http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktsegment van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,18%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
16-10-2017: 1 228,85 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  85,1%  22 561 659 
 Rek courant  14,9%  3 947 299 
 Totaal in EUR   100,0%  26 508 958   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      3 947 299   0   22 561 659   26 508 958   100,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  3 947 299  22 561 659  26 508 958 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,1% 500 000 107,66% EUR 538 300 8 630 546 930 17/10/17
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,0% 500 000 107,45% EUR 537 250 318 537 568 17/10/17
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,2% 500 000 115,24% EUR 576 200 11 747 587 947 17/10/17
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,0% 500 000 104,34% EUR 521 700 4 671 526 371 17/10/17
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 1,9% 500 000 102,56% EUR 512 800 3 920 516 720 17/10/17
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,4% 600 000 103,97% EUR 623 820 9 321 633 141 17/10/17
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,2% 300 000 101,68% EUR 305 040 197 305 237 17/10/17
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 1,9% 500 000 101,77% EUR 508 850 2 209 511 059 17/10/17
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,4% 600 000 102,61% EUR 615 660 11 245 626 905 17/10/17
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50% 2,3% 600 000 101,19% EUR 607 140 3 304 610 444 17/10/17
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,0% 500 000 104,98% EUR 524 900 1 884 526 784 17/10/17
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,7% 400 000 111,39% EUR 445 560 13 271 458 831 17/10/17
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,4% 600 000 104,73% EUR 628 380 462 628 842 17/10/17
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,1% 500 000 107,89% EUR 539 450 5 332 544 782 17/10/17
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 3,9% 1 000 000 102,97% EUR 1 029 700 137 1 029 837 17/10/17
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 1,9% 500 000 102,89% EUR 514 450 423 514 873 17/10/17
EUR FLEMISH C 20.03.12-31.01.18 3% 1,9% 500 000 100,97% EUR 504 850 7 451 512 301 17/10/17
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 2,8% 700 000 105,14% EUR 735 980 6 672 742 652 17/10/17
EUR GLAXO CAPITAL 13.12.7-17 5.625% 2,0% 500 000 100,9% EUR 504 500 23 733 528 233 17/10/17
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 1,9% 500 000 101,76% EUR 508 800 2 119 510 919 17/10/17
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,6% 400 000 103,16% EUR 412 640 4 219 416 859 17/10/17
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,7% 400 000 110,42% EUR 441 680 17 959 459 639 17/10/17
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,0% 500 000 105,65% EUR 528 250 14 279 542 529 17/10/17
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,0% 500 000 103,5% EUR 517 500 5 420 522 920 17/10/17
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,0% 1 000 000 106,66% EUR 1 066 600 5 137 1 071 737 17/10/17
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 104,24% EUR 521 200 31 521 231 17/10/17
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,1% 500 000 112,02% EUR 560 100 2 637 562 737 17/10/17
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,0% 500 000 106,26% EUR 531 300 9 288 540 588 17/10/17
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,0% 500 000 103,81% EUR 519 050 2 842 521 892 17/10/17
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,6% 400 000 108,28% EUR 433 120 671 433 791 17/10/17
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,1% 500 000 111,07% EUR 555 350 6 027 561 377 17/10/17
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,1% 500 000 107,45% EUR 537 250 8 630 545 880 17/10/17
EUR PROCTER&GAMBLE24.10.7-17 5.125% 1,6% 400 000 100,07% EUR 400 280 20 107 420 387 17/10/17
EUR RABOBANK 15.01.08-18 4.75% 2,4% 600 000 101,28% EUR 607 680 21 473 629 153 17/10/17
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,0% 500 000 103,82% EUR 519 100   519 100 17/10/17
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2% 1,9% 500 000 101,55% EUR 507 750 3 123 510 873 17/10/17
EUR SANOFI 14.11.12-17 1% 0,4% 100 000 100,11% EUR 100 110 923 101 033 17/10/17
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625% 2,0% 500 000 103,88% EUR 519 400 9 863 529 263 17/10/17
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,6% 700 000 99,67% EUR 697 690 465 698 155 17/10/17
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,0% 500 000 105,41% EUR 527 050 1 750 528 800 17/10/17
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 103,58% EUR 517 900 5 440 523 340 17/10/17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website