http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Bond Corporate

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment streeft, met een portefeuille samengesteld uit hoogrentende obligaties in euro en andere deviezen, uitgegeven door alle types emittenten, een hoger rendement na dan het rendement van een portefeuille belegd in overheidspapier. Er is geen minimale rating vereist. Het compartiment kan in beperkte mate gebruik maken van financiŽle derivaten en termijncontracten.
Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van de eigen activa investeren in rechten en deelnemingen in andere instellingen.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het fonds voornamelijk belegt in bedrijfsobligaties, waardoor het risico kleiner is dat de waarde van de portefeuille sterk zal schommelen. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt meer dan 25% van zijn portefeuille in obligaties met een risico lager dan BBB.

Andere kerngegevens

Creatie 27 november 2007
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie obligaties
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,14%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil op de TIS bij verkoop minde TIS bij aankoop  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B BOND CORPORATE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
22-02-2018: 1 348,08 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  95,1%  141 487 341 
 Obl variabele rente  2,8%  4 135 302 
 Oblig eeuwigdurend  1,1%  1 618 121 
 Rek courant  1,0%  1 495 063 
 Totaal in EUR   100,0%  148 735 828   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 175 283   10 049 410   121 532 852   132 757 545   89,3% 
 GBP   1,1367   0   0   163 829   186 217   0,1% 
 USD   0,8123   22 125   -12 000 000   29 321 647   14 088 349   9,5% 
 NOK   0,1035   0   0   16 461 031   1 703 717   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  1 193 255  301 808  147 240 765  148 735 828 
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ACCOR 05.02.14-21 2.625% 0,9% 1 200 000 106,77% EUR 1 281 240 1 640 1 282 880 22/02/18
EUR ALFA LAVAL 12.09.14-22 1.375% 0,8% 1 200 000 103,56% EUR 1 242 720 7 459 1 250 179 22/02/18
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 0,9% 1 300 000 102,88% EUR 1 337 440 19 634 1 357 074 23/02/18
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,8% 1 200 000 102% EUR 1 224 000 35 741 1 259 741 23/02/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,5% 740 000 104,99% EUR 776 926 18 069 794 995 23/02/18
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,4% 510 000 104,99% EUR 535 449 12 453 547 902 23/02/18
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,9% 1 200 000 106,32% EUR 1 275 840 20 511 1 296 351 22/02/18
EUR ARCELOR 04.07.14-06.07.20 2.875 0,3% 400 000 105,81% EUR 423 240 7 341 430 581 22/02/18
EUR AUTOSTRADAL 26.10.10-20 4.5% 0,8% 1 000 000 111,78% EUR 1 117 800 14 918 1 132 718 22/02/18
EUR BARRY CAL.15.6.11-21 5.625%inst 1,0% 1 250 000 116,34% EUR 1 454 250 48 930 1 503 180 22/02/18
EUR BEKAERT 06.12.11-19 5% 0,2% 272 000 107,34% EUR 291 965 2 087 294 051 23/02/18
EUR BEKAERT 17.10.13-20 4.75% 0,3% 430 000 109,16% EUR 469 388 5 092 474 480 23/02/18
EUR BILFINGER 07.12.12-19 2.375% 0,7% 1 000 000 102,9% EUR 1 029 000 5 140 1 034 140 22/02/18
EUR BIOMERIEUX 14.10.13-20 2.875% 0,9% 1 200 000 106,3% EUR 1 275 600 12 571 1 288 171 22/02/18
EUR BOIS SAUVAGE 27.06.13-18 3.80% 0,3% 500 000 100,81% EUR 504 050 8 818 512 868 23/02/18
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,0% 1 500 000 99,15% EUR 1 487 250 11 441 1 498 691 22/02/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,9% 1 250 000 107% EUR 1 337 500 18 801 1 356 301 23/02/18
EUR CARGOTEC 31.03.14-20 3.375% 1,0% 1 400 000 106,55% EUR 1 491 700 42 719 1 534 419 22/02/18
EUR CFE 21.06.12-18 4.75% 0,1% 140 000 101,4% EUR 141 960 3 163 145 123 23/02/18
EUR CHRISTIAN DIOR 19.6.14-19 1.75% 0,5% 700 000 101,43% EUR 710 010 6 592 716 602 22/02/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,9% 1 200 000 108,66% EUR 1 303 920 22 878 1 326 798 22/02/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 1 500 000 101,02% EUR 1 515 300 13 406 1 528 706 22/02/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,4% 600 000 105,9% EUR 635 400 3 366 638 766 23/02/18
EUR DELHAIZE 19.10.11-18 4.25% 0,9% 1 306 000 102,74% EUR 1 341 784 13 625 1 355 410 23/02/18
EUR DEME 14.02.13-19 4.145% 1,0% 1 501 000 103,57% EUR 1 554 586 1 193 1 555 779 23/02/18
EUR DO & CO 04.03.14-21 3.125% 1,1% 1 500 000 104,89% EUR 1 573 350 45 848 1 619 198 22/02/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1 000 000 99,87% EUR 998 700 8 024 1 006 724 22/02/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,0% 1 500 000 99,45% EUR 1 491 750 11 291 1 503 041 22/02/18
EUR DUERR 03.04.14-21 2.875% 1,0% 1 300 000 106,82% EUR 1 388 660 33 484 1 422 144 22/02/18
EUR EANDIS 23.06.17-25 2% 0,4% 500 000 104,63% EUR 523 150 4 718 527 868 23/02/18
EUR EANDIS 30.11.12-22 2.75% 0,5% 700 000 110,04% EUR 770 280 3 175 773 455 22/02/18
EUR EANDIS 30.12.10-20 4.25% 0,3% 400 000 110,61% EUR 442 440 1 826 444 266 23/02/18
EUR EASYJET 09.02.16-23 1.75% 0,9% 1 300 000 104,85% EUR 1 363 050 935 1 363 985 22/02/18
EUR ENI 29.06.10-20 4% 0,8% 1 000 000 109,34% EUR 1 093 400 26 301 1 119 701 23/02/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 104,48% EUR 1 358 240 2 244 1 360 484 22/02/18
EUR EVONIK INDUSTR. 23.01.15-23 1% 1,1% 1 600 000 102,66% EUR 1 642 560 1 403 1 643 963 23/02/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,4% 600 000 106,52% EUR 639 120 2 934 642 054 22/02/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 1 300 000 104,81% EUR 1 362 530 23 685 1 386 215 23/02/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,9% 1 300 000 99,98% EUR 1 299 740 15 315 1 315 055 23/02/18
EUR FRESENIUS 11.02.14-01.02.24 4% 1,1% 1 400 000 115,99% EUR 1 623 860 3 578 1 627 438 22/02/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 1 500 000 100,93% EUR 1 513 950 19 233 1 533 183 22/02/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 1,0% 1 500 000 99,76% EUR 1 496 400 15 652 1 512 052 22/02/18
EUR GEMALTO 23.09.14-21 2.125% 1,1% 1 500 000 105,3% EUR 1 579 500 13 449 1 592 949 22/02/18
EUR GREENYARD FOODS 05.07.13-19 5% 0,2% 215 000 105,31% EUR 226 416 4 824 231 241 23/02/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 1 100 000 105,14% EUR 1 156 540 16 455 1 172 995 23/02/18
EUR HAVAS 08.12.15-20 1.875% 0,9% 1 300 000 103,54% EUR 1 346 020 5 209 1 351 229 22/02/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,9% 1 200 000 110,34% EUR 1 324 080 13 325 1 337 405 22/02/18
EUR HEINEKEN 07.12.15-24 1.50% 0,8% 1 200 000 103,59% EUR 1 243 080 3 896 1 246 976 22/02/18
EUR HORNBACH 15.02.13-20 3.875% 0,9% 1 300 000 106,49% EUR 1 384 370 1 242 1 385 612 23/02/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,9% 1 258 000 106,58% EUR 1 340 776 33 268 1 374 044 22/02/18
EUR ILIAD 03.12.15-05.12.22 2.125% 0,9% 1 300 000 105,22% EUR 1 367 860 6 130 1 373 990 22/02/18
EUR IMERYS 10.12.14-24 2% 1,1% 1 500 000 105,7% EUR 1 585 500 6 247 1 591 747 22/02/18
EUR IMMOBEL 01.06.17-22 3% INST. 0,3% 400 000 101,55% EUR 406 200 8 811 415 011 22/02/18
EUR IMMOBEL 28.03.13-18 5.50% 0,6% 800 000 100,38% EUR 803 040 28 100 831 140 23/02/18
EUR INDESIT 26.04.13-18 4.50% 0,7% 1 050 000 100,72% EUR 1 057 560 39 353 1 096 913 22/02/18
EUR INFINEON TECH. 10.03.15-22 1.5% 0,9% 1 300 000 104,9% EUR 1 363 700 18 752 1 382 452 23/02/18
EUR INGENICO 20.05.14-21 2.50% 0,9% 1 200 000 105,76% EUR 1 269 120 23 014 1 292 134 22/02/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 1,0% 1 400 000 102,55% EUR 1 435 700 18 195 1 453 895 22/02/18
EUR K&S 06.12.13-18 3.125% 1,0% 1 500 000 102,15% EUR 1 532 250 10 274 1 542 524 23/02/18
EUR KEMIRA 13.05.15-22 2.25% 0,9% 1 300 000 105,01% EUR 1 365 130 22 999 1 388 129 22/02/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 250 000 108,81% EUR 1 360 125 13 583 1 373 708 22/02/18
EUR KESKO OYJ 11.09.12-18 2.75% 1,0% 1 500 000 101,39% EUR 1 520 850 18 760 1 539 610 22/02/18
EUR KINEPOLIS 06.03.12-19 4.75% 0,5% 683 000 103,7% EUR 708 271 22 088 730 359 23/02/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-25 2.40%INST 0,4% 600 000 99,39% EUR 596 340 2 801 599 141 22/02/18
EUR MANPOWER 11.09.15-22 1.875% 1,1% 1 600 000 105,47% EUR 1 687 520 13 644 1 701 164 22/02/18
EUR MEDIASET24.10.13-24.1.19 5.125% 0,8% 1 200 000 104,15% EUR 1 249 800 5 223 1 255 023 22/02/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 1 400 000 103,32% EUR 1 446 480 17 004 1 463 484 22/02/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 300 000 104,46% EUR 1 357 980 17 514 1 375 494 22/02/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 500 000 102,66% EUR 1 539 900 25 274 1 565 174 22/02/18
EUR NESTE OIL 17.03.15-22 2.125% 1,1% 1 500 000 104,42% EUR 1 566 300 30 041 1 596 341 22/02/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,4% 600 000 100,65% EUR 603 900 14 692 618 592 22/02/18
EUR NEXANS 19.12.12-19.03.18 4.25% 0,7% 1 000 000 100,02% EUR 1 000 200 39 822 1 040 022 23/02/18
EUR NOKIA 04.02.09-19 6.75% 0,7% 1 000 000 106,16% EUR 1 061 600 3 699 1 065 299 23/02/18
EUR ORLEN CAP. 30.06.14-21 2.50% 1,1% 1 500 000 106,65% EUR 1 599 750 24 555 1 624 305 22/02/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 300 000 106,21% EUR 1 380 730 27 750 1 408 480 23/02/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 200 000 106,88% EUR 1 282 560 12 025 1 294 585 22/02/18
EUR RENAULT 08.03.17-23 1% 1,0% 1 500 000 101,41% EUR 1 521 150 14 507 1 535 657 22/02/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 1 000 000 96,61% EUR 966 100 14 107 980 207 22/02/18
EUR RYANAIR 10.03.15-23 1.125% 0,8% 1 200 000 101,74% EUR 1 220 880 12 982 1 233 862 22/02/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,3% 463 000 101% EUR 467 630 26 994 494 624 23/02/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,6% 887 000 101% EUR 895 870 51 713 947 583 23/02/18
EUR SAINT-GOBAIN 17.03.17-25 1% 0,9% 1 400 000 99,85% EUR 1 397 900 13 195 1 411 095 22/02/18
EUR SEB 25.11.15-22 2.375% 1,0% 1 400 000 106,13% EUR 1 485 820 8 290 1 494 110 22/02/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 300 000 102,97% EUR 1 338 610 17 879 1 356 489 23/02/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 1,1% 1 550 000 105,68% EUR 1 638 040 11 901 1 649 941 22/02/18
EUR SOLVAY 02.12.15-22 1.625% 0,8% 1 200 000 104,55% EUR 1 254 600 3 141 1 257 741 22/02/18
EUR STRABAG 21.05.13-20 3% 0,1% 200 000 105,95% EUR 211 900 4 586 216 486 23/02/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,7% 940 000 101,09% EUR 950 246 33 640 983 886 23/02/18
EUR STRABAG 25.05.11-18 4.75% 0,0% 10 000 101,09% EUR 10 109 358 10 467 23/02/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,2% 250 000 102,22% EUR 255 550 2 745 258 295 23/02/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 500 000 105,99% EUR 1 589 850 16 699 1 606 549 22/02/18
EUR TELEFONICA 11.11.09-19 4.693% 0,7% 1 000 000 108,06% EUR 1 080 600 13 500 1 094 100 22/02/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 1,0% 1 400 000 101,07% EUR 1 414 980 18 814 1 433 794 22/02/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,1% 1 500 000 105,3% EUR 1 579 500 18 526 1 598 026 23/02/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,8% 1 200 000 103,13% EUR 1 237 560 26 182 1 263 742 22/02/18
EUR TYCO INTL FIN 25.02.15-25 1.375 0,8% 1 300 000 94,22% EUR 1 224 860 17 826 1 242 686 23/02/18
EUR UBISOFT 30.01.18-23 1.289% 1,0% 1 500 000 100,24% EUR 1 503 600 1 324 1 504 924 22/02/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,9% 1 200 000 109,53% EUR 1 314 360 4 842 1 319 202 23/02/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,1% 190 000 102,39% EUR 194 541 2 759 197 300 23/02/18
EUR VGP 06.12.13-18 5.10% 0,2% 230 000 102,95% EUR 236 785 1 800 238 585 23/02/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 300 000 103,85% EUR 1 350 050 23 177 1 373 227 22/02/18
EUR VOESTALPINE 05.10.12-18 4% 0,9% 1 300 000 102,26% EUR 1 329 380 20 230 1 349 610 22/02/18
EUR VOESTALPINE 14.10.14-21 2.25% 0,4% 500 000 104,68% EUR 523 400 4 099 527 499 22/02/18
EUR VW INTL FIN 26.03.13-21 2.00% 0,4% 500 000 105,4% EUR 527 000 9 178 536 178 22/02/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,0% 1 400 000 101,75% EUR 1 424 500 7 825 1 432 325 23/02/18
EUR WDP 13.06.14-21 3.375% 0,1% 130 000 104,99% EUR 136 487 2 154 138 641 23/02/18
GBP MARKS&SPENCER 2.12.09-19 6.125% 0,1% 150 000 107,81% GBP 161 715 2 114 186 217 22/02/18
USD ALIBABA 25.11.15-28.11.21 3.125 0,8% 1 500 000 100,16% USD 1 502 400 11 198 1 229 496 22/02/18
USD ANADOLU 30.10.12-1.11.22 3.375% 0,8% 1 500 000 96,02% USD 1 440 300 15 891 1 182 864 22/02/18
USD ARCONIC 22.9.14-01.10.24 5.125% 0,3% 600 000 102,5% USD 615 000 12 215 509 487 23/02/18
USD BAIDU 09.06.14-19 2.75% 0,8% 1 500 000 99,73% USD 1 495 950 8 594 1 222 141 22/02/18
USD CORNING 12.05.09-24 7% 1,0% 1 500 000 116,18% USD 1 742 700 28 875 1 439 051 22/02/18
USD CVS HEALTH 20.07.15-20 2.80% 0,8% 1 500 000 99,41% USD 1 491 150 3 967 1 214 484 22/02/18
USD EBAY 28.07.14-01.08.21 2.875% 0,8% 1 500 000 99,07% USD 1 486 050 2 755 1 209 357 23/02/18
USD ENSCO 29.09.14-01.10.24 4.50% 0,7% 1 500 000 82,66% USD 1 239 900 26 812 1 028 951 23/02/18
USD INTEL 11.12.12-22 2.70% 0,8% 1 500 000 98,6% USD 1 479 000 7 762 1 207 697 23/02/18
USD KEYSIGHT TECH.30.10.15-24 4.55% 0,9% 1 500 000 103,25% USD 1 548 750 21 612 1 275 606 23/02/18
USD NIKE 26.04.13-01.05.23 2.25% 0,8% 1 500 000 96,46% USD 1 446 900 10 594 1 183 922 23/02/18
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 1,0% 1 800 000 97,14% USD 1 748 520 17 380 1 434 441 22/02/18
USD PTT EXPL PROD16.09.13-18 3.707% 0,3% 500 000 100,38% USD 501 900 8 135 414 301 22/02/18
USD ROPER TECH 07.12.15-15.12.20 3% 0,7% 1 300 000 100,03% USD 1 300 390 7 475 1 062 379 22/02/18
USD SIGNET FIN 19.5.14-15.6.24 4.7% 0,8% 1 500 000 96,42% USD 1 446 300 13 512 1 185 806 22/02/18
USD VMWARE 21.08.17-22 2.95% 0,8% 1 500 000 96,22% USD 1 443 300 369 1 172 692 22/02/18
USD WANT CHINA 14.05.13-18 1.875% 0,8% 1 500 000 99,77% USD 1 496 550 7 812 1 221 994 22/02/18
USD WPP FIN 07.06.12-21.11.21 4.75% 0,8% 1 300 000 105,36% USD 1 369 680 15 952 1 125 549 22/02/18
USD XEROX 06.12.13-15.03.19 2.75% 0,7% 1 300 000 99,75% USD 1 296 750 15 790 1 066 176 22/02/18
 Obl variabele rente
NOK AKER ASA 06.06.13-20 FRN 0,6% 8 000 000 103,75% NOK 8 300 000 86 933 868 048 23/02/18
NOK MARINE HARVEST 12.03.13-18 FRN 0,6% 8 000 000 100,03% NOK 8 002 400 71 698 835 669 22/02/18
USD APPLE 09.02.17-22 FRN 0,8% 1 500 000 101,15% USD 1 517 250 1 132 1 233 382 22/02/18
USD CHEVRON 03.03.17-22 FRN 0,3% 475 000 100,91% USD 479 323 5 915 394 158 22/02/18
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,5% 954 060 1,0375 USD 989 837   804 045 23/02/18
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 0,2% 300 000 93,87% EUR 281 610 711 282 321 23/02/18
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 0,9% 1 330 000 100,05% EUR 1 330 665 5 135 1 335 800 23/02/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
XS1195465676 1300000 TYCO INTL FI LU 15-25 1,375% 250225 2018-02-10
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website