http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Balance

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,76%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
22-02-2018: 1 950,36 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  32,5%  43 381 864 
 Obl variabele rente  0,8%  1 005 056 
 Oblig eeuwigdurend  1,1%  1 411 607 
 Aandelen  56,9%  76 060 791 
 Rek courant  8,8%  11 790 563 
 Totaal in EUR   100,0%  133 649 881   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      10 564 807   0   79 122 020   89 686 827   67,1% 
 NOK   0,1035   0   0   10 077 959   1 043 069   0,8% 
 USD   0,8123   1 465 026   0   32 738 503   27 783 533   20,8% 
 GBP   1,1367   31 421   0   7 612 600   8 688 579   6,5% 
 CHF   0,8683   0   0   1 894 000   1 644 560   1,2% 
 HKD   0,1038   0   0   10 882 400   1 129 593   0,8% 
 SEK   0,0995   0   0   36 916 250   3 673 721   2,7% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  11 790 563  121 859 318  133 649 881 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,0%  3 770 659 
 Transport/Vervoer  6,7%  5 126 775 
 Distributie  2,2%  1 660 991 
 Media  7,4%  5 658 425 
 Agricultuur  2,3%  1 717 776 
 Voeding  5,4%  4 073 660 
 Consumptie/Luxe  3,7%  2 824 395 
 Farmacie/Medical  7,0%  5 339 307 
 Diensten  2,8%  2 103 840 
 Holdings  21,7%  16 529 348 
 Financieel  8,9%  6 799 961 
 Vastgoed  12,5%  9 502 446 
 Technologie  11,0%  8 380 741 
 Staal/Non-ferro  3,4%  2 572 467 
 Totaal in EUR   100,0%  76 060 791   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500 000 104,09% EUR 520 450 3 805 524 255 22/02/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,4% 500 000 107% EUR 535 000 7 521 542 521 23/02/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,7% 800 000 108,66% EUR 869 280 15 252 884 532 22/02/18
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,8% 1 100 000 100,56% EUR 1 106 160 13 673 1 119 833 23/02/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,8% 1 000 000 101,02% EUR 1 010 200 8 938 1 019 138 22/02/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 105,9% EUR 211 800 1 122 212 922 23/02/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1 000 000 99,87% EUR 998 700 8 024 1 006 724 22/02/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1 000 000 99,45% EUR 994 500 7 527 1 002 027 22/02/18
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,8% 1 000 000 101,12% EUR 1 011 200 3 976 1 015 176 22/02/18
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300 000 102,2% EUR 306 600 2 160 308 760 23/02/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1 400 000 104,48% EUR 1 462 720 2 416 1 465 136 22/02/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,8% 1 000 000 106,52% EUR 1 065 200 4 890 1 070 090 22/02/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 1 100 000 104,81% EUR 1 152 910 20 041 1 172 951 23/02/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 000 000 99,98% EUR 999 800 11 781 1 011 581 23/02/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 1 000 000 100,93% EUR 1 009 300 12 822 1 022 122 22/02/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 1 000 000 99,76% EUR 997 600 10 435 1 008 035 22/02/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,7% 850 000 105,14% EUR 893 690 12 715 906 405 23/02/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,6% 750 000 110,34% EUR 827 550 8 328 835 878 22/02/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,4% 500 000 106,58% EUR 532 900 13 223 546 123 22/02/18
EUR INGENICO 13.09.17-24 1.625% 0,9% 1 200 000 98,9% EUR 1 186 800 8 762 1 195 562 23/02/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 1 000 000 102,55% EUR 1 025 500 12 997 1 038 497 22/02/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 100 000 108,81% EUR 1 196 910 11 953 1 208 863 22/02/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1 000 000 98,03% EUR 980 300 5 641 985 941 22/02/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,0% 1 250 000 103,32% EUR 1 291 500 15 182 1 306 682 22/02/18
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,5% 700 000 102,56% EUR 717 920 10 973 728 893 22/02/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 1 000 000 104,46% EUR 1 044 600 13 473 1 058 073 22/02/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,0% 1 300 000 102,66% EUR 1 334 580 21 904 1 356 484 22/02/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,3% 400 000 100,65% EUR 402 600 9 795 412 395 22/02/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 1 000 000 106,21% EUR 1 062 100 21 346 1 083 446 23/02/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 1 000 000 106,88% EUR 1 068 800 10 021 1 078 821 22/02/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 900 000 96,61% EUR 869 490 12 696 882 186 22/02/18
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,8% 966 000 101% EUR 975 660 56 319 1 031 979 23/02/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,8% 1 000 000 102,97% EUR 1 029 700 13 753 1 043 453 23/02/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500 000 105,68% EUR 528 400 3 839 532 239 22/02/18
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,6% 750 000 104,82% EUR 786 150 25 325 811 475 23/02/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,8% 1 000 000 102,22% EUR 1 022 200 10 979 1 033 179 23/02/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,0% 1 200 000 105,99% EUR 1 271 880 13 359 1 285 239 22/02/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 1 000 000 101,07% EUR 1 010 700 13 438 1 024 138 22/02/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1 550 000 105,3% EUR 1 632 150 19 144 1 651 294 23/02/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 103,13% EUR 515 650 10 909 526 559 22/02/18
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 800 000 118,02% EUR 944 160 11 401 955 561 23/02/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,4% 500 000 109,53% EUR 547 650 2 017 549 667 23/02/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300 000 102,39% EUR 307 170 4 357 311 527 23/02/18
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 103,73% EUR 487 531 5 484 493 015 23/02/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 1 000 000 103,85% EUR 1 038 500 17 829 1 056 329 22/02/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 1 000 000 101,75% EUR 1 017 500 5 589 1 023 089 23/02/18
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,8% 10 000 000 100,32% NOK 10 032 000 45 959 1 043 069 23/02/18
 Obl variabele rente
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 1 192 575 1,0375 USD 1 237 297   1 005 056 23/02/18
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,1% 1 500 000 93,87% EUR 1 408 050 3 557 1 411 607 23/02/18
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,5% 22 000 111,6 USD 2 455 200   1 994 359 23/02/18
SOLVAY 1,3% 15 500 114,6 EUR 1 776 300   1 776 300 23/02/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,6% 10 000 75,45 EUR 754 500   754 500 23/02/18
CONTINENTAL 1,5% 9 000 226,3 EUR 2 036 700   2 036 700 23/02/18
RYANAIR HOLDINGS 1,7% 142 500 16,39 EUR 2 335 575   2 335 575 22/02/18
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 1,2% 30 000 68,16 USD 2 044 800   1 660 991 23/02/18
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 28 616 60,92 EUR 1 743 287   1 743 287 23/02/18
WALT DISNEY CORP. 1,4% 22 000 107,25 USD 2 359 500   1 916 622 23/02/18
WPP PLC 1,5% 130 000 13,525 GBP 1 758 250   1 998 516 23/02/18
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,3% 27 180 63,2 EUR 1 717 776   1 717 776 23/02/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,3% 20 900 22,25 EUR 465 025   465 025 23/02/18
DIAGEO PLC 1,5% 70 000 24,685 GBP 1 727 950   1 964 075 23/02/18
NESTLE SA 1,2% 25 000 75,76 CHF 1 894 000   1 644 560 23/02/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 1,3% 16 000 111,15 EUR 1 778 400   1 778 400 23/02/18
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 447 EUR 429 120   429 120 23/02/18
LVMH 0,5% 2 500 246,75 EUR 616 875   616 875 23/02/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,7% 27 500 100,84 USD 2 773 100   2 252 590 23/02/18
JOHNSON & JOHNSON 1,4% 18 000 132,02 USD 2 376 360   1 930 318 23/02/18
MERCK KGAA 0,9% 14 000 82,6 EUR 1 156 400   1 156 400 23/02/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 1,6% 36 000 58,44 EUR 2 103 840   2 103 840 23/02/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,6% 24 000 147,5 EUR 3 540 000   3 540 000 23/02/18
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 11 000 202,76 USD 2 230 360   1 811 722 23/02/18
EXOR NV 2,2% 50 000 59,6 EUR 2 980 000   2 980 000 23/02/18
FIRST PACIFIC CO 0,8% 2 230 000 4,88 HKD 10 882 400   1 129 593 23/02/18
INVESTOR B 1,4% 52 500 367,7 SEK 19 304 250   1 921 063 23/02/18
JARDINE STRATEGIC 1,2% 50 000 38 USD 1 900 000   1 543 370 22/02/18
SOFINA 2,7% 26 000 138,6 EUR 3 603 600   3 603 600 23/02/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 1,6% 52 000 41,66 EUR 2 166 320   2 166 320 23/02/18
INTRUM JUSTITIA AB 1,3% 70 000 251,6 SEK 17 612 000   1 752 658 23/02/18
JP MORGAN CHASE & CO 1,7% 24 000 117,31 USD 2 815 440   2 286 982 23/02/18
NATIONALE BANK 0,4% 200 2 970 EUR 594 000   594 000 23/02/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,4% 55 000 40,53 USD 2 229 150   1 810 739 23/02/18
BUWOG AG 2,7% 123 750 28,88 EUR 3 573 900   3 573 900 23/02/18
IMMOFINANZ AG 1,5% 1 000 000 2 EUR 2 000 000   2 000 000 23/02/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,6% 800 000 2,329 GBP 1 863 200   2 117 807 23/02/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 1,6% 2 400 1 126,79 USD 2 704 296   2 196 700 23/02/18
APPLE COMPUTER 1,7% 16 000 175,5 USD 2 808 000   2 280 939 23/02/18
CISCO SYSTEMS 1,6% 60 000 44 USD 2 640 000   2 144 472 23/02/18
OPEN TEXT 0,3% 12 500 34,64 USD 433 000   351 726 23/02/18
OPEN TEXT 1,1% 50 000 34,64 USD 1 732 000   1 406 904 23/02/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,9% 150 000 15,088 GBP 2 263 200   2 572 467 23/02/18
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
FR0000052292 960 HERMES INT. SA (PA) 2018-02-20
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website