http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Equity

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindevervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,72%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B EQUITY kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-12-2017: 167,99 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  92,1%  56 683 009 
 Rek courant  7,9%  4 839 504 
 Totaal in EUR   100,0%  61 522 514   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8529   2 273 449   0   25 125 163   23 368 284   38,0% 
 EUR      2 900 269   0   23 177 614   26 077 883   42,4% 
 GBP   1,1362   0   0   4 239 778   4 817 026   7,8% 
 CHF   0,8596   97   0   940 500   808 490   1,3% 
 SEK   0,1010   0   0   32 679 400   3 299 149   5,4% 
 CAD   0,6622   48   0   4 758 860   3 151 587   5,1% 
 SGD   0,6299   91   0   0   57   0,0% 
 DKK   0,1344   278   0   0   37   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  4 839 504  56 683 009  61 522 514 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,6%  3 148 584 
 Transport/Vervoer  8,0%  4 562 758 
 Distributie  2,3%  1 304 810 
 Media  7,8%  4 420 688 
 Agricultuur  1,5%  836 922 
 Voeding  5,5%  3 129 753 
 Consumptie/Luxe  3,6%  2 068 917 
 Farmacie/Medical  5,8%  3 289 892 
 Diensten  2,8%  1 561 200 
 Holdings  17,6%  9 992 399 
 Financieel  11,5%  6 532 351 
 Vastgoed  11,0%  6 230 020 
 Technologie  14,0%  7 962 060 
 Staal/Non-ferro  2,9%  1 642 656 
 Totaal in EUR   100,0%  56 683 009   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,8% 19 000 106,99 USD 2 032 810   1 733 784 12/12/17
SOLVAY 2,3% 12 000 117,9 EUR 1 414 800   1 414 800 12/12/17
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,4% 20 500 73,24 EUR 1 501 420   1 501 420 11/12/17
CONTINENTAL 2,4% 6 500 223,975 EUR 1 455 838   1 455 838 12/12/17
RYANAIR HOLDINGS 2,6% 95 000 16,9 EUR 1 605 500   1 605 500 11/12/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 2,1% 21 000 72,85 USD 1 529 850   1 304 810 12/12/17
 Aandelen Media
FACEBOOK INC-A 2,6% 10 750 176,96 USD 1 902 320   1 622 489 12/12/17
WALT DISNEY CORP. 2,1% 14 000 107,43 USD 1 504 020   1 282 779 12/12/17
WPP PLC 2,5% 97 500 13,6802 GBP 1 333 820   1 515 420 12/12/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,0% 10 044 61,4 EUR 616 702   616 702 12/12/17
SOCFINAF 0,4% 13 000 16,94 EUR 220 220   220 220 11/12/17
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,4% 35 040 24,1 EUR 844 464   844 464 12/12/17
HOSTESS BRANDS 2,4% 120 000 14,43 USD 1 731 600   1 476 882 12/12/17
NESTLE SA 1,3% 11 000 85,5 CHF 940 500   808 407 12/12/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,2% 30 727 23,265 EUR 714 864   714 864 12/12/17
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 441,5 EUR 177 924   177 924 12/12/17
PRICELINE GROUP 1,9% 800 1 723,72 USD 1 378 976   1 176 129 12/12/17
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 2,9% 24 000 86,45 USD 2 074 800   1 769 598 12/12/17
JOHNSON & JOHNSON 2,5% 12 500 142,6 USD 1 782 500   1 520 295 12/12/17
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 2,5% 30 000 52,04 EUR 1 561 200   1 561 200 12/12/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,9% 8 000 148,15 EUR 1 185 200   1 185 200 12/12/17
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,6% 9 500 199,07 USD 1 891 165   1 612 975 12/12/17
BREDERODE 2,2% 27 500 48,6 EUR 1 336 500   1 336 500 12/12/17
EXOR NV 2,7% 32 000 52 EUR 1 664 000   1 664 000 12/12/17
INVESTOR B 2,6% 40 000 390,6 SEK 15 624 000   1 577 321 12/12/17
JARDINE STRATEGIC 2,1% 37 000 40,97 USD 1 515 890   1 292 903 11/12/17
SOFINA 2,2% 10 000 132,35 EUR 1 323 500   1 323 500 12/12/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,4% 36 000 41,65 EUR 1 499 400   1 499 400 12/12/17
ALLIANZ SE-REG 2,6% 8 000 197,451 EUR 1 579 608   1 579 608 12/12/17
INTRUM JUSTITIA AB 2,8% 53 000 321,8 SEK 17 055 400   1 721 828 12/12/17
JP MORGAN CHASE & CO 2,8% 19 000 106,85 USD 2 030 150   1 731 516 12/12/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,7% 45 000 56,38 CAD 2 537 100   1 680 194 12/12/17
BUWOG AG 2,3% 56 250 25,1 EUR 1 411 875   1 411 875 12/12/17
IMMOFINANZ AG 2,4% 725 000 2,04 EUR 1 479 000   1 479 000 12/12/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 2,7% 725 000 2,014 GBP 1 460 150   1 658 950 12/12/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,7% 1 900 1 040,48 USD 1 976 912   1 686 109 12/12/17
APPLE COMPUTER 2,5% 10 500 171,7 USD 1 802 850   1 537 651 12/12/17
CAPGEMINI 2,6% 16 000 99,1 EUR 1 585 600   1 585 600 12/12/17
CISCO SYSTEMS 2,7% 52 000 37,91 USD 1 971 320   1 681 339 12/12/17
OPEN TEXT 2,4% 53 000 41,92 CAD 2 221 760   1 471 360 12/12/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,7% 105 000 13,7696 GBP 1 445 808   1 642 656 12/12/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
CA1125851040 45000 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY 2017-11-29
US4781601046 12500 JOHNSON & JOHNSON CO (NY) 2017-11-27
NL0009434992 19000 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) 2017-12-04
CA6837151068 53000 OPEN TEXT CORP (MO) 2017-11-30
US2546871060 14000 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) 2017-12-08
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website