http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktsegment van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,18%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-12-2017: 1 228,20 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  84,0%  21 928 105 
 Rek courant  16,0%  4 166 850 
 Totaal in EUR   100,0%  26 094 955   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      4 166 850   0   21 928 105   26 094 955   100,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  4 166 850  21 928 105  26 094 955 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,1% 500 000 107,18% EUR 535 900 719 536 619 11/12/17
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,1% 500 000 107,04% EUR 535 200 1 384 536 584 11/12/17
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,3% 500 000 114,64% EUR 573 200 14 479 587 679 11/12/17
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,0% 500 000 104,44% EUR 522 200 452 522 652 11/12/17
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,0% 500 000 102,86% EUR 514 300 228 514 528 11/12/17
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,4% 600 000 103,52% EUR 621 120 11 780 632 900 11/12/17
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,2% 300 000 101,38% EUR 304 140 900 305 040 11/12/17
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,0% 500 000 101,86% EUR 509 300 2 795 512 095 11/12/17
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,4% 600 000 102,28% EUR 613 680 489 614 169 11/12/17
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50% 2,3% 600 000 100,9% EUR 605 400 4 710 610 110 11/12/17
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,0% 500 000 104,63% EUR 523 150 3 836 526 986 12/12/17
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,7% 400 000 110,92% EUR 443 680 1 458 445 138 11/12/17
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,4% 600 000 104,73% EUR 628 380 1 516 629 896 11/12/17
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,1% 500 000 107,4% EUR 537 000 7 089 544 089 11/12/17
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 3,9% 1 000 000 102,5% EUR 1 025 000 4 041 1 029 041 12/12/17
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 2,0% 500 000 102,41% EUR 512 050 2 277 514 327 12/12/17
EUR FLEMISH C 20.03.12-31.01.18 3% 2,0% 500 000 100,46% EUR 502 300 9 090 511 390 12/12/17
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 2,8% 700 000 104,71% EUR 732 970 9 814 742 784 12/12/17
EUR GLAXO CAPITAL 13.12.7-17 5.625% 1,9% 500 000 100,02% EUR 500 100   500 100 11/12/17
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,0% 500 000 101,55% EUR 507 750 2 627 510 377 11/12/17
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,6% 400 000 102,85% EUR 411 400   411 400 11/12/17
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,7% 400 000 109,62% EUR 438 480 1 926 440 406 11/12/17
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,1% 500 000 104,96% EUR 524 800 17 305 542 105 12/12/17
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,0% 500 000 103,15% EUR 515 750 6 884 522 634 12/12/17
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,1% 1 000 000 106,54% EUR 1 065 400 7 089 1 072 489 11/12/17
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 104,01% EUR 520 050 909 520 959 11/12/17
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,2% 500 000 111,66% EUR 558 300 4 784 563 084 11/12/17
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,0% 500 000 105,93% EUR 529 650 849 530 499 12/12/17
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,0% 500 000 103,57% EUR 517 850 3 818 521 668 12/12/17
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,7% 400 000 108,17% EUR 432 680 1 764 434 444 12/12/17
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,2% 500 000 110,51% EUR 552 550 9 151 561 701 11/12/17
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,1% 500 000 107% EUR 535 000 10 387 545 387 12/12/17
EUR RABOBANK 15.01.08-18 4.75% 2,4% 600 000 100,45% EUR 602 700 25 923 628 623 12/12/17
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,0% 500 000 103,27% EUR 516 350 2 733 519 083 12/12/17
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2% 2,0% 500 000 101,27% EUR 506 350 4 685 511 035 12/12/17
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625% 2,0% 500 000 103,06% EUR 515 300 14 255 529 555 12/12/17
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,7% 700 000 99,79% EUR 698 530 738 699 268 11/12/17
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,0% 500 000 105,02% EUR 525 100 3 116 528 216 12/12/17
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 103,67% EUR 518 350 693 519 043 11/12/17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website