : Engineeringbedrijf dat diensten levert aan de energiesector.
 • Ocean Yield (0 %) : Leasingmaatschappij voor (allerhande) schepen (chemie, auto's,...). Deze participatie werd volledig verkocht in de tweede jaarhelft van 2021.
Aker : Intrinsieke waarde

  Source: Aker

  Conclusie

  Het aandeel Aker presteerde in 2023 in lijn met de daling van de olieprijs, en presteerde daarmee zwakker dan de Noorse beurs. Er waren amper wijzigingen in de portefeuille. Aker is en blijft uiteraard erg gevoelig aan de (soms forse) schommelingen van de olieprijs. Aan de huidige waardering handhaven we onze "houden"-opinie.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  in mio NOK201820192020202120222023
  Intrinsieke waarde per aandeel


  900939851
  Dividend per aandeel22,523,523,529,030,031,0
  Dividendrendement4,87%4,32 %4,20%3,52%4,17%4,65%
  Bron: Bloomberg


  Resultaten 2023

  • Aker ASA zag de intrinsieke waarde per aandeel (obv de beurskoersen van de onderliggende participaties) met 9,4% afnemen, van NOK 939 (31/12/2022) naar NOK 851 (31/12/2023). 

  Positieve punten 

  • De intrinsieke waarde werd gestut door de positieve koersontwikkeling van Aker BP en Aker Solutions. De overige participaties hielden goed stand. Er waren amper wijzigingen in de portefeuille.
  • De decote schommelt rond de 22% eind 31/12/2023.
  • Aker zal in de eerste helft van 2023 een dividend van NOK 15,5 per aandeel uitkeren met betrekking tot het boekjaar 2023. Het bestuur heeft de machtiging om ook in de tweede jaarhelft van 2023 een bijkomend dividend uit te keren over 2023 (mogelijk nog eens NOK 15,5 per aandeel). Het bedrijf wil elk jaar 2% tot 4% van de intrinsieke waarde van het aandeel als dividend uitkeren.
  • Det Norske fusioneerde in 2016 met BP Noorwegen tot "Aker BP ASA", waardoor de noodzaak aan cash voor de ontwikkeling van het nieuwe veld (van ex-Det Norske) een heel stuk kleiner was. Aker BP fuseerde op het einde van het tweede kwartaal van 2022 met Lundin Energy, een olie-exploratie en productiemaatschappij, met activa wereldwijd maar de meeste activa in het VK en Noorwegen.
  • De holding heeft sinds haar introductie in 2004 duidelijk beter gepresteerd dan de Europese indices. 
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. De productie in dat veld werd opgestart in het begin van het vierde kwartaal van 2019. De break-evenprijs lag op dat moment op amper $ 20 per vat.

  Negatieve punten 

  • Door de afzwakkende economische vooruitzichten daalde de olieprijs, wat uiteraard een impact had op de participaties van Aker ASA. 
  • De ongunstige koersontwikkeling van Aker Horizons had een negatieve impact op de intrinsieke waarde van Aker ASA.
  • Aker presteerde slechter dan de Noorse beurs, die in 2023 9,9% terrein won.
  • Elke eventuele verdere daling van de olieprijs is ongunstig voor Aker : de afhankelijkheid van oliegerelateerde activiteiten is groot. 


  SWOT

  Sterktes :

  • Uitstekend management met lange ervaring in de sector.
  • De meeste oliegerelateerde activiteiten lijken zeer goed bestand te zijn tegen de lagere olieprijs.
  • Duidelijk outperformace sinds beursindtroductie in 2004.
  • Goede kapitalisatie topholding.

  Zwaktes :

  • Minder liquide aandeel.
  • Onderliggende participaties zijn niet allen goedkoop.

  Opportuniteiten :

  • Een eventuele verhoging van de decote
  • Een stijgende olieprijs kan het aandeel vleugels geven
  • Beursintroducties van participaties die nog niet beursgenoteerd waren.
  • Ex-Det Norske deed een gigantische olievondst in relatief ondiep water. Vanaf 2019 zou de productie in dat veld moeten worden opgestart. 

  Bedreigingen :

  • Eventuele daling olieprijs
  • Oplopende kosten bij dochter Det Norske
  • Toenemende concurrentie

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  12/04/2017 346 NOK Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.