http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond Corporate

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten en termijncontracten.
Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,14%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND CORPORATE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-12-2017: 1 362,45 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  92,6%  144 256 377 
 Obl variabele rente  2,7%  4 185 238 
 Oblig eeuwigdurend  1,0%  1 514 951 
 Rek courant  3,7%  5 743 908 
 Totaal in EUR   100,0%  155 700 474   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      4 781 834   10 049 410   122 809 208   137 640 451   88,4% 
 GBP   1,1362   701 394   0   164 032   983 254   0,6% 
 USD   0,8529   399 465   -12 000 000   29 657 331   15 400 646   9,9% 
 NOK   0,1019   96 864   0   16 343 776   1 676 123   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  5 929 302  -185 394  149 956 566  155 700 474 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,8% 1 200 000 107,52% EUR 1 290 240 26 840 1 317 080 11/12/17
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,8% 1 200 000 104,29% EUR 1 251 480 4 159 1 255 639 11/12/17
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1 300 000 104,33% EUR 1 356 290 14 759 1 371 049 12/12/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,8% 1 200 000 103,12% EUR 1 237 440 24 041 1 261 481 12/12/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,5% 740 000 105,73% EUR 782 402 12 334 794 736 12/12/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,4% 510 000 105,73% EUR 539 223 8 501 547 724 12/12/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,8% 1 200 000 106,1% EUR 1 273 200 11 211 1 284 411 11/12/17
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400 000 106,57% EUR 426 280 5 041 431 321 11/12/17
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5% 0,7% 1 000 000 112,99% EUR 1 129 900 5 918 1 135 818 11/12/17
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1 250 000 118,12% EUR 1 476 500 34 867 1 511 367 11/12/17
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272 000 108,32% EUR 294 630 183 294 813 12/12/17
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430 000 109,83% EUR 472 269 2 233 474 502 12/12/17
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1 000 000 103,47% EUR 1 034 700 390 1 035 090 11/12/17
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,8% 1 200 000 106,28% EUR 1 275 360 5 671 1 281 031 11/12/17
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80% 0,3% 500 000 101,14% EUR 505 700 6 158 511 858 12/12/17
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,0% 1 500 000 101,63% EUR 1 524 450 7 841 1 532 291 11/12/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 1 250 000 108,09% EUR 1 351 125 7 551 1 358 676 12/12/17
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1 400 000 106,9% EUR 1 496 600 33 269 1 529 869 11/12/17
EUR CEZ 28.06.10-29.06.20 4.50% 0,7% 1 000 000 111,3% EUR 1 113 000 20 589 1 133 589 11/12/17
EUR CFE 21.06.12-18 4.75% 0,1% 140 000 102,28% EUR 143 192 2 232 145 424 12/12/17
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700 000 101,8% EUR 712 600 4 667 717 267 11/12/17
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1 200 000 110,71% EUR 1 328 520 17 178 1 345 698 11/12/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1 500 000 102,81% EUR 1 542 150 3 792 1 545 942 11/12/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 600 000 106% EUR 636 000 216 636 216 12/12/17
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 0,9% 1 306 000 103,44% EUR 1 350 926 5 855 1 356 781 12/12/17
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,0% 1 501 000 104,31% EUR 1 565 693 36 034 1 601 728 12/12/17
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1 000 000 101,38% EUR 1 013 800 5 274 1 019 074 11/12/17
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 1 500 000 101,23% EUR 1 518 450 6 041 1 524 491 11/12/17
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 0,9% 1 300 000 107,28% EUR 1 394 640 26 009 1 420 649 11/12/17
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,3% 500 000 106,08% EUR 530 400 3 318 533 718 12/12/17
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,5% 700 000 111,71% EUR 781 970 480 782 450 11/12/17
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400 000 111,81% EUR 447 240 11 346 458 586 12/12/17
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,9% 1 300 000 105,45% EUR 1 370 850 19 135 1 389 985 11/12/17
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,7% 1 000 000 110,35% EUR 1 103 500 18 301 1 121 801 12/12/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 105,63% EUR 1 373 190 25 644 1 398 834 11/12/17
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,1% 1 600 000 103,8% EUR 1 660 800 14 203 1 675 003 12/12/17
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600 000 107,44% EUR 644 640 384 645 024 11/12/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 1 300 000 106,46% EUR 1 383 980 17 185 1 401 165 12/12/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 300 000 99,48% EUR 1 293 240 12 065 1 305 305 12/12/17
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1 400 000 117,77% EUR 1 648 780 20 533 1 669 313 11/12/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1 500 000 102,53% EUR 1 537 950 14 733 1 552 683 11/12/17
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,0% 1 500 000 101,41% EUR 1 521 150 11 527 1 532 677 11/12/17
EUR GBL 30.06.10-29.12.17 4% 0,6% 886 000 100,16% EUR 887 418 23 721 911 138 12/12/17
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,0% 1 500 000 102,64% EUR 1 539 600 7 074 1 546 674 11/12/17
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,1% 215 000 106,11% EUR 228 136 3 319 231 456 12/12/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1 100 000 106,22% EUR 1 168 420 12 055 1 180 475 12/12/17
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 0,9% 1 300 000 104,24% EUR 1 355 120 334 1 355 454 11/12/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,9% 1 200 000 111,65% EUR 1 339 800 5 633 1 345 433 11/12/17
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 1 200 000 105,68% EUR 1 268 160 296 1 268 456 11/12/17
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 0,9% 1 300 000 107,29% EUR 1 394 770 41 542 1 436 312 12/12/17
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,9% 1 258 000 107,3% EUR 1 349 834 24 777 1 374 611 11/12/17
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 0,9% 1 300 000 106,05% EUR 1 378 650 605 1 379 255 11/12/17
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,0% 1 500 000 107,44% EUR 1 611 600 247 1 611 847 11/12/17
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400 000 102,42% EUR 409 680 6 411 416 091 11/12/17
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50% 0,5% 800 000 101,3% EUR 810 400 21 940 832 340 12/12/17
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50% 0,7% 1 050 000 101,66% EUR 1 067 430 29 903 1 097 333 11/12/17
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,9% 1 300 000 105,61% EUR 1 372 930 14 852 1 387 782 12/12/17
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,8% 1 200 000 106,47% EUR 1 277 640 17 014 1 294 654 11/12/17
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 400 000 104,44% EUR 1 462 160 12 945 1 475 105 11/12/17
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,0% 1 500 000 102,87% EUR 1 543 050 899 1 543 949 12/12/17
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 105,72% EUR 1 374 360 17 149 1 391 509 11/12/17
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 250 000 111,07% EUR 1 388 375 7 646 1 396 021 11/12/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,0% 1 500 000 101,9% EUR 1 528 500 10 510 1 539 010 11/12/17
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683 000 104,44% EUR 713 325 17 546 730 871 12/12/17
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600 000 99,75% EUR 598 500   598 500 11/12/17
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1 600 000 106,89% EUR 1 710 240 7 644 1 717 884 11/12/17
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,8% 1 200 000 105% EUR 1 260 000 54 423 1 314 423 11/12/17
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,9% 1 400 000 104,38% EUR 1 461 320 9 411 1 470 731 11/12/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 300 000 105,38% EUR 1 369 940 12 964 1 382 904 11/12/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,0% 1 500 000 103,07% EUR 1 546 050 17 774 1 563 824 11/12/17
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1 500 000 105,62% EUR 1 584 300 23 666 1 607 966 11/12/17
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,4% 600 000 102,5% EUR 615 000 11 392 626 392 11/12/17
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25% 0,7% 1 000 000 100,82% EUR 1 008 200 31 322 1 039 522 12/12/17
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1 000 000 107,52% EUR 1 075 200 57 699 1 132 899 12/12/17
EUR OMEGA PHARMA 12.12.12-17 5.125% 0,6% 970 000 100,01% EUR 970 097   970 097 12/12/17
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,0% 1 500 000 107,42% EUR 1 611 300 17 055 1 628 355 11/12/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 300 000 106,8% EUR 1 388 400 20 275 1 408 675 12/12/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 1 200 000 108,99% EUR 1 307 880 6 325 1 314 205 11/12/17
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,0% 1 500 000 102,27% EUR 1 534 050 11 507 1 545 557 11/12/17
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 1 000 000 98,83% EUR 988 300 10 131 998 431 11/12/17
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1 200 000 102,25% EUR 1 227 000 10 282 1 237 282 11/12/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,3% 463 000 102,15% EUR 472 955 20 512 493 466 12/12/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,6% 887 000 102,15% EUR 906 071 39 295 945 366 12/12/17
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,9% 1 400 000 101,48% EUR 1 420 720 10 395 1 431 115 11/12/17
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,0% 1 400 000 107,4% EUR 1 503 600 1 640 1 505 240 11/12/17
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 300 000 103,6% EUR 1 346 800 12 679 1 359 479 12/12/17
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,1% 1 550 000 106,35% EUR 1 648 425 4 539 1 652 964 11/12/17
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,8% 1 200 000 105,78% EUR 1 269 360 411 1 269 771 11/12/17
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,1% 200 000 106,83% EUR 213 660 3 386 217 046 12/12/17
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,0% 10 000 102,07% EUR 10 207 263 10 470 12/12/17
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,6% 940 000 102,07% EUR 959 458 24 710 984 168 12/12/17
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250 000 102,62% EUR 256 550 1 870 258 420 12/12/17
EUR SYNGENTA 02.4.14-02.11.21 1.875 0,3% 500 000 102,6% EUR 513 000 1 053 514 053 11/12/17
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,0% 1 500 000 107,63% EUR 1 614 450 7 249 1 621 699 11/12/17
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693% 0,7% 1 000 000 109,19% EUR 1 091 900 4 114 1 096 014 11/12/17
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 1 400 000 101,99% EUR 1 427 860 14 614 1 442 474 11/12/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1 500 000 106,7% EUR 1 600 500 12 489 1 612 989 12/12/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,8% 1 200 000 103,68% EUR 1 244 160 19 282 1 263 442 11/12/17
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,8% 1 300 000 97,5% EUR 1 267 500 14 251 1 281 751 12/12/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1 200 000 110,96% EUR 1 331 520 32 562 1 364 082 12/12/17
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190 000 102,5% EUR 194 750 1 895 196 645 12/12/17
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230 000 103,53% EUR 238 119 157 238 276 12/12/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 300 000 104,26% EUR 1 355 380 17 002 1 372 382 11/12/17
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1 300 000 103,04% EUR 1 339 520 9 830 1 349 350 11/12/17
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,3% 500 000 105,58% EUR 527 900 1 849 529 749 11/12/17
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,3% 500 000 106,14% EUR 530 700 7 178 537 878 11/12/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,9% 1 400 000 104,26% EUR 1 459 640 1 875 1 461 515 12/12/17
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130 000 105,64% EUR 137 332 1 540 138 872 12/12/17
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150 000 109,17% GBP 163 755 277 186 365 11/12/17
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,8% 1 500 000 101,56% USD 1 523 400 1 953 1 300 974 11/12/17
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1 500 000 97,26% USD 1 458 900 5 906 1 249 334 11/12/17
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600 000 106,37% USD 638 220 6 150 549 583 12/12/17
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,8% 1 500 000 100,21% USD 1 503 150 458 1 282 428 11/12/17
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,0% 1 500 000 119,78% USD 1 796 700 8 167 1 539 371 11/12/17
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,8% 1 500 000 100,4% USD 1 506 000 16 683 1 298 697 11/12/17
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,8% 1 500 000 100,69% USD 1 510 350 15 812 1 301 664 12/12/17
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50% 0,7% 1 500 000 82,65% USD 1 239 750 13 500 1 068 897 12/12/17
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,8% 1 500 000 100,53% USD 1 507 950 20 025 1 303 210 12/12/17
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 1 500 000 106,06% USD 1 590 900 8 152 1 363 832 11/12/17
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1 500 000 99,5% USD 1 492 500 3 938 1 276 312 12/12/17
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1 800 000 98,82% USD 1 778 760 9 570 1 525 267 11/12/17
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500 000 100,87% USD 504 350 4 479 433 981 11/12/17
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,7% 1 300 000 101,16% USD 1 315 080 19 283 1 138 079 11/12/17
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,8% 1 500 000 97,53% USD 1 462 950 34 858 1 277 481 11/12/17
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,8% 1 500 000 99,43% USD 1 491 450 13 767 1 283 800 11/12/17
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875% 0,8% 1 500 000 99,71% USD 1 495 650 2 266 1 277 573 11/12/17
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1 300 000 106,94% USD 1 390 220 3 774 1 188 938 11/12/17
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,7% 1 300 000 100,01% USD 1 300 130 8 739 1 116 335 11/12/17
 Obl variabele rente
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,5% 8 000 000 103,75% NOK 8 300 000 7 607 846 960 12/12/17
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN 0,5% 8 000 000 100,44% NOK 8 035 200 969 819 287 11/12/17
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,8% 1 500 000 101,1% USD 1 516 500 2 566 1 295 612 11/12/17
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475 000 100,72% USD 478 420 4 279 411 694 11/12/17
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 954 060 0,9975 USD 951 675   811 684 12/12/17
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300 000 91,01% EUR 273 030 95 273 125 12/12/17
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 0,8% 1 330 000 93,16% EUR 1 239 028 2 798 1 241 826 12/12/17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website