http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Equity

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindevervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,72%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B EQUITY kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
16-10-2017: 167,72 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  93,9%  56 685 636 
 Rek courant  6,1%  3 668 876 
 Totaal in EUR   100,0%  60 354 511   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8509   892 627   0   27 151 476   23 862 732   39,5% 
 EUR      2 558 327   0   21 972 915   24 531 242   40,6% 
 GBP   1,1204   313 278   0   4 228 560   5 088 899   8,4% 
 CHF   0,8684   0   0   929 500   807 224   1,3% 
 DKK   0,1343   0   0   11 837 000   1 589 709   2,6% 
 SEK   0,1043   0   0   28 357 050   2 957 499   4,9% 
 CAD   0,6767   0   0   2 241 900   1 517 205   2,5% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  3 668 876  56 685 636  60 354 511 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,4%  3 077 449 
 Transport/Vervoer  8,0%  4 534 330 
 Distributie  2,3%  1 293 262 
 Media  7,6%  4 315 500 
 Agricultuur  1,5%  859 020 
 Voeding  4,8%  2 719 155 
 Consumptie/Luxe  4,0%  2 278 684 
 Farmacie/Medical  10,7%  6 045 780 
 Holdings  17,6%  9 995 735 
 Financieel  10,7%  6 052 737 
 Vastgoed  10,9%  6 205 677 
 Technologie  13,5%  7 634 188 
 Staal/Non-ferro  3,0%  1 674 120 
 Totaal in EUR   100,0%  56 685 636   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,6% 19 000 97,72 USD 1 856 680   1 579 849 17/10/17
SOLVAY 2,5% 12 000 124,8 EUR 1 497 600   1 497 600 17/10/17
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,6% 20 500 75,94 EUR 1 556 770   1 556 770 17/10/17
CONTINENTAL 2,3% 6 500 214,74 EUR 1 395 810   1 395 810 17/10/17
RYANAIR HOLDINGS 2,6% 95 000 16,65 EUR 1 581 750   1 581 750 17/10/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 21 000 72,375 USD 1 519 875   1 293 262 17/10/17
 Aandelen Media
FACEBOOK INC-A 2,7% 10 750 175,71 USD 1 888 882   1 607 250 17/10/17
WALT DISNEY CORP. 1,9% 14 000 98,04 USD 1 372 560   1 167 912 17/10/17
WPP PLC 2,6% 97 500 14,1 GBP 1 374 750   1 540 338 17/10/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,0% 10 044 62,5 EUR 627 750   627 750 17/10/17
SOCFINAF 0,4% 13 000 17,79 EUR 231 270   231 270 16/10/17
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,4% 35 040 24,515 EUR 859 006   859 006 17/10/17
HOSTESS BRANDS 1,7% 105 000 11,785 USD 1 237 425   1 052 925 17/10/17
NESTLE SA 1,3% 11 000 84,5 CHF 929 500   807 224 17/10/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,3% 30 727 25,69 EUR 789 377   789 377 17/10/17
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 432,15 EUR 174 156   174 156 17/10/17
PRICELINE GROUP 2,2% 800 1 932 USD 1 545 600   1 315 151 17/10/17
 Aandelen Farmacie/Medical
GILEAD SCIENCES 2,4% 21 000 79,98 USD 1 679 580   1 429 155 17/10/17
HCA HEALTHCARE 2,6% 24 000 75,94 USD 1 822 560   1 550 817 17/10/17
JOHNSON & JOHNSON 2,4% 12 500 138,78 USD 1 734 750   1 476 099 17/10/17
NOVO NORDISK 2,6% 38 000 311,5 DKK 11 837 000   1 589 709 17/10/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,0% 8 000 149,55 EUR 1 196 400   1 196 400 17/10/17
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 9 500 187,56 USD 1 781 820   1 516 151 17/10/17
BREDERODE 2,3% 27 500 50,15 EUR 1 379 125   1 379 125 17/10/17
EXOR NV 2,9% 32 000 54 EUR 1 728 000   1 728 000 17/10/17
INVESTOR B 2,5% 35 500 408,3 SEK 14 494 650   1 511 720 17/10/17
JARDINE STRATEGIC 2,3% 37 000 43,78 USD 1 619 860   1 378 339 17/10/17
SOFINA 2,1% 10 000 128,6 EUR 1 286 000   1 286 000 17/10/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,4% 36 000 40,445 EUR 1 456 020   1 456 020 17/10/17
ALLIANZ SE-REG 2,6% 8 000 195,8 EUR 1 566 400   1 566 400 17/10/17
INTRUM JUSTITIA AB 2,4% 48 000 288,8 SEK 13 862 400   1 445 779 16/10/17
JP MORGAN CHASE & CO 2,6% 19 000 98,01 USD 1 862 190   1 584 538 17/10/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 45 000 42,84 USD 1 927 800   1 640 365 17/10/17
BUWOG AG 2,4% 56 250 25,645 EUR 1 442 531   1 442 531 17/10/17
IMMOFINANZ AG 2,6% 725 000 2,206 EUR 1 599 350   1 599 350 17/10/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,5% 430 000 3,162 GBP 1 359 660   1 523 430 17/10/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,7% 1 900 991,96 USD 1 884 724   1 603 712 17/10/17
APPLE COMPUTER 2,4% 10 500 159,54 USD 1 675 170   1 425 402 17/10/17
CAPGEMINI 2,7% 16 000 100,35 EUR 1 605 600   1 605 600 17/10/17
CISCO SYSTEMS 2,5% 52 000 33,5 USD 1 742 000   1 482 268 17/10/17
OPEN TEXT 2,5% 53 000 42,3 CAD 2 241 900   1 517 205 17/10/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,8% 105 000 14,23 GBP 1 494 150   1 674 120 17/10/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US17275R1023 52000 CISCO SYSTEMS 04.10.17 2017/10/04
US46625H1005 19000 JP MORGAN CHASE & CO 05.10.17 2017/10/05
JE00B8KF9B49 75000 WPP PLC 05.10.17 2017/10/05
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website