http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Equity

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindevervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,72%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 10% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B EQUITY kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 166,08 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  94,1%  60 731 872 
 Rek courant  5,9%  3 816 185 
 Totaal in EUR   100,0%  64 548 057   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8255   34 301   0   31 328 636   25 890 106   40,1% 
 EUR      3 725 556   0   23 970 939   27 696 495   42,9% 
 DKK   0,1342   0   0   9 918 000   1 330 996   2,1% 
 GBP   1,1513   41 781   0   4 774 985   5 545 545   8,6% 
 CHF   0,8358   16 899   0   840 840   716 856   1,1% 
 SEK   0,0958   0   0   35 161 800   3 367 973   5,2% 
 SGD   0,6216   91   0   0   56   0,0% 
 CAD   0,6415   48   0   0   31   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  3 816 185  60 731 872  64 548 057 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,0%  3 064 371 
 Transport/Vervoer  10,1%  6 135 546 
 Distributie  2,8%  1 705 070 
 Media  7,9%  4 771 512 
 Agricultuur  1,3%  791 140 
 Voeding  5,0%  3 036 074 
 Consumptie/Luxe  3,1%  1 897 772 
 Farmacie/Medical  5,7%  3 433 436 
 Diensten  2,6%  1 578 000 
 Holdings  17,1%  10 378 940 
 Financieel  13,5%  8 208 514 
 Vastgoed  9,0%  5 437 949 
 Technologie  13,9%  8 436 488 
 Staal/Non-ferro  3,1%  1 857 059 
 Totaal in EUR   100,0%  60 731 872   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,6% 19 000 106,97 USD 2 032 430   1 677 771 26/04/18
SOLVAY 2,1% 12 000 115,55 EUR 1 386 600   1 386 600 26/04/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,7% 22 000 78,95 EUR 1 736 900   1 736 900 26/04/18
CONTINENTAL 2,3% 6 500 223,5 EUR 1 452 750   1 452 750 26/04/18
DSV 2,1% 20 000 495,9 DKK 9 918 000   1 330 996 26/04/18
RYANAIR HOLDINGS 2,5% 105 000 15,38 EUR 1 614 900   1 614 900 26/04/18
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 2,6% 30 000 68,85 USD 2 065 500   1 705 070 26/04/18
 Aandelen Media
FACEBOOK INC-A 2,4% 10 750 175,7 USD 1 888 775   1 559 184 26/04/18
WALT DISNEY CORP. 2,6% 20 000 100,01 USD 2 000 200   1 651 165 26/04/18
WPP PLC 2,4% 120 000 11,3 GBP 1 356 000   1 561 163 26/04/18
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 0,9% 10 044 60 EUR 602 640   602 640 26/04/18
SOCFINAF 0,3% 13 000 14,5 EUR 188 500   188 500 25/04/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 35 040 22,55 EUR 790 152   790 152 26/04/18
HOSTESS BRANDS 2,4% 130 000 14,38 USD 1 869 400   1 543 190 26/04/18
NESTLE SA 1,1% 11 000 76,44 CHF 840 840   702 732 26/04/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 524 EUR 211 172   211 172 26/04/18
LVMH 2,6% 6 000 281,1 EUR 1 686 600   1 686 600 26/04/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 2,9% 24 000 95,46 USD 2 291 040   1 891 254 26/04/18
JOHNSON & JOHNSON 2,4% 14 500 128,84 USD 1 868 180   1 542 183 26/04/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD 2,4% 30 000 52,6 EUR 1 578 000   1 578 000 26/04/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,8% 8 000 148,2 EUR 1 185 600   1 185 600 26/04/18
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,4% 9 500 197,444 USD 1 875 718   1 548 405 26/04/18
BREDERODE 2,2% 27 500 51,1 EUR 1 405 250   1 405 250 26/04/18
EXOR NV 3,1% 32 000 62,5 EUR 2 000 000   2 000 000 26/04/18
INVESTOR B 2,5% 45 000 379,8 SEK 17 091 000   1 637 061 26/04/18
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37 000 38,13 USD 1 410 810   1 164 624 25/04/18
SOFINA 2,2% 10 000 143,8 EUR 1 438 000   1 438 000 26/04/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,5% 36 000 44,04 EUR 1 585 440   1 585 440 26/04/18
ALLIANZ SE-REG 2,6% 8 500 195,16 EUR 1 658 860   1 658 860 26/04/18
BANK OF AMERICA CORP. 2,3% 60 000 30,25 USD 1 815 000   1 498 283 26/04/18
INTRUM JUSTITIA AB 2,7% 74 000 244,2 SEK 18 070 800   1 730 912 26/04/18
JP MORGAN CHASE & CO 2,7% 19 000 110,62 USD 2 101 780   1 735 019 26/04/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,5% 50 000 39,18 USD 1 959 000   1 617 155 26/04/18
IMMOFINANZ AG 2,7% 825 000 2,111 EUR 1 741 575   1 741 575 26/04/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,2% 725 000 2,491 GBP 1 805 975   2 079 220 26/04/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,5% 1 900 1 043,92 USD 1 983 448   1 637 336 26/04/18
APPLE COMPUTER 2,2% 10 500 164,03 USD 1 722 315   1 421 771 26/04/18
CAPGEMINI 2,6% 16 000 106,75 EUR 1 708 000   1 708 000 26/04/18
CISCO SYSTEMS 3,0% 52 000 44,37 USD 2 307 240   1 904 627 26/04/18
OPEN TEXT 0,3% 7 000 35,63 USD 249 410   205 888 26/04/18
OPEN TEXT 2,4% 53 000 35,63 USD 1 888 390   1 558 866 26/04/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,9% 105 000 15,362 GBP 1 613 010   1 857 059 26/04/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US46625H1005 19000 JPMORGAN CHASE & CO (NY) 2018-04-05
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website