http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Afgeleide producten - Opties - Kenmerken
TOP Brochures Euronext
Opties in vogelvlucht
Opties - StrategieŽn
TOP Wat is een optie?
Een optie verwerven op een onderliggende waarden is erg vergelijkbaar met een optie nemen op de aankoop van een huis.
De koper verwerft een recht om tijdens een bepaalde periode de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. Door de uitoefening van uw recht beslist de houder van de optie om de onderliggende waarden te kopen of te verkopen.

De koper heeft de optie gekocht van een tegenpartij, de verkoper of schrijver. De schrijver verleent de houder van de optie een recht en verbindt zich om te handelen wanneer de koper hierom vraagt. De schrijver heeft altijd een verplichting.

Opties op aandelen en indexen kennen de grootste omzet. Daarom behandelen we in deze tekst vooral opties op aandelen en indexen.
TOP De call-optie
Een call-optie verleent aan de houder het recht om gedurende de looptijd van de optie een aandelenpakket aan te kopen. De schrijver is verplicht om de aandelen te verkopen aan een op voorhand vastgestelde prijs. Met een call-optie legt de houder van de optie de maximale aankoopprijs van een aandeel vast.
TOP De put-optie
Een put-optie verleent aan de houder het recht om gedurende de looptijd van de optie een aandelenpakket tegen een vaste prijs te verkopen. Wanneer de koper van zijn recht gebruik maakt, verkoopt hij de aandelen aan de schrijver van de optie. De schrijver is dan verplicht om de aandelen aan te kopen tegen de vastgestelde prijs. Met een put-optie legt de houder van de optie de minimale verkoopprijs vast.

  Houder van een optie Schrijver van een optie
Call-optie Kooprecht Verkoopplicht
Put-optie Verkooprecht Koopplicht
Premie Betaalt premie Ontvangt premie
TOP Kenmerken van een optie
  
•  Onderliggende waarde:

Er bestaan opties op allerhande waarden. Zo bestaan er opties op aandelen, indices, wisselkoersen,...

•  Contractgrootte:

Aandelenopties hebben betrekking op een bepaald aantal aandelen van hetzelfde bedrijf. Dit aantal noemt men de contractgrootte en ligt vast vanaf het begin van de looptijd (meestal 100).

•  Looptijd:

U kan uw recht als houder van een optie slechts uitoefenen tijdens de looptijd van de optie. Als de looptijd vervallen is, dan kan u de optie ook niet meer uitoefenen. Tijdens de looptijd bestaat ook de mogelijkheid om de optie te verkopen of terug te kopen bij geschreven posities. Dit kan als u bijvoorbeeld winst wilt nemen.
De looptijd van een optie kan variŽren van ťťn dag, een week, ťťn of meerdere maanden tot enkele jaren.
•  Uitoefenprijs:

De prijs waartegen u de onderliggende waarde kan verhandelen, is de uitoefenprijs. De uitoefenprijs ligt van in het begin van het contract vast en kan niet meer veranderen tijdens de looptijd van de optie.

•  Type:

Er zijn 2 types van opties, de optie van het Amerikaanse type en de optie van het Europese type. Bij een optie van het Amerikaanse type kan er op elk moment uitgeoefend worden. Opties van het Europese type zijn enkel op vervaldag uitoefenbaar, maar ze kunnen natuurlijk ten allen tijde verhandeld worden op de beurzen. Bijgevolg zal een optie van het Amerikaanse type altijd duurder zijn dan eenzelfde optie van het Europese type. Aandelenopties zijn meestal van het Amerikaanse type, terwijl indexopties meestal van het Europese type zijn.
TOP De optiepremie
Optiepremie = Intrinsieke waarde* + Verwachtingswaarde**

Intrinsieke waarde call = Koers - Uitoefenprijs
Intrinsieke waarde put = Uitoefenprijs - Koers

* De intrinsieke waarde van een optie is het verschil tussen de uitoefenprijs en de koers van het aandeel.
** De verwachtingswaarde van een optie is het verschil tussen de optiepremie en de intrinsieke waarde. De verwachtingswaarde is afhankelijk van verschillende factoren zoals rente, dividend, volatiliteit, looptijd, ...

De prijs van de optie wordt op de beurs bepaald door vraag en aanbod, gebaseerd op bovenvermelde factoren. Voor de theoretische berekening van de prijs van een optie bestaan wiskundige modellen. Het bekendste model is ontwikkeld door Black & Scholes.
TOP Hefboomwerking
Stel dat u Call XYZ koopt met een uitoefenprijs van 20 EUR aan een premie van 1 EUR. De koers van aandeel XYZ noteert op dat moment eveneens aan 20 EUR.

Op de vervaldag is aandeel XYZ gestegen naar 24 EUR. Dan krijgen we volgende situatie:

  Koers op begindatum Koers op vervaldag Absoluut rendement Rendement in %
Aandeel XYZ 20 EUR 24 EUR +4 +20%
Call XYZ 1 EUR 4 EUR +3 +300%

Door de kleine inleg is het relatieve rendement van een optie hoger dan dat van een traditioneel aandeel.
Dit noemt men het hefboomeffect van een optie.
TOP Opties als onderdeel van een portefeuillestrategie
Opties of andere afgeleide producten kunnen als op zichzelf staande beleggingen worden gebruikt. Binnen een portefeuille is een combinatie met andere beleggingsinstrumenten mogelijk en nuttig.

Opties kunnen, bij oordeelkundig gebruik, het resultaat van een portefeuille verhogen zonder veel risico of kunnen bescherming bieden tegen een mogelijke terugval op de financiŽle markten.

Een mogelijke toepassing is de aankoop van een putoptie op een aandelenportefeuille om een mogelijke beurs- of wisselkoerscorrectie te milderen. Een putoptie op de BEL20-index of de AEX-index kan een aangewezen middel zijn om een portefuille van Belgische of Nederlandse aandelen te beschermen.

Een specifiek cijfervoorbeeld met de dollar-euro optie (DEX)
Laat ons veronderstellen dat u een daling van de dollar verwacht van 0,76 (1,315) naar 0,73 (1,369.

Dan kan u bijvoorbeeld de put dollar-euro (DEX) kopen juni 0,76, die u het recht geeft om 10.000 USD te verkopen aan 0,76. U krijgt theoretisch 7.600 EUR voor de 10.000 dollars. Omdat de opties niet uitgeoefend worden maar verrekend, krijgt u het verschil uitbetaald. Bij een koers in juni van 0,73 maakt dat een verschil van 300 EUR. De premie voor deze optie is 1,30 EUR, per contract betekent dit 130 EUR. Als uw visie juist is, realiseert u een aanzienlijk rendement op de premie van de optie of biedt het u de kans om de verkoopprijs van uw dollarbeleggingen vast te leggen op 0.76 euro per dollar.

Binnen de Trading afdeling zijn er optiespecialisten die u verder kunnen helpen om uw visie in een praktische optieconstructie om te zetten.
Voor een vrijblijvende kennismaking of voorstel kunt u altijd contact opnemen
met de commerciŽle afdeling op het nummer +32 (0)3 241 09 99.
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website