http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond Corporate

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten en termijncontracten.
Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,14%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND CORPORATE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 1 347,70 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  96,2%  138 468 628 
 Obl variabele rente  2,3%  3 335 544 
 Oblig eeuwigdurend  0,2%  281 592 
 Rek courant  1,2%  1 792 334 
 Totaal in EUR   100,0%  143 878 099   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
       0   0   0   0   0,0% 
 EUR      1 037 960   9 571 668   117 998 482   128 608 109   89,4% 
 GBP   1,1513   0   0   164 105   188 934   0,1% 
 USD   0,8255   1 318 846   -12 000 000   27 905 174   14 218 429   9,9% 
 NOK   0,1034   0   0   8 342 620   862 627   0,6% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  2 126 667  -334 332  142 085 764  143 878 099 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 
INDESIT COMPANY 13-18 4,5% 26/04 0,0% 1 050 000 0   0   0 00/00/00
SAF HOLLAND 12-18 7% 26/04 0,0% 1 350 000 0   0   0 00/00/00
 Obligaties
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,9% 1 200 000 106,34% EUR 1 276 080 6 904 1 282 984 25/04/18
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,9% 1 200 000 103,45% EUR 1 241 400 10 216 1 251 616 25/04/18
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1 300 000 101,9% EUR 1 324 700 23 707 1 348 407 26/04/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,9% 1 200 000 100,77% EUR 1 209 240 45 518 1 254 758 26/04/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,9% 1 250 000 104,36% EUR 1 304 500 38 617 1 343 117 26/04/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,9% 1 200 000 104,82% EUR 1 257 840 28 282 1 286 122 25/04/18
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400 000 105,6% EUR 422 400 9 263 431 663 25/04/18
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5% 0,8% 1 000 000 111% EUR 1 110 000 22 438 1 132 438 25/04/18
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1 250 000 115,95% EUR 1 449 375 60 681 1 510 056 25/04/18
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272 000 107,47% EUR 292 318 3 678 295 996 26/04/18
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430 000 108,81% EUR 467 883 7 482 475 365 26/04/18
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1 000 000 102,93% EUR 1 029 300 9 110 1 038 410 25/04/18
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1 200 000 105,98% EUR 1 271 760 18 337 1 290 097 25/04/18
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80% 0,4% 500 000 100,41% EUR 502 050 11 041 513 091 26/04/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,0% 1 500 000 99,26% EUR 1 488 900 14 449 1 503 349 25/04/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 1 250 000 106,3% EUR 1 328 750 28 202 1 356 952 26/04/18
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1 400 000 106,15% EUR 1 486 100 3 366 1 489 466 25/04/18
EUR CFE 21.06.12-18 4.75% 0,1% 140 000 100,58% EUR 140 812 3 941 144 753 26/04/18
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700 000 101,18% EUR 708 260 8 201 716 461 25/04/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1 200 000 108,28% EUR 1 299 360 27 641 1 327 001 25/04/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 1 500 000 100,96% EUR 1 514 400 21 802 1 536 202 25/04/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 600 000 104,5% EUR 627 000 5 998 632 998 26/04/18
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 0,9% 1 306 000 102,03% EUR 1 332 512 20 119 1 352 630 26/04/18
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,1% 1 501 000 102,93% EUR 1 544 979 8 472 1 553 451 26/04/18
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1 500 000 104,81% EUR 1 572 150 6 807 1 578 957 25/04/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1 000 000 99,23% EUR 992 300 10 322 1 002 622 25/04/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,1% 1 500 000 99,98% EUR 1 499 700 15 678 1 515 378 25/04/18
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1 300 000 106,05% EUR 1 378 650 2 355 1 381 005 25/04/18
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,4% 500 000 104,66% EUR 523 300 5 888 529 188 26/04/18
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,5% 700 000 109,54% EUR 766 780 5 427 772 207 25/04/18
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400 000 110,19% EUR 440 760 3 815 444 575 26/04/18
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,9% 1 300 000 103,76% EUR 1 348 880 4 737 1 353 617 25/04/18
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,8% 1 000 000 108,51% EUR 1 085 100 32 986 1 118 086 26/04/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 104,1% EUR 1 353 300 7 132 1 360 432 25/04/18
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,1% 1 600 000 102,19% EUR 1 635 040 4 077 1 639 117 26/04/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600 000 105,86% EUR 635 160 5 065 640 225 25/04/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1 300 000 104,58% EUR 1 359 540 29 116 1 388 656 26/04/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,9% 1 300 000 99,88% EUR 1 298 440 1 781 1 300 221 26/04/18
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1 400 000 115,25% EUR 1 613 500 13 222 1 626 722 25/04/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 1 500 000 100,82% EUR 1 512 300 493 1 512 793 25/04/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,1% 1 500 000 99,91% EUR 1 498 650 19 099 1 517 749 25/04/18
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,1% 1 500 000 104,87% EUR 1 573 050 18 776 1 591 826 25/04/18
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,2% 215 000 104,55% EUR 224 783 6 082 230 864 26/04/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1 100 000 105,11% EUR 1 156 210 20 132 1 176 342 26/04/18
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 0,9% 1 300 000 103,22% EUR 1 341 860 9 283 1 351 143 25/04/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,9% 1 200 000 109,73% EUR 1 316 760 542 1 317 302 25/04/18
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,9% 1 200 000 103,17% EUR 1 238 040 6 904 1 244 944 25/04/18
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 1,0% 1 300 000 105,95% EUR 1 377 350 9 661 1 387 011 26/04/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 1,0% 1 258 000 106,25% EUR 1 336 625 40 364 1 376 989 25/04/18
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 1,0% 1 300 000 104,37% EUR 1 356 810 10 747 1 367 557 25/04/18
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1 500 000 104,76% EUR 1 571 400 11 260 1 582 660 25/04/18
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400 000 102,18% EUR 408 720 10 816 419 536 25/04/18
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,9% 1 300 000 104,57% EUR 1 359 410 2 511 1 361 921 26/04/18
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,9% 1 200 000 105,1% EUR 1 261 200 28 027 1 289 227 25/04/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 1 400 000 101,92% EUR 1 426 880 22 582 1 449 462 25/04/18
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,1% 1 500 000 101,78% EUR 1 526 700 18 108 1 544 808 26/04/18
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 1,0% 1 300 000 105,1% EUR 1 366 300 27 888 1 394 188 25/04/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 250 000 107,16% EUR 1 339 500 18 545 1 358 045 25/04/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,1% 1 500 000 100,94% EUR 1 514 100 25 654 1 539 754 25/04/18
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683 000 103,31% EUR 705 607 3 173 708 780 26/04/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600 000 99,92% EUR 599 520 5 208 604 728 25/04/18
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,2% 1 600 000 105,5% EUR 1 688 000 18 658 1 706 658 25/04/18
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,9% 1 200 000 103,48% EUR 1 241 760 15 501 1 257 261 25/04/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 1 400 000 103,7% EUR 1 451 800 4 385 1 456 185 25/04/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,0% 1 300 000 104,12% EUR 1 353 560 21 316 1 374 876 25/04/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 500 000 102,75% EUR 1 541 250 31 541 1 572 791 25/04/18
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1 500 000 104,34% EUR 1 565 100 3 493 1 568 593 25/04/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 1,1% 1 500 000 101% EUR 1 515 000 2 373 1 517 373 25/04/18
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1 000 000 105,06% EUR 1 050 600 14 979 1 065 579 26/04/18
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,1% 1 500 000 106,54% EUR 1 598 100 30 822 1 628 922 25/04/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 1,0% 1 300 000 105,59% EUR 1 372 670 33 996 1 406 666 26/04/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 200 000 106,6% EUR 1 279 200 16 788 1 295 988 25/04/18
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,1% 1 500 000 108,31% EUR 1 624 650 15 171 1 639 821 25/04/18
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,1% 1 500 000 101,04% EUR 1 515 600 2 014 1 517 614 25/04/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 1 000 000 97,29% EUR 972 900 17 429 990 329 25/04/18
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1 200 000 101,2% EUR 1 214 400 1 738 1 216 138 25/04/18
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 1,0% 1 400 000 98,93% EUR 1 385 020 1 534 1 386 554 25/04/18
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,0% 1 400 000 105,81% EUR 1 481 340 13 847 1 495 187 25/04/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 300 000 102,5% EUR 1 332 500 22 225 1 354 725 26/04/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,1% 1 550 000 105,33% EUR 1 632 615 18 053 1 650 668 25/04/18
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,9% 1 200 000 104,44% EUR 1 253 280 5 423 1 258 703 25/04/18
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,2% 200 000 105,58% EUR 211 160 5 589 216 749 26/04/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,7% 950 000 100,29% EUR 952 755 41 540 994 295 26/04/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250 000 101,94% EUR 254 850 3 476 258 326 26/04/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 500 000 106,23% EUR 1 593 450 24 596 1 618 046 25/04/18
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693% 0,8% 1 000 000 107,31% EUR 1 073 100 21 344 1 094 444 25/04/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1 400 000 100,76% EUR 1 410 640 1 323 1 411 963 25/04/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 1 500 000 104,98% EUR 1 574 700 23 571 1 598 271 26/04/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 1 200 000 102,78% EUR 1 233 360 31 948 1 265 308 25/04/18
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,9% 1 300 000 94,6% EUR 1 229 800 2 938 1 232 738 26/04/18
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,0% 1 500 000 100,17% EUR 1 502 550 4 556 1 507 106 25/04/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1 200 000 109,09% EUR 1 309 080 10 632 1 319 712 26/04/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190 000 103,1% EUR 195 890 3 482 199 372 26/04/18
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230 000 101,99% EUR 234 577 3 172 237 749 26/04/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 1,0% 1 300 000 103,41% EUR 1 344 330 28 337 1 372 667 25/04/18
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1 300 000 101,64% EUR 1 321 320 28 921 1 350 241 25/04/18
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500 000 104,57% EUR 522 850 5 979 528 829 25/04/18
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500 000 104,92% EUR 524 600 849 525 449 25/04/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 1 400 000 101,92% EUR 1 426 880 12 797 1 439 677 26/04/18
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130 000 105,1% EUR 136 630 2 667 139 297 26/04/18
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150 000 106,97% GBP 160 455 3 650 188 934 25/04/18
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,9% 1 500 000 99,04% USD 1 485 600 19 271 1 242 271 25/04/18
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1 500 000 94,62% USD 1 419 300 24 609 1 191 947 25/04/18
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,4% 600 000 102,01% USD 612 060 2 135 507 018 26/04/18
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,9% 1 500 000 99,46% USD 1 491 900 15 698 1 244 522 25/04/18
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,0% 1 500 000 113,91% USD 1 708 650 46 958 1 449 255 25/04/18
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,9% 1 500 000 99,27% USD 1 489 050 11 200 1 238 456 25/04/18
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,9% 1 500 000 98,2% USD 1 473 000 10 182 1 224 367 26/04/18
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,8% 1 500 000 97,5% USD 1 462 500 14 738 1 219 460 26/04/18
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 1 500 000 101,86% USD 1 527 900 33 367 1 288 826 26/04/18
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1 500 000 94,93% USD 1 423 950 16 406 1 189 014 26/04/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1 800 000 96,8% USD 1 742 400 4 400 1 441 983 25/04/18
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500 000 100,17% USD 500 850 2 059 415 152 25/04/18
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,7% 1 300 000 99,3% USD 1 290 900 14 192 1 077 353 25/04/18
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,8% 1 500 000 94,83% USD 1 422 450 25 654 1 195 410 25/04/18
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,8% 1 500 000 95,5% USD 1 432 500 7 990 1 189 124 25/04/18
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875% 0,9% 1 500 000 99,94% USD 1 499 100 12 656 1 247 955 25/04/18
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1 300 000 103,06% USD 1 339 780 26 587 1 127 936 25/04/18
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,7% 1 300 000 99,65% USD 1 295 450 4 072 1 072 755 25/04/18
 Obl variabele rente
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8 000 000 103,59% NOK 8 287 200 55 420 862 627 26/04/18
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,9% 1 500 000 101,08% USD 1 516 200 5 736 1 256 358 25/04/18
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475 000 100,84% USD 478 990 7 282 401 417 25/04/18
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,6% 954 060 1,035 USD 987 452   815 142 26/04/18
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300 000 93,67% EUR 281 010 582 281 592 26/04/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
XS1405816312 1300000 ALIMEN.COUCHE-T.16-26 1,875% 06/05 2018-04-14
XS0848940523 1500000 ANADOLI EFES BIR 12-22 3,375% REGS 2018-04-17
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website