http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actueel
 
Openbare aanbesteding voor keuze commissaris voor de bank
 
"In overeenstemming met artikel 132/1 ß2 van het wetboek van vennootschappen heeft de termijn van de commissaris van de bank de limiet van 9 jaar bereikt. Dienaangaande heeft de instelling beslist om conform artikel 132/1 ß3 en zoals bepaald in artikel 17 ß4 van de verordening 537/2014 over te gaan tot een openbare aanbesteding teneinde over te gaan tot keuze van een commissaris voor de instelling.
 
Via deze plaatsing op de website, die het openbaar karakter waarborgt, doet de instelling dan ook een oproep aan alle auditors die over de nodige erkenningen beschikken om een offerte van hun dienstverlening in te dienen bij herman.hendrickx@dierickxleys.be. Deze offerte dient uiterlijk op 15 maart 2018 toegezonden te worden om verdere beoordeling binnen de governance termijnen mogelijk te maken."  


Begrotingsakkoord zomer 2017
 
De regering heeft op 26/07/2017 een akkoord bereikt omtrent o.a. de hervorming van de fiscaliteit.
 
Voor de belegger zijn volgende aangekondigde maatregelen van belang:
 
•  Men voorziet vanaf 2018 een taks van 0,15% op effectenrekeningen (zijnde aandelen, obligaties en beleggingsfondsen) vanaf 500.000 EUR per persoon. Pensioenspaarfondsen zouden niet onder deze maatregel vallen;
•  Een bedrag tot 627 euro aan dividenden zal worden vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling zal via de belastingaangifte verkregen worden;
•  De tarieven van de beurstaks zullen vanaf 2018 stijgen: van 0,27% naar 0,35% voor wat betreft de aan- en verkoop van aandelen. Voor obligaties stijgt het tarief van 0,09% naar 0,12%;
 
Wij wachten het wetsontwerp af en houden u uiteraard op de hoogte van zodra er meer details bekend worden gemaakt.
 

Dierickx Leys Private Bank draagt er zorg voor dat de informatie in deze rubriek zo correct mogelijk is. De bank kan al de informatie op elk ogenblik wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.
De in deze rubriek vermelde gegevens mogen, mits duidelijke vermelding van de naam van de bank verspreid worden.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website