http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Over Dierickx Leys - Veilig beheer
TOP Activiteiten
Dierickx Leys Private Bank is actief op het vlak van beleggingsdiensten, voornamelijk voor de particuliere cliŽnt. Ons dienstenpakket betreft de verhandeling van beleggingsinstrumenten, adviesverlening, vermogensbeheer en vermogensplanning. In deze activiteiten heeft de bank een jarenlange expertise opgebouwd. De gemiddelde anciŽnniteit van de beheerders, het kader en het management is erg hoog. De organisatie van de interne controle is erg performant. Bij de uitoefening van onze dienstverlening streven we naar een hoogstaande kwaliteit, een grote toegankelijkheid en een doorgedreven transparantie. De bank is niet actief in risicovolle activiteiten zoals marketmaking, begeleiding van uitgiftes en beursintroducties of kredietverlening.

TOP Solvabiliteit
Dierickx Leys Private Bank scoort uitzonderlijk hoog op het vlak van de solvabiliteit.
Wegens de familiale aandeelhoudersstructuur is de algemene strategie van onze bank gericht op continuÔteit. Het behoud van de kredietwaardigheid van de bank heeft daarom de hoogste prioriteit.
De eigen middelen investeert de bank, naast het eigen vastgoed uitsluitend, in veilige kwaliteitsobligaties. Complexe of risicovolle producten of twijfelachtige buitenbalansproducten heeft de bank nooit aangehouden.
Dierickx Leys Private Bank heeft een transparante structuur. In de rubriek 'cijfers' publiceren we onze jaarrekening en meer informatie over de solvabiliteitsratio's van het afgesloten boekjaar.

TOP Liquiditeit
De bank heeft een sterke liquiditeit, voornamelijk omdat zij weinig actief is in het segment van de kredietverlening.
De verstrekte voorschotten aan cliŽnten betekenen in alle omstandigheden slechts een fractie van het eigen vermogen van de bank.
De ontvangen spaargelden beleggen we voor het belangrijkste deel op ten hoogste 6 maanden tot ťťn jaar. Afhankelijk van de marktomstandigheden beleggen we sterk gespreid in schatkistcertificaten, kortlopend bedrijfspapier en op kortetermijnrekeningen bij diverse streng geselecteerde banken.
De intrestvergoeding die wij bieden op de spaarrekening is de weergave van een correct en veilig rentebeleid.

TOP Onafhankelijke dienstverlening
Dierickx Leys Private Bank levert geen dienstverlening aan beursgenoteerde bedrijven zoals het opzetten van financiŽle constructies of kredietverlening. Bovendien participeren er geen andere financiŽle instellingen in onze kapitaalstructuur. Op die manier garanderen wij een volledige onafhankelijkheid en objectiviteit aan onze cliŽnten voor wat betreft onze globale dienstverlening en het beleggingsadvies in het bijzonder.
Onze medewerkers ontvangen geen plaatsings- of transactiecommissies. Het advies is in overeenstemming met het profiel van de cliŽnt.
Op onze website en aan onze loketten bieden we een uitgebreide selectie aan van diverse beleggingsinstrumenten waaronder obligaties van diverse emittenten met een hoge kredietwaardigheidsrating. Wij zijn hierbij niet gebonden aan emittenten of loketbanken.
TOP Externe beschermingsregels
Dierickx Leys Private Bank is onderworpen aan de controle van haar interne auditor, de bankrevisor, de FSMA en de Nationale Bank. Bovendien is de bank aangesloten bij het Belgische beschermingsfonds voor deposito's en financiŽle instrumenten.
De aanvullende staatsgarantie van de Belgische overheid tot 100.000 euro is eveneens van toepassing op de tegoeden van onze cliŽnten.

Onze 'fondsen' zijn aparte entiteiten die onderhevig zijn aan de regelgeving voor ICBE's en die geen schade lijden bij een eventuele faling van de emitterende bank.

 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website