http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Praktische Informatie - Tarieven - Spaarrekeningen
Actuele rentetarieven op spaarrekening in euro
De intresten op uw spaarrekening crediteren wij maandelijks.
Deze spaarrekening is 'niet-gereglementeerd' volgens de wet van 7-12-2008 en is dus onderhevig aan de roerende voorheffing zonder vrijstelling.
 
Sinds 1 april 2016 hebben wij de rente op nul gezet. Dit wegens het beleid van de Europese Centrale Bank die een negatieve rente hanteert voor financiŽle instellingen.
Meer informatie hierover vindt u in de april-editie van ons cliŽntenmagazine 'De Kasteelpleinstreet Journal'.
 
Actuele Rentetarieven
Schijf in euro Bruto creditrente Netto creditrente (30% RV)
tot 25.000 0% 0%
>   25.000 0% 0%Veilig sparen meer dan ooit aangewezen
Op de gereglementeerde spaarboekjes bieden de meeste retailbanken momenteel het wettelijk minimum aan van 0.01% basisrente of iets meer. In de huidige financiŽle situatie dient een rentevergoeding echter afgemeten te worden tot het risico dat de spaarder loopt.
Dit risico ontstaat wanneer een bank kortlopende gelden op lange termijn belegt of de gelden belegt in risicovolle producten om een negatieve spaarmarge te vermijden.
Dierickx Leys Pivate Bank neemt geen risico op het vlak van "mismatching" in looptijd en belegt de spaargelden niet in complexe en risicovolle producten.
De rentevoeten die wij aanboden waren steeds een weergave van een correct en veilig rentebeleid en dat geldt ook voor de huidige nulrente.

Het tarief van uw spaarrekening in euro bepalen we op basis van de EURIBOR-index en de EONIA-index:
EONIA en EURIBOR behoren tot de groep van de geldmarkttarieven. Dit zijn tarieven op minder dan ťťn jaar voor liquide instrumenten die worden gedekt door diverse garanties op juridisch vlak. De geldmarkttarieven worden onderverdeeld in drie segmenten: de voornaamste rentevoeten van het monetaire beleid, de referentietarieven voor schatkistcertificaten van de Belgische Staat op de secundaire markt en de rentetarieven op de interbankenmarkt. Tot dit laatste segment, rentetarieven op de interbankenmarkt, behoren EONIA en EURIBOR. Deze tarieven zijn momenteel negatief.

Deze twee rentetarieven worden berekend op basis van een groep van een 57-tal banken uit de hele eurozone, volgens een bepaalde wegingsfactor per land en op voorwaarde dat deze banken zelf actief zijn op de markt van de euro en een aanzienlijk volume kunnen verhandelen in financiŽle instrumenten die op de indexen EONIA en EURIBOR zijn gebaseerd.

EURIBOR = Euro Inter Bank Offered Rate. Dagelijks om 11 uur wordt deze index berekend als een niet gewogen gemiddelde van de aangeboden tarieven. De Euribor is het tarief voor de rente die de ene bank aan de andere doorberekent voor leningen van een bepaalde looptijd (max.1jaar). Deze aangeboden tarieven noemt men ook de prime rate.

EONIA = Euro OverNight Index Average. De ECB (Europese Centrale Bank) berekent deze index als een gewogen gemiddelde van de tarieven voor eendaagse leningen binnen het euro-gebied voor ongedekte leningen aan andere banken.

Rentetarieven op spaarrekeningen in vreemde valuta
Indien u voor langere tijd tegoeden op uw rekening wenst aan te houden in Amerikaanse dollars, Deense kronen, Britse ponden, Australische, Canadese of Nieuwzeelandse dollars, dan kan u deze op een spaarrekening plaatsen in deze valuta.
 
De rentetarieven varieren volgens de officiŽle marktrente in deze munten en kan u vernemen op onze financiŽle afdeling op nummer +32 (0)3 241 09 80.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website