http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Dubbele taxatie - Verminderde Franse RV
TOP Verminderde Franse RV

De Franse taks op dividenden bedraagt 30%.
Deze taks kan verminderd worden tot 15%.

Hiervoor bestaan 2 mogelijkheden:
•  de aanvraag tot recuperatie van Franse dividendbelasting nadat het dividend werd uitgekeerd (= normale procedure).
•  de aanvraag tot recuperatie van Franse dividendbelasting voordat het dividend wordt uitgekeerd (= de vereenvoudigde procedure).

Procedure voor aanvraag tot recuperatie van Franse dividendbelasting (= normale procedure).
Deze procedure kan pas gebeuren NADAT het dividend werd uitgekeerd:
•  U kan bij Dierickx Leys de nodige formulieren aanvragen.
•  U dient met deze formulieren zelf naar uw controleur van de belastingen te gaan.
•  Nadien moet u de formulieren terug bij Dierickx Leys binnenbrengen.


De formulieren voor recuperatie-aanvraag:
•  De formulieren bestaan uit een formulier 5000 (verklaring van woonplaats) en een formulier 5001 (berekening van de bronbelasting op dividenden).
•  De formulieren zijn in 3-voud:
Het 1ste deel is bestemd voor de Belgische belastingsdienst
Het 2de deel is voor u
Het 3de deel is voor Dierickx Leys
•  U dient de formulieren zelf te dateren en te ondertekenen:
Op het eerste blad in kader III en op het derde blad in kader I (onderaan).
•  De 3 exemplaren moeten door de belastingsdienst worden ondertekend.


U moet wel rekening houden met volgende zaken:
•  De terugbetaling kan lang op zich laten wachten.
•  Er worden kosten aangerekend:
Dierickx Leys rekent 1% + BTW (zoals bij een gewone couponafrekening). Bovendien is er een vaste kost van 175 euro + 21% BTW per aanvraagformulier.
Dit zijn kosten die Dierickx Leys zelf moeten betalen en die dus ook doorgerekend worden. (Alle dividenden van 1 jaar worden op 1 aanvraagformulier gecentraliseerd)
•  U betaalt bijkomende roerende voorheffing op het ontvangen bedrag van de recuperatie. Deze voorheffing wordt door Dierickx Leys aangerekend bij het uitbetalen van de recuperatie.

Procedure voor aanvraag tot recuperatie van Franse dividendbelasting (= vereenvoudigde procedure).
Deze procedure dient te gebeuren VOOR het uitbetalen van de dividenden:
•  U kan bij Dierickx Leys de nodige formulieren aanvragen.
•  U dient met deze formulieren zelf naar uw controleur van de belastingen te gaan.
•  Nadien moet u de formulieren terug bij Dierickx Leys binnenbrengen.


De formulieren voor de vereenvoudigde procedure:
•  Alleen het formulier 5000 dient ingevuld te worden.
•  De formulieren zijn in 3-voud:
Het 1ste deel is bestemd voor de Belgische belastingsdienst
Het 2de deel is voor u
Het 3de deel is voor Dierickx Leys
•  U dient de formulieren zelf te dateren en te ondertekenen in kader III (in het midden op blad 1).
•  De 3 exemplaren moeten door de belastingsdienst worden ondertekend.


U moet wel rekening houden met volgende zaken:
•  Het formulier is geldig voor alle Franse dividenden die u in dat jaar ontvangt.
•  De formulieren moeten elk jaar opnieuw worden ingevuld indien u elk jaar van de vereenvoudigde procedure wil gebruik maken.
•  Er is een vaste kost van 25 euro + BTW per couponafrekening.


TOP De grootste verschillen tussen beide procedures zijn:
•  Voor de aanvraag tot recuperatie worden alle dividenden van 1 jaar samengevoegd op 1 formulier en heeft u een ťťnmalige vaste kost van € 175 + 21% BTW.
Bij de vereenvoudigde procedure bedraagt de vaste kost € 25 + 21% BTW PER COUPON die u ontvangt.
•  Bij de vereenvoudigde procedure hoeft u niet te wachten om het verschil in belastingen te ontvangen. Bij de aanvraag tot recuperatie kan de wachttijd soms lang oplopen.
 
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website