http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het fonds belegt in vastrentende effecten met hoge kredietwaardigheid, met name obligaties en geldmarktinstrumenten, voornamelijk in euro, uitgegeven door alle types emittenten met een kredietwaardigheid hoger dan BBB+ bij Standard & Poor's of bij Fitch of Baa1 bij Moody's. Door adequate spreiding worden de meeste risico's geneutraliseerd. De intresten worden herbelegd. De bedoeling is het marktsegment van overheidsobligaties te benaderen of te overtreffen. Het fonds kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten. Het fonds kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere ICB's.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,18%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop min de TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
22-02-2018: 1 221,78 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  80,8%  20 441 483 
 Rek courant  19,2%  4 865 182 
 Totaal in EUR   100,0%  25 306 665   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      4 865 182   0   20 441 483   25 306 665   100,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  4 865 182  20 441 483  25 306 665 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR 3M 08.11.13-15.11.21 1.875% 2,1% 500 000 106,11% EUR 530 550 2 594 533 144 22/02/18
EUR AB INBEV 31.03.14-30.09.21 1.95 2,1% 500 000 105,91% EUR 529 550 2 749 532 299 22/02/18
EUR ALLIANZ FIN 14.02.12-22 3.50% 2,2% 500 000 112,8% EUR 564 000 479 564 479 22/02/18
EUR APPLE 10.11.14-22 1% 2,0% 500 000 103,14% EUR 515 700 1 452 517 152 22/02/18
EUR ASTRAZENECA 24.11.14-21 0.875% 2,0% 500 000 102% EUR 510 000 1 103 511 103 22/02/18
EUR ATLAS COPCO 15.03.12-19 2.625% 2,5% 600 000 102,91% EUR 617 460 14 930 632 390 22/02/18
EUR BASF 01.10.12-18 1.50% 1,2% 300 000 101,04% EUR 303 120 1 800 304 920 22/02/18
EUR BASF 15.11.17-27 0.875% 1,2% 300 000 97,76% EUR 293 280 726 294 006 23/02/18
EUR BERKSHIRE 16.03.15-23 0.75% 2,0% 500 000 100,9% EUR 504 500 3 545 508 045 22/02/18
EUR BHP 29.05.12-29.11.18 2.125% 2,4% 600 000 101,85% EUR 611 100 3 039 614 139 22/02/18
EUR BMW FIN 05.12.12-05.06.18 1.50% 2,4% 600 000 100,48% EUR 602 880 6 510 609 390 22/02/18
EUR BNPP 23.08.12-19 2.50% 2,1% 500 000 104,03% EUR 520 150 6 336 526 486 23/02/18
EUR CFF 05.11.10-20 3.50% 1,8% 400 000 109,85% EUR 439 400 4 258 443 658 22/02/18
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 2,5% 600 000 103,56% EUR 621 360 2 866 624 226 22/02/18
EUR EDF 27.11.13-27.04.21 2.25% 2,1% 500 000 106,53% EUR 532 650 9 339 541 989 22/02/18
EUR EIB 18.10.11-15.10.18 2.50% 4,1% 1 000 000 101,76% EUR 1 017 600 9 041 1 026 641 23/02/18
EUR EUROP UNION 06.10.11-18 2.375% 2,0% 500 000 101,68% EUR 508 400 4 652 513 052 23/02/18
EUR GECC 18.06.12-19 2.875% 2,9% 700 000 103,86% EUR 727 020 13 839 740 859 23/02/18
EUR HONEYWELL 22.2.16-21.2.20 0.65% 2,0% 500 000 101,32% EUR 506 600 27 506 627 22/02/18
EUR ING BANK 24.06.14-13.12.19 1.25 1,6% 400 000 102,51% EUR 410 040 1 000 411 040 22/02/18
EUR JOHN.&JOHN.06.11.07-19 4.75% 1,7% 400 000 108,51% EUR 434 040 5 726 439 766 22/02/18
EUR KFW 20.01.09-21.01.19 3.875% 2,1% 500 000 103,94% EUR 519 700 1 805 521 505 23/02/18
EUR KFW 20.03.12-19 1.875% 2,1% 500 000 102,51% EUR 512 550 8 759 521 309 23/02/18
EUR LAWI 20.05.14-22 1.25% 4,2% 1 000 000 105,05% EUR 1 050 500 9 589 1 060 089 22/02/18
EUR MERCK & CO 15.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 103,23% EUR 516 150 2 034 518 184 22/02/18
EUR NAB 08.08.12-22 2.75% 2,2% 500 000 110,25% EUR 551 250 7 534 558 784 22/02/18
EUR NAB 12.11.13-20 2% 2,1% 500 000 105,41% EUR 527 050 2 849 529 899 23/02/18
EUR NESTLE 02.05.13-04.05.20 1.25% 2,1% 500 000 103,04% EUR 515 200 5 068 520 268 23/02/18
EUR NESTLE 12.09.12-22 1.75% 1,7% 400 000 106,75% EUR 427 000 3 164 430 164 23/02/18
EUR NORDEA BANK 29.06.10-20 4% 2,2% 500 000 109,49% EUR 547 450 13 151 560 601 22/02/18
EUR ORACLE 10.07.13-10.01.21 2.25% 2,1% 500 000 106,38% EUR 531 900 1 387 533 287 23/02/18
EUR RABOBANK NED 17.10.11-18 3.50% 2,0% 500 000 102,51% EUR 512 550 6 233 518 783 23/02/18
EUR ROCHE FIN 23.03.12-25.06.18 2% 2,0% 500 000 100,74% EUR 503 700 6 685 510 385 23/02/18
EUR SIEMENS 11.06.08-18 5.625% 2,1% 500 000 101,71% EUR 508 550 19 880 528 430 23/02/18
EUR TOTAL CAP 12.07.16-23 0.25% 2,7% 700 000 98,58% EUR 690 060 1 088 691 148 22/02/18
EUR UNILEVER 05.08.13-20 1.75% 2,1% 500 000 104,42% EUR 522 100 4 866 526 966 22/02/18
EUR WELLS FARGO 29.10.14-21 1.125% 2,0% 500 000 102,89% EUR 514 450 1 818 516 268 22/02/18
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website