http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Obligaties - Ratings
TOP Ratings weerspiegelen de solvabiliteit van de emittent
Obligaties worden algemeen beschouwd als beleggingsinstrumenten met een 'lager' risico. De obligatiehouder krijgt zijn kapitaal terug op uitkeringsdatum tenzij de garantiehouder in faling gaat. (Zelfs dan is hij bevoorrecht schuldeiser, tenzij de obligatie achtergesteld is). Dit kredietrisico wordt bovendien voortdurend gemeten. Die meting evalueert de solvabiliteit (of de kredietwaardigheid) van een debiteur en geeft dit weer in een letter/cijfercombinatie. Dit is de rating.

Een rating is gebaseerd op indicatoren zoals het rendement op het eigen vermogen, het aantal maal dat de opbrengsten de te betalen intresten dekt, de schuldgraad, enz.

Ter illustratie * :
AAA-debiteuren hebben een gemiddelde lange termijnschuld van 15%, terwijl dit voor single A-debiteuren oploopt tot ruim 30%. Het rendement op eigen vermogen ligt bij een AA-debiteur op gemiddeld 23% terwijl dit voor een BBB-debiteur slechts 14% bedraagt. Bij een AA-debiteur dekt de bedrijfswinst meer dan 10 maal de intresten op de schulden. Dit is 60% hoger dan bij een single A-debiteur.


Volgens Moody's en Standard & Poor's zijn de ratings van AAA tot Baa3/BBB- 'investerings-waardig' (Investment). De ratings Ba1/BB+ tot D zijn 'speculatief' (Speculative).  Moody's S & P
Investment Aaa AAA
Aa1 AA+
Aa2 AA
Aa3 AA-
A1 A+
A2 A
A3 A-
Baa1 BBB+
Baa2 BBB
Baa3 BBB-
Speculative Ba1 BB+
Ba2 BB
Ba3 BB-
B1 B+
B2 B
B3 B-
Caa1 CCC+
Caa2 CCC
Caa3 CCC-
Ca CC
C CI
- D


(*)Gebaseerd op Standard & Poor's, Rating Services 2000, mediaan over 1997-1999

 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website