http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Over Dierickx Leys - Dienstenpakket
Dierickx Leys Private Bank wil uw vertrouwenspersoon zijn voor vermogensbeheer, vermogensplanning en beleggingsadvies.


  
   De financiŽle wereld is een ingewikkeld kluwen dat steeds moeilijker te ontwarren is. De waaier aan mogelijkheden lijkt schier onbegrensd. Om de meest aangewezen oplossing te vinden voor u en uw gezin, kiest u best voor iemand die klaarheid schept binnen deze complexe wereld. Iemand die denkt als een investeerder: met de vereiste kennis, voor de lange termijn. Iemand die met u meedenkt en samen met u de juiste weg uitzet, vandaag en morgen.


Een klare kijk op uw vermogen.

Waarom Dierickx Leys Private Bank?

  
   Vermogensbeheer is onze kernactiviteit, zowel individueel als collectief. Persoonlijk contact, deskundigheid en transparantie dragen we daarbij hoog in het vaandel.

We vertrekken vanuit uw persoonlijke situatie om, na een grondige analyse en in wederzijds overleg, de langetermijndoelstellingen en strategie voor uw vermogen te definiŽren.

Samen met u bepalen we de asset allocatie, de verhouding tussen vastrentende en risicohoudende beleggingen.

Bij de keuze van de aandelen primeert de kwaliteit van het bedrijf. De basis van onze aandelenselectie is: een sterke productportefeuille, schaalgrootte, over voldoende patenten en een duurzaam competitief voordeel beschikken tegenover de concurrenten.

De selectie van vastrentende beleggingen is gebaseerd op een grondige doorlichting van de emittent, de evolutie van de rentemarkten en de voorwaarden van de uitgifte.

De benaming van onze fondsen "Transparant" verwijst naar onze zorg voor duidelijkheid: geen geheimen over de samenstelling van de portefeuille en de kosten.

Wij zijn een onafhankelijke partner met een solide financiŽle positie.
Door een veilig beheer is ons eigen vermogen, zelfs tijdens de zware crisisjaren, steeds blijven groeien."Wie zijn bestemming kent, vindt de weg."
Lao Tse - Chinees filosoof 6e eeuw v.Chr.

Vermogensbeheer
  
   In het individueel vermogensbeheer bieden wij u de keuze tussen discretionair of adviserend beheer .

Als u kiest voor discretionair vermogensbeheer , geeft u ons een mandaat om uw portefeuille te beheren. Vooraf nemen we met u de beheersopdracht door en leggen we de afgesproken uitgangspunten vast. Wij voeren het beheer uit in strikte opvolging van uw doelstellingen en uw beleggersprofiel. Samen evalueren we op regelmatige tijdstippen de gemaakte afspraken en passen die aan als uw behoeften wijzigen.

Bij adviserend vermogensbeheer speelt u zelf een actieve rol in het beheer van uw portefeuille en kan u rekenen op het gepersonaliseerd advies van uw beheerder. Hij contacteert u proactief op regelmatige basis en begeleidt u om uw portefeuille verder uit te bouwen of bij te sturen. Hij verleent advies op maat en formuleert concrete beleggingsvoorstellen. Voor de uitvoering van elke transactie of effectenoperatie vraagt hij uw goedkeuring.

Naast individueel vermogensbeheer kan u ook kiezen voor een collectief beheer via onze Transparant Fondsen . Dierickx Leys Private Bank lanceerde sinds 1999 diverse compartimenten van de Belgische bevek Transparant. Een belangrijke eigenschap van die fondsen is, zoals de naam vermeldt, de doorzichtigheid. U heeft de keuze uit meerdere aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen.

Aanvullend bieden wij u pensioensparen aan via het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat onderdeel vormt van de derde pijler voor de pensioenopbouw, met een interessant fiscaal voordeel.
Kredietverlening
  
   Op basis van uw portefeuille kan u een krediet aangaan voor investeringsnoden zoals de (her)financiering van vastgoed of het benutten van een beleggingsopportuniteit.
U ontvangt een gepersonaliseerd kredietvoorstel.
Meer informatie vindt u hier .
Beleggingsadvies
  
   Wij verstrekken u beleggingsadvies en informatie over dividendbetalingen, kapitaalsuitkeringen, omruilingen en andere effectenoperaties. Bij aandelentransacties kan u ons informatie vragen over alle kernratio's, het historisch koersverloop, de diepte van de markt, de liquiditeit of de opportuniteit van uw transactie. Bij verrichtingen in obligaties verschaffen wij u de voorwaarden, het rendement en de kredietwaardigheid van de emittent. Complexe producten evalueren we vanuit een kritische visie.
Dierickx Leys Online
  
   Via Dierickx Leys Online kan u uw rekening en inventaris, gewaardeerd tegen recente koersen, steeds raadplegen. U kan op elk moment uw orders op eenvoudige wijze invoeren en opvolgen via onze beveiligde site.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website