http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant B Equity

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Het compartiment heeft tot doel een zo hoog mogelijk globaal resultaat in euro aan te bieden waarbij de nadruk wordt gelegd op beleggingen in aandelen, zonder een vaste geografische spreiding. Het grootste deel van de portefeuille bestaat uit aandelen van grote, internationale bedrijven. Daarnaast belegt het compartiment in aandelen van kleine en middelgrote bedrijven met als doel in te spelen op specifieke, economische niches of beleggingsopportuniteiten. Het compartiment kan in totaal maximaal 10% van zijn eigen activa investeren in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en meer dan 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 14 mei 2010
Eindevervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie aandelen
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,72%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  geen, wegens minder dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT B EQUITY kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
22-02-2018: 166,76 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Aandelen  91,6%  58 074 498 
 Rek courant  8,4%  5 298 727 
 Totaal in EUR   100,0%  63 373 226   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 USD   0,8123   1 899 773   0   29 846 078   25 787 160   40,7% 
 EUR      3 755 334   0   24 585 406   28 340 739   44,7% 
 GBP   1,1367   0   0   4 726 702   5 372 608   8,5% 
 CHF   0,8683   97   0   833 360   723 690   1,1% 
 SEK   0,0995   0   0   31 642 500   3 148 904   5,0% 
 SGD   0,6147   91   0   0   56   0,0% 
 DKK   0,1343   278   0   0   37   0,0% 
 CAD   0,6401   48   0   0   31   0,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  5 298 727  58 074 498  63 373 226 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,3%  3 097 601 
 Transport/Vervoer  8,2%  4 738 625 
 Distributie  2,6%  1 522 575 
 Media  8,4%  4 856 142 
 Agricultuur  1,4%  832 381 
 Voeding  4,9%  2 831 682 
 Consumptie/Luxe  2,3%  1 326 590 
 Farmacie/Medical  6,1%  3 520 874 
 Diensten  3,0%  1 753 200 
 Holdings  17,6%  10 204 338 
 Financieel  10,9%  6 340 726 
 Vastgoed  11,8%  6 839 889 
 Technologie  14,5%  8 409 148 
 Staal/Non-ferro  3,1%  1 800 727 
 Totaal in EUR   100,0%  58 074 498   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 2,7% 19 000 111,6 USD 2 120 400   1 722 401 23/02/18
SOLVAY 2,2% 12 000 114,6 EUR 1 375 200   1 375 200 23/02/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,4% 20 500 75,45 EUR 1 546 725   1 546 725 23/02/18
CONTINENTAL 2,3% 6 500 226,3 EUR 1 470 950   1 470 950 23/02/18
RYANAIR HOLDINGS 2,7% 105 000 16,39 EUR 1 720 950   1 720 950 22/02/18
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 2,4% 27 500 68,16 USD 1 874 400   1 522 575 23/02/18
 Aandelen Media
FACEBOOK INC-A 2,5% 10 750 183,29 USD 1 970 368   1 600 530 23/02/18
WALT DISNEY CORP. 2,5% 18 400 107,25 USD 1 973 400   1 602 993 23/02/18
WPP PLC 2,6% 107 500 13,525 GBP 1 453 938   1 652 619 23/02/18
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,0% 10 044 63,2 EUR 634 781   634 781 23/02/18
SOCFINAF 0,3% 13 000 15,2 EUR 197 600   197 600 22/02/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 1,2% 35 040 22,25 EUR 779 640   779 640 23/02/18
HOSTESS BRANDS 2,1% 130 000 12,58 USD 1 635 400   1 328 436 23/02/18
NESTLE SA 1,1% 11 000 75,76 CHF 833 360   723 606 23/02/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
ACCELL GROUP 1,0% 30 727 21,25 EUR 652 949   652 949 23/02/18
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 403 447 EUR 180 141   180 141 23/02/18
LVMH 0,8% 2 000 246,75 EUR 493 500   493 500 23/02/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 3,1% 24 000 100,84 USD 2 420 160   1 965 896 23/02/18
JOHNSON & JOHNSON 2,5% 14 500 132,02 USD 1 914 290   1 554 978 23/02/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 2,8% 30 000 58,44 EUR 1 753 200   1 753 200 23/02/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 1,9% 8 000 147,5 EUR 1 180 000   1 180 000 23/02/18
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 2,5% 9 500 202,76 USD 1 926 220   1 564 669 23/02/18
BREDERODE 2,2% 27 500 50,1 EUR 1 377 750   1 377 750 23/02/18
EXOR NV 3,0% 32 000 59,6 EUR 1 907 200   1 907 200 23/02/18
INVESTOR B 2,6% 45 000 367,7 SEK 16 546 500   1 646 625 23/02/18
JARDINE STRATEGIC 1,8% 37 000 38 USD 1 406 000   1 142 094 22/02/18
SOFINA 2,2% 10 000 138,6 EUR 1 386 000   1 386 000 23/02/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 2,4% 36 000 41,66 EUR 1 499 760   1 499 760 23/02/18
ALLIANZ SE-REG 2,4% 8 000 191,02 EUR 1 528 160   1 528 160 23/02/18
INTRUM JUSTITIA AB 2,4% 60 000 251,6 SEK 15 096 000   1 502 278 23/02/18
JP MORGAN CHASE & CO 2,9% 19 000 117,31 USD 2 228 890   1 810 528 23/02/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,6% 50 000 40,53 USD 2 026 500   1 646 126 23/02/18
BUWOG AG 2,6% 56 250 28,88 EUR 1 624 500   1 624 500 23/02/18
IMMOFINANZ AG 2,6% 825 000 2 EUR 1 650 000   1 650 000 23/02/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 3,0% 725 000 2,329 GBP 1 688 525   1 919 263 23/02/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 2,7% 1 900 1 126,79 USD 2 140 901   1 739 054 23/02/18
APPLE COMPUTER 2,4% 10 500 175,5 USD 1 842 750   1 496 866 23/02/18
CAPGEMINI 2,6% 16 000 101,65 EUR 1 626 400   1 626 400 23/02/18
CISCO SYSTEMS 2,9% 52 000 44 USD 2 288 000   1 858 543 23/02/18
OPEN TEXT 0,3% 7 000 34,64 USD 242 480   196 967 23/02/18
OPEN TEXT 2,4% 53 000 34,64 USD 1 835 920   1 491 318 23/02/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,8% 105 000 15,088 GBP 1 584 240   1 800 727 23/02/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
FR0000052292 403 HERMES INT. SA (PA) 2018-02-20
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website