http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktsegment van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,18%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 1 219,47 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  83,1%  20 396 100 
 Rek courant  16,9%  4 150 804 
 Totaal in EUR   100,0%  24 546 904   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      4 150 804   0   20 396 100   24 546 904   100,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  4 150 804  20 396 100  24 546 904 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,2% 500 000 105,95% EUR 529 750 4 161 533 911 25/04/18
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,2% 500 000 105,85% EUR 529 250 3 889 533 139 25/04/18
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,3% 500 000 112,01% EUR 560 050 3 404 563 454 25/04/18
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,1% 500 000 102,97% EUR 514 850 2 288 517 138 25/04/18
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,1% 500 000 101,82% EUR 509 100 1 834 510 934 25/04/18
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,5% 600 000 102,44% EUR 614 640 1 812 616 452 25/04/18
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,2% 300 000 100,73% EUR 302 190 2 552 304 742 25/04/18
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,2% 300 000 97,2% EUR 291 600 1 165 292 765 26/04/18
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,0% 500 000 100,46% EUR 502 300 421 502 721 25/04/18
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,5% 600 000 101,36% EUR 608 160 5 170 613 330 25/04/18
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50% 2,5% 600 000 100,18% EUR 601 080 8 014 609 094 25/04/18
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,1% 500 000 103,52% EUR 517 600 8 425 526 025 26/04/18
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,8% 400 000 109,18% EUR 436 720 6 597 443 317 25/04/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,5% 600 000 103,15% EUR 618 900 3 995 622 895 25/04/18
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,2% 500 000 106,32% EUR 531 600 11 219 542 819 25/04/18
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 4,2% 1 000 000 101,28% EUR 1 012 800 13 219 1 026 019 26/04/18
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 2,1% 500 000 101,2% EUR 506 000 6 637 512 637 26/04/18
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 3,0% 700 000 103,3% EUR 723 100 17 203 740 303 26/04/18
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,1% 500 000 101,17% EUR 505 850 570 506 420 25/04/18
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,7% 400 000 102,27% EUR 409 080 1 836 410 916 25/04/18
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,8% 400 000 107,69% EUR 430 760 8 901 439 661 25/04/18
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,1% 500 000 103,21% EUR 516 050 5 043 521 093 26/04/18
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,1% 500 000 102,12% EUR 510 600 950 511 550 26/04/18
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,3% 1 000 000 105,11% EUR 1 051 100 11 678 1 062 778 25/04/18
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,1% 500 000 102,92% EUR 514 600 2 974 517 574 25/04/18
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,3% 500 000 109,39% EUR 546 950 9 832 556 782 25/04/18
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,2% 500 000 104,81% EUR 524 050 4 521 528 571 26/04/18
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,1% 500 000 102,6% EUR 513 000 6 113 519 113 26/04/18
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,7% 400 000 106,25% EUR 425 000 4 334 429 334 26/04/18
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,3% 500 000 108,73% EUR 543 650 16 493 560 143 25/04/18
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,2% 500 000 105,95% EUR 529 750 3 267 533 017 26/04/18
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,1% 500 000 101,8% EUR 509 000 9 158 518 158 26/04/18
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2% 2,1% 500 000 100,35% EUR 501 750 8 356 510 106 26/04/18
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625% 2,2% 500 000 100,72% EUR 503 600 24 580 528 180 26/04/18
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,8% 700 000 98,42% EUR 688 940 1 381 690 321 25/04/18
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,1% 500 000 103,94% EUR 519 700 6 329 526 029 25/04/18
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,1% 500 000 102,38% EUR 511 900 2 759 514 659 25/04/18
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website