http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Trackers
TOP Trackers zijn beleggingsfondsen
Trackers zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen (beveks of sicavs) die net als een aandeel via de beurs kunnen verhandeld worden. Ze hebben dus geen instapkosten maar wel een transactiekost bij de aankoop en verkoop.

Trackers of ETF's (Exchange Traded Fund) zijn passieve beleggingen. De bedoeling is het rendement van een bepaalde onderliggende index of markt zo dicht mogelijk te benaderen. In praktijk zal dit beleggingsfonds dus de onderliggende waarde kopiŽren. Deze beleggingsmethode is goedkoop uit te voeren en zorgt dus voor lagere beheerskosten. Een tracker op de Euro Stoxx 50 zal deze korf van 50 aandelen nabootsen via beleggingen.

Er zijn twee grote beleggingsmethodes die tracker-uitgevers gebruiken:

1. Fysieke replicatie

Hierbij koopt de beheerder van de tracker de onderliggende waarden zoals bijvoorbeeld de aandelen van een beursindex. Zij passen hun portefeuille enkel aan bij wijzigingen van de index of bij bijstortingen of afnames van nieuwe beleggers.

2. Synthetische replicatie

Hierbij sluit de beheerder een overeenkomst met een andere financiŽle partij om de prestatie van de onderliggende waarde, zoals een beursindex te ontvangen in ruil voor een vergoeding. Dit staat bekend onder de naam swap. Deze swaps hebben een tegenpartijrisico dat door de meeste van de tracker-uitgevers met onderpand zal verzekerd worden. Het is ondoorzichtiger van strategie en wordt als complexer beschouwd.

Dierickx Leys Private Bank geeft de voorkeur aan de fysiek gerepliceerde trackers.
U kan uw contactpersoon bij Dierickx Leys Private Bank contacteren voor meer informatie.

TOP Algemeen
In Europa wordt slechts 12% van het totale aandelenvolume passief beheerd. Wereldwijd komt dit een stuk hoger uit. In Amerika is dit zelfs gestegen tot 50% van het beheerd vermogen. Aangezien Amerika voorloopt op Europa zal dit percentage ook bij ons hoogstwaarschijnlijk nog sterk toenemen.

De volatiele aandelenmarkten doen investeerders uitwijken naar trackers. Het segment van de actief beheerde aandelenfondsen verliest terrein, terwijl de Europese trackers nieuwe recordomzetten boeken. Zowel particuliere als professionele beleggers ontdekken de voordelen van trackers. Diverse professionele asset managers zoals pensioenfondsen en verzekeraars maken er reeds gebruik van.

De redenen voor de omschakeling van actief beheerde aandelenfondsen naar passief beheerde indexfondsen zijn divers. Een mogelijke reden is het feit dat 'stock picking' vaak voor minder goede prestaties zorgt t.o.v. de benchmark (=de index waarmee het fonds vergeleken wordt) omwille van de hogere beheerskosten die actieve fondsen aanrekenen.

Er zijn natuurlijk voordelen verbonden aan de toenemende populariteit van trackers. De huidige beheerskosten bedragen, gemiddeld gezien, 0,20 tot 0,30% procent. De verwachting is dat de beheerskosten voor een ETF zelfs verder zullen dalen.
 
TOP Waarom beleggen in trackers ?
Een tracker combineert de flexibiliteit van een individueel aandeel met de risicospreiding van een fonds.
TOP Kosten en fiscaliteit
De aankoop van een tracker of ETF is vergelijkbaar met die van een aandeel. Dat betekent dat u een makelaarsloon betaalt, afhankelijk van de beurs waarop de tracker noteert. Daarnaast rekent de tracker, net als alle beleggingsfondsen, ook beheerskosten aan. In vergelijking met actief beheerde fondsen zijn die kosten eerder laag. Ze bedragen meestal tussen 0,20% en 0,30% per jaar. Voor exotischere indexen of speciale strategieŽn zijn de beheerskosten een stuk hoger. Deze beheerskosten worden, net als bij beleggingsfondsen, afgetrokken van de inventariswaarde (NAV bij een tracker) op dagbasis.
Beurstaks
Zie Praktische Informatie/Tarieven/Beurstaks
Dividend
Niet alle trackers keren dividenden uit. Er zijn ook de zogenaamde kapitalisatietrackers die de dividenden herinvesteren in het indexfonds zelf. Keert de tracker wel een dividend uit, dan is de fiscale behandeling vergelijkbaar met die van een fonds.

Als u het dividend in BelgiŽ int, wordt doorgaans 30% roerende voorheffing ingehouden voor zover de tracker uitgegeven is door een beleggingsvennootschap of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. De juridische aard vindt u terug in het prospectus van de tracker.

Ook het vestigingsland van de vennootschap is van belang. Heeft dat land geen gunstige fiscaliteit dan is er een dubbele heffing, zoals bijvoorbeeld bij trackers die je in de Verenigde Staten koopt. Die dubbele heffing is niet van toepassing op beleggingsvennootschappen naar bijvoorbeeld Luxemburgs of Iers recht. Die landen houden geen heffing in op het dividend, zodat u enkel de Belgische roerende voorheffing betaalt.

TOP Nieuwe ontwikkelingen
Het universum van de trackers of ETF's is zeer uitgebreid waardoor steeds meer geografisch of sectorieel gerichte trackers worden gelanceerd. Er komen steeds nieuwe ontwikkelingen in deze markt. ETC's of (Exchange Traded Commodities) die toelaten om in grondstoffen en metalen te beleggen zijn al een tijdje te koop. De laatste trend is dat trackers uitgegeven worden die de aandelenmarkten proberen te verslaan met behulp van het wegen van factoren. Deze factoren zullen anders dan de gewichten van de indexen, de portefeuille wegen met criteria zoals dividend, volatiliteit, momentum, omzet, etc. Een naam als 'smart beta' heeft voor deze categorie van ETF's de lat hoog gelegd. Let wel op, hoe complexer de strategie, hoe onvoorspelbaarder mogelijk het rendement en hoe hoger de kosten. Dit is paradoxaal genoeg eigenlijk het omgekeerde van de basisfilosofie van trackers, met name om eenvoudig en goedkoop de markt te volgen.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website