http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Opties - Dekkingspercentages - Berekening
TOP De berekening van de dekkingspercentages in 6 stappen

1.   Gedurende een periode van 125 opeenvolgende handelsdagen wordt dagelijks de logaritmische return berekend van de prijs van de onderliggende waarde tegenover de prijs van 4 handelsdagen geleden. De return van elke dag is gelijk aan de LN (slotkoers dag / de slotkoers van 4 dagen geleden).
 
2.a.   Het gemiddelde van de 125 returns wordt berekend en omgezet in een absolute waarde.
2.b.   De standaardafwijking voor de 125 returns wordt bepaald.
 
3.   Het voorlopige marginpercentage is de som van het gemiddelde uit punt 2a en de standaardafwijking (uit punt 2b) vermenigvuldigd met 3
 
4. Punten 1, 2 en 3 worden herhaald, maar ditmaal voor 250 handelsdagen i.p.v. 125 dagen.

5. Van de twee voorlopige marginpercentages (punt 3 of punt 4) wordt het hoogste weerhouden.

6. Het percentage wordt afgerond als volgt:
  
  
  
percentage < 10% --> 10%
10% < percentage > 12,5% --> 12%
12,5% < percentage > 15% --> 15%
percentage > 15% --> afronden naar dichtste 5%
TOP Voorbeeld gebaseerd op een periode met 25 handelsdagen


aantal dagen 21
gemiddelde -0,0400
abs. gemid. 0,0400
variantie 0,00376
standaardafwijking 0,0613
gemiddelde + (3 * standaardafwijking) 0,22391
in % 22,39
 
 
k1 k2 k3 k4
Slotkoers ln(d/d-5) k2-gemiddelde k3*k3
218,44 -0,1224 -0,0825 0,006801
227,67 -0,1076 -0,0676 0,004573
228,26 -0,1188 -0,0789 0,006219
236,2 -0,1246 -0,0846 0,007162
246,89 -0,0753 -0,0354 0,001252
253,53 -0,0192 0,0207 0,000430
257,06 0,0142 0,0542 0,002936
267,54 0,0390 0,0789 0,006233
266,21 -0,0055 0,0345 0,001190
258,45 -0,0904 -0,0504 0,002543
253,43 -0,1054 -0,0655 0,004287
257,31 -0,1061 -0,0661 0,004369
267,67 -0,0929 -0,0529 0,002799
282,9 -0,0286 0,0114 0,000130
281,61 -0,0096 0,0303 0,000921
286,1 0,0372 0,0771 0,005950
293,72 0,0644 0,1044 0,010892
291,1 0,0231 0,0631 0,003982
284,33 0,0341 0,0741 0,005484
275,66 -0,0128 0,0271 0,000736
275,4 -0,0320 0,0080 0,000064
284,44      
274,8      
279,22      
284,35      
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website