http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond Corporate

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten en termijncontracten.
Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,14%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND CORPORATE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
16-10-2017: 1 360,97 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  92,6%  144 979 782 
 Obl variabele rente  2,7%  4 227 684 
 Oblig eeuwigdurend  0,9%  1 435 553 
 Rek courant  3,7%  5 858 228 
 Totaal in EUR   100,0%  156 501 247   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      4 896 715   0   123 315 679   128 212 394   81,9% 
 GBP   1,1204   692 206   0   172 985   969 403   0,6% 
 USD   0,8509   218 511   0   29 814 656   25 555 227   16,3% 
 NOK   0,1070   0   0   16 488 064   1 764 223   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  5 858 228  150 643 019  156 501 247 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,8% 1 200 000 107,03% EUR 1 284 360 21 921 1 306 281 17/10/17
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,8% 1 200 000 104,38% EUR 1 252 560 1 582 1 254 142 17/10/17
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1 300 000 103,83% EUR 1 349 790 10 952 1 360 742 17/10/17
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,8% 1 200 000 104,25% EUR 1 251 000 14 905 1 265 905 17/10/17
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,9% 1 250 000 106,17% EUR 1 327 125 13 271 1 340 396 17/10/17
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,8% 1 200 000 107,25% EUR 1 287 000 3 949 1 290 949 17/10/17
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400 000 107,19% EUR 428 760 3 245 432 005 17/10/17
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5% 0,8% 1 000 000 113,82% EUR 1 138 200 43 890 1 182 090 17/10/17
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1 250 000 117,78% EUR 1 472 250 23 887 1 496 137 17/10/17
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272 000 108,69% EUR 295 637 8 216 303 853 17/10/17
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430 000 109,6% EUR 471 280   471 280 17/10/17
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1 000 000 103,68% EUR 1 036 800 20 432 1 057 232 17/10/17
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,8% 1 200 000 106,52% EUR 1 278 240 284 1 278 524 17/10/17
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80% 0,3% 500 000 101,47% EUR 507 350 4 081 511 431 17/10/17
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,0% 1 500 000 101,09% EUR 1 516 350 5 030 1 521 380 17/10/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 1 250 000 108,86% EUR 1 360 750 55 017 1 415 767 17/10/17
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1 400 000 107% EUR 1 498 000 25 890 1 523 890 17/10/17
EUR CEZ 28.06.10-29.06.20 4.50% 0,7% 1 000 000 112,12% EUR 1 121 200 13 562 1 134 762 16/10/17
EUR CFE 21.06.12-18 4.75% 0,1% 140 000 102,66% EUR 143 724 1 505 145 229 17/10/17
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700 000 101,9% EUR 713 300 3 164 716 464 17/10/17
EUR CIE ALPES 18.10.10-17 4.875% 0,5% 800 000 100% EUR 800 000 38 893 838 893 17/10/17
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1 200 000 110,68% EUR 1 328 160 12 727 1 340 887 17/10/17
EUR COFINIMMO 23.10.13-17 2.78% 0,3% 400 000 100,02% EUR 400 080 7 656 407 736 17/10/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1 500 000 104% EUR 1 560 000 24 104 1 584 104 17/10/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 600 000 106,15% EUR 636 900 13 506 650 406 17/10/17
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 0,9% 1 306 000 104,02% EUR 1 358 501 38 641 1 397 142 17/10/17
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,0% 1 501 000 104,67% EUR 1 571 097 29 233 1 600 330 17/10/17
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,6% 1 000 000 101,07% EUR 1 010 700 3 127 1 013 827 17/10/17
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 0,9% 1 300 000 107,81% EUR 1 401 530 20 172 1 421 702 17/10/17
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,3% 500 000 105,2% EUR 526 000 2 225 528 225 17/10/17
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,5% 700 000 112% EUR 784 000 11 851 795 851 17/10/17
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400 000 112% EUR 448 000 9 487 457 487 17/10/17
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,9% 1 300 000 105,55% EUR 1 372 150 15 582 1 387 732 17/10/17
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,7% 1 000 000 110,88% EUR 1 108 800 12 055 1 120 855 17/10/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 104,37% EUR 1 356 810 21 076 1 377 886 17/10/17
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,1% 1 600 000 103,56% EUR 1 656 960 11 704 1 668 664 17/10/17
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600 000 107,33% EUR 643 980 11 143 655 123 17/10/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 1 300 000 106,88% EUR 1 389 440 12 110 1 401 550 17/10/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 300 000 100,87% EUR 1 311 310 9 527 1 320 837 17/10/17
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1 400 000 117,7% EUR 1 647 800 11 822 1 659 622 17/10/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1 500 000 101,75% EUR 1 526 250 11 219 1 537 469 17/10/17
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,0% 1 500 000 101,19% EUR 1 517 850 8 307 1 526 157 17/10/17
EUR GBL 30.06.10-29.12.17 4% 0,6% 886 000 100,46% EUR 890 076 19 846 909 922 17/10/17
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,0% 1 500 000 102,9% EUR 1 543 500 2 096 1 545 596 17/10/17
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,1% 215 000 106,1% EUR 228 115 2 144 230 259 17/10/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1 100 000 106,23% EUR 1 168 530 8 619 1 177 149 17/10/17
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 0,9% 1 300 000 103,76% EUR 1 348 880 20 902 1 369 782 17/10/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,9% 1 200 000 112,23% EUR 1 346 760 19 067 1 365 827 17/10/17
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 1 200 000 105,26% EUR 1 263 120 15 485 1 278 605 17/10/17
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 0,9% 1 300 000 107,78% EUR 1 401 140 33 675 1 434 815 17/10/17
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,9% 1 258 000 107,76% EUR 1 355 621 18 146 1 373 767 17/10/17
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 0,9% 1 300 000 105,44% EUR 1 370 720 23 916 1 394 636 17/10/17
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,0% 1 500 000 107,48% EUR 1 612 200 25 562 1 637 762 17/10/17
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400 000 102,91% EUR 411 640 4 537 416 177 17/10/17
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50% 0,5% 800 000 101,93% EUR 815 440 17 130 832 570 17/10/17
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50% 0,7% 1 050 000 102,42% EUR 1 075 410 22 525 1 097 935 17/10/17
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,9% 1 300 000 105,78% EUR 1 375 140 11 807 1 386 947 17/10/17
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,8% 1 200 000 106% EUR 1 272 000 12 329 1 284 329 17/10/17
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 400 000 104,31% EUR 1 460 340 8 846 1 469 186 17/10/17
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,0% 1 500 000 103,46% EUR 1 551 900 40 454 1 592 354 17/10/17
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 105,83% EUR 1 375 790 12 582 1 388 372 17/10/17
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 250 000 110,44% EUR 1 380 500 3 009 1 383 509 17/10/17
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,0% 1 500 000 102,38% EUR 1 535 700 4 068 1 539 768 17/10/17
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683 000 104,8% EUR 715 784 13 999 729 783 17/10/17
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1 600 000 106,84% EUR 1 709 440 2 959 1 712 399 17/10/17
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,8% 1 200 000 106,3% EUR 1 275 600 44 819 1 320 419 17/10/17
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,9% 1 400 000 104,83% EUR 1 467 620 3 422 1 471 042 17/10/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 300 000 105,22% EUR 1 367 860 9 412 1 377 272 17/10/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,0% 1 500 000 103% EUR 1 545 000 11 918 1 556 918 17/10/17
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,0% 1 500 000 105,82% EUR 1 587 300 18 688 1 605 988 17/10/17
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,4% 600 000 102,65% EUR 615 900 8 815 624 715 17/10/17
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25% 0,7% 1 000 000 101,43% EUR 1 014 300 24 685 1 038 985 17/10/17
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1 000 000 108,54% EUR 1 085 400 47 158 1 132 558 17/10/17
EUR OMEGA PHARMA 12.12.12-17 5.125% 0,6% 970 000 100,67% EUR 976 499 29 460 1 005 959 17/10/17
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,0% 1 500 000 107,46% EUR 1 611 900 11 199 1 623 099 17/10/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 300 000 106,79% EUR 1 388 270 14 438 1 402 708 17/10/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 1 200 000 108,56% EUR 1 302 720 1 874 1 304 594 17/10/17
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,0% 1 500 000 102,37% EUR 1 535 550 9 164 1 544 714 17/10/17
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 1 000 000 98,16% EUR 981 600 7 026 988 626 16/10/17
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1 200 000 101,72% EUR 1 220 640 8 174 1 228 814 17/10/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,9% 1 350 000 102,77% EUR 1 387 395 45 049 1 432 444 17/10/17
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,9% 1 400 000 101,33% EUR 1 418 620 8 208 1 426 828 17/10/17
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,0% 1 400 000 107,59% EUR 1 506 260 29 697 1 535 957 17/10/17
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 300 000 103,97% EUR 1 351 610 8 619 1 360 229 17/10/17
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,1% 1 550 000 106,76% EUR 1 654 780 35 602 1 690 382 17/10/17
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,8% 1 200 000 105,93% EUR 1 271 160 11 930 1 283 090 17/10/17
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,1% 200 000 107,24% EUR 214 480 2 449 216 929 17/10/17
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,6% 950 000 102,75% EUR 976 125 17 926 994 051 17/10/17
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250 000 102,86% EUR 257 150 1 187 258 337 17/10/17
EUR SYMRISE 25.10.10-17 4.125% 0,7% 1 000 000 100,07% EUR 1 000 700 40 346 1 041 046 16/10/17
EUR SYNGENTA 02.4.14-02.11.21 1.875 0,3% 500 000 101,99% EUR 509 950 8 964 518 914 17/10/17
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 500 000 110,42% EUR 1 656 300 47 121 1 703 421 16/10/17
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693% 0,7% 1 000 000 109,9% EUR 1 099 000 43 716 1 142 716 17/10/17
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 1 400 000 101,92% EUR 1 426 880 11 334 1 438 214 17/10/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,0% 1 500 000 106,08% EUR 1 591 200 7 774 1 598 974 17/10/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,8% 1 200 000 104,09% EUR 1 249 080 13 895 1 262 975 17/10/17
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,8% 1 300 000 96,71% EUR 1 257 230 11 460 1 268 690 17/10/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1 200 000 110,91% EUR 1 330 920 27 150 1 358 070 17/10/17
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190 000 102,74% EUR 195 206 1 220 196 426 17/10/17
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230 000 104,07% EUR 239 361 7 086 246 447 17/10/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 300 000 104,83% EUR 1 362 790 12 181 1 374 971 17/10/17
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1 300 000 103,74% EUR 1 348 620 1 710 1 350 330 17/10/17
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,3% 500 000 106,05% EUR 530 250 92 530 342 17/10/17
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,3% 500 000 106,06% EUR 530 300 5 616 535 916 17/10/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 1 400 000 105,03% EUR 1 470 420 26 979 1 497 399 17/10/17
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130 000 105,51% EUR 137 163 1 060 138 223 17/10/17
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150 000 109,97% GBP 164 955 8 030 193 821 17/10/17
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,8% 1 500 000 102,12% USD 1 531 800 18 099 1 318 809 17/10/17
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1 500 000 97,74% USD 1 466 100 23 344 1 267 368 17/10/17
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,3% 600 000 106,75% USD 640 500 1 367 546 164 17/10/17
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,8% 1 500 000 100,65% USD 1 509 750 14 667 1 297 126 17/10/17
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,0% 1 500 000 119,76% USD 1 796 400 44 333 1 566 280 16/10/17
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,8% 1 500 000 101,57% USD 1 523 550 10 150 1 305 026 17/10/17
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,8% 1 500 000 101,48% USD 1 522 200 9 104 1 302 987 17/10/17
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50% 0,7% 1 500 000 83,2% USD 1 248 000 3 000 1 064 476 17/10/17
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,8% 1 500 000 101,62% USD 1 524 300 13 725 1 308 706 17/10/17
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 1 500 000 106,32% USD 1 594 800 31 660 1 383 955 17/10/17
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1 500 000 98,42% USD 1 476 300 15 562 1 269 426 17/10/17
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1 800 000 99,6% USD 1 792 800 3 410 1 528 395 17/10/17
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500 000 101,22% USD 506 100 1 596 431 999 17/10/17
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,7% 1 300 000 101,58% USD 1 320 540 13 217 1 134 894 17/10/17
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,8% 1 500 000 99,36% USD 1 490 400 23 892 1 288 511 16/10/17
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,8% 1 500 000 100,19% USD 1 502 850 6 883 1 284 632 17/10/17
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875% 0,8% 1 500 000 99,43% USD 1 491 450 11 953 1 279 246 17/10/17
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1 300 000 107,86% USD 1 402 180 25 043 1 214 424 17/10/17
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,7% 1 300 000 100,41% USD 1 305 330 3 178 1 113 409 17/10/17
 Obl variabele rente
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8 000 000 103,75% NOK 8 300 000 44 553 892 867 17/10/17
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN 0,6% 8 000 000 101,37% NOK 8 109 600 33 911 871 356 17/10/17
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,8% 1 500 000 101,5% USD 1 522 500 5 208 1 299 927 17/10/17
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475 000 100,45% USD 477 138 3 002 408 551 17/10/17
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 954 060 0,93 USD 887 276   754 983 17/10/17
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300 000 87,93% EUR 263 790 376 264 166 17/10/17
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 0,7% 1 330 000 88% EUR 1 170 400 988 1 171 388 17/10/17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website