http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Fiscaal - Taxatie vennootschappen
TOP Beleggingen voor vennootschappen
Bij het beleggen voor een vennootschap, gelden er op fiscaal vlak andere regels dan voor particuliere beleggers.
Het is daarom van belang om een aantal aspecten op fiscaal vlak niet uit het oog te verliezen.

•  Verlaagd tarief vennootschapsbelasting
Indien een vennootschap aan een aantal voorwaarden voldoet, kan deze genieten van het verlaagd opklimmend tarief voor vennootschappen.
Eťn van die voorwaarden is dat de vennootschap niet mag beschouwd worden als financiŽle vennootschap. Dit is het geval wanneer ze aandelen bezit waarvan de beleggingswaarde meer dan 50% van het eigen vermogen bedraagt. Het verlaagd tarief is dus niet in gevaar indien de vennootschap voldoende belegt in obligaties of obligatiefondsen.

•  Notionele intrestaftrek
De notionele intrestaftrek is de fictieve intrestaftrek voor het eigen vermogen. Voor het aanslagjaar 2017 bedraagt deze fictieve intrestvoet 1,131% (1,631% voor KMO's).
Op het eigen vermogen zijn in de wetgeving een aantal correcties voorzien om misbruik tegen te gaan. Zo dienen beleggingen van een vennootschap die geen periodiek inkomen genereren, uitgesloten te worden uit de berekeningsbasis van de notionele intrestaftrek.
Bijgevolg dienen kapitaliserende producten afgetrokken te worden van het eigen vermogen voor de berekening van de notionele intrestaftrek.
Dit geldt dus niet voor distributiefondsen, gewone obligaties en aandelen.

•  Meer- en minwaarden
Een opbrengst in een vennootschap wordt belast ŗ rato van de vennootschapsbelasting (d.i. het gewone tarief van 33,99% of het verlaagd opklimmend tarief).
Dergelijke opbrengst kan de vorm aannemen van een intrest, een meerwaarde op een obligatie, ....
De gerealiseerde minwaarden hierop zijn echter wel aftrekbaar.
Meerwaarden op aandelen zijn vrijgesteld indien aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Zo moeten de aandelen onder andere voor een ononderbroken periode van ťťn jaar in volle eigendom behouden worden en moet u een kleine vennootschap zijn. Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn, geldt er een tarief van 0,412%, 25,75% of 33,99% (afhankelijk van welke voorwaarden al dan niet voldaan zijn). De gerealiseerde minwaarden op aandelen zijn niet aftrekbaar.
Transactiekosten en beheersvergoedingen vormen aftrekbare kosten voor de vennootschap.
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met onze fiscaal-juridische dienst op het nummer +32 (0)3 241 09 82.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website