http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Juridisch - Schadeclaims
TOP Lernout & Hauspie - UPDATE 25-03-2017
Op 7 november 2016 is voor het Hof van Beroep te Gent de burgerlijke procedure gestart in de zaak van het failliete spraaktechnologiebedrijf Lernout&Hauspie om de schadevergoedingen te bepalen.
Op 23 maart 2017 besliste het Hof dat de bedrijfsrevisor KPMG geen schadevergoedingen moet betalen aan de gedupeerden.
Aangezien KPMG de enige beklaagde partij was die over voldoende financiŽle middelen beschikt, slinkt de hoop op enige schadevergoeding hierdoor zeer sterk. Ondertussen heeft het adviesbureau Deminor cassatieberoep aangetekend tegen het arrest.

TOP Ageas (voorheen Fortis)- UPDATE 19-06-2017
Ageas kondigde begin 2016 een minnelijke schikking aan met de belangrijkste belangenorganisaties (Deminor, Stichting FortisEffect, SICAF, VEB en Arnauts) die Ageas reeds voor de rechtbank daagden inzake de gebeurtenissen in 2008. Beleggers die aandelen Fortis in portefeuille hadden op enig tijdstip tussen 28 februari 2007 en 14 oktober 2008 (beide bij sluiten van de handel), komen in aanmerking om een vergoeding te ontvangen.  

Ageas gaf daarop een indicatie omtrent de hoogte van de schadevergoeding per aandeel. In de eerste plaats werd daarbij een onderscheid gemaakt of gedupeerden al dan niet reeds betrokken waren bij een rechtszaak tegen Ageas (ofwel rechtstreeks ofwel via een belangenorganisatie). In de tweede plaats was de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk van de periodes waarin men aandelen bezat of aangekocht heeft.  

Op vrijdag 16 juni besliste de rechtbank van Amsterdam om de schikking van Ageas met de Fortisaandeelhouders niet algemeen bindend te verklaren. De belangrijkste kritiek van de rechtbank op de voorgestelde regeling is de ongelijke behandeling tussen aandeelhouders die zich voor eind 2014 hebben aangesloten bij een belangenorganisatie en degenen die dit niet deden. De eerste groep aandeelhouders zou in de schikking een hogere schadevergoeding ontvangen dan de tweede groep. De rechtbank oordeelde dat "gelijke gevallen in beginsel gelijk dienen behandeld te worden" en dat de achterstelling van de tweede groep niet gerechtvaardigd en redelijk is.  

De rechtbank geeft Ageas en de verschillende organisaties tot 17 oktober de tijd om een aangepast voorstel in te dienen. Dit betekent ook dat er voorlopig nog geen schadevergoedingen kunnen aangevraagd worden en dat we de verdere ontwikkelingen in dit dossier afwachten.  

Indien de rechter in de toekomst een nieuwe schikking bindend zou verklaren, heeft men vanaf de rechterlijke uitspraak een jaar de tijd om een schadeclaim in te dienen. Ageas zal op dat ogenblik de aandeelhouders per brief en/of via persberichten informeren. Wij volgen dit uiteraard verder voor u op.
TOP Dexia-groep
Na het parlement zal het gerecht zich buigen over de ontmanteling van Dexia. De belangenvereniging Dolor heeft de aandeelhouders gegroepeerd en diende een strafklacht in bij het parket van Brussel. Het parket van Brussel bestudeert het dossier.
De strafklacht gaat over mogelijke marktmanipulatie door de toplui van Dexia en andere mogelijk (politieke) verantwoordelijken. Bepaalde positieve berichten die door Dexia aan zijn aandeelhouders werden verspreid zouden in schril contrast staan met het verhaal zoals het vanaf oktober 2011 bekend is geraakt.
Als blijkt dat de zaken niet correct zijn voorgesteld, kan er sprake zijn van marktmanipulatie en misleiding.

Wij houden u verder op de hoogte.

 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website