http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Balance

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,76%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 10% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
25-04-2018: 1 938,72 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  32,4%  44 440 588 
 Obl variabele rente  0,7%  1 018 927 
 Oblig eeuwigdurend  1,0%  1 407 959 
 Aandelen  57,8%  79 375 891 
 Opties  -0,0%  -5 490 
 Rek courant  8,0%  11 006 771 
 Totaal in EUR   100,0%  137 244 646   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
       0   0   0   0   0,0% 
 EUR      10 830 215   0   79 142 572   89 972 787   65,6% 
 NOK   0,1034   0   0   10 067 938   1 041 025   0,8% 
 USD   0,8255   67 672   0   36 153 868   29 900 882   21,8% 
 DKK   0,1342   0   0   9 918 000   1 330 996   1,0% 
 GBP   1,1513   77 111   0   7 743 850   9 004 276   6,6% 
 CHF   0,8358   38 188   0   1 911 000   1 629 034   1,2% 
 HKD   0,1052   0   0   1 776 360   186 873   0,1% 
 SEK   0,0958   0   0   43 626 600   4 178 774   3,0% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  11 006 771  126 237 875  137 244 646 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  4,7%  3 728 804 
 Transport/Vervoer  10,0%  7 902 646 
 Distributie  2,7%  2 136 291 
 Media  7,8%  6 226 246 
 Agricultuur  2,1%  1 630 800 
 Voeding  5,1%  4 085 204 
 Consumptie/Luxe  4,7%  3 714 690 
 Farmacie/Medical  6,6%  5 231 184 
 Diensten  2,4%  1 893 600 
 Holdings  20,2%  16 047 209 
 Financieel  11,5%  9 163 452 
 Vastgoed  8,2%  6 506 003 
 Technologie  10,7%  8 456 821 
 Staal/Non-ferro  3,3%  2 652 942 
 Totaal in EUR   100,0%  79 375 891   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 
SAF HOLLAND 12-18 7% 26/04 0,0% 966 000 0   0   0 00/00/00
 Obligaties
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500 000 103,61% EUR 518 050 6 103 524 153 25/04/18
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,4% 500 000 106,3% EUR 531 500 11 281 542 781 26/04/18
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,6% 800 000 108,28% EUR 866 240 18 427 884 667 25/04/18
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,8% 1 100 000 100,7% EUR 1 107 700 1 302 1 109 002 26/04/18
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,7% 1 000 000 100,96% EUR 1 009 600 14 535 1 024 135 25/04/18
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 104,5% EUR 209 000 1 999 210 999 26/04/18
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,7% 1 000 000 99,23% EUR 992 300 10 322 1 002 622 25/04/18
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,7% 1 000 000 99,98% EUR 999 800 10 452 1 010 252 25/04/18
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,7% 1 000 000 100,18% EUR 1 001 800 5 856 1 007 656 25/04/18
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,2% 300 000 102,1% EUR 306 300 2 642 308 942 26/04/18
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,1% 1 400 000 104,1% EUR 1 457 400 7 681 1 465 081 25/04/18
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,8% 1 000 000 105,86% EUR 1 058 600 8 442 1 067 042 25/04/18
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 1 100 000 104,58% EUR 1 150 380 24 637 1 175 017 26/04/18
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,7% 1 000 000 99,88% EUR 998 800 1 370 1 000 170 26/04/18
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,7% 1 000 000 100,82% EUR 1 008 200 329 1 008 529 25/04/18
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,7% 1 000 000 99,91% EUR 999 100 12 733 1 011 833 25/04/18
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,7% 850 000 105,11% EUR 893 435 15 556 908 991 26/04/18
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,6% 750 000 109,73% EUR 822 975 339 823 314 25/04/18
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,4% 500 000 106,25% EUR 531 250 16 043 547 293 25/04/18
EUR INGENICO 13.09.17-24 1.625% 0,9% 1 200 000 98,19% EUR 1 178 280 12 021 1 190 301 25/04/18
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,8% 1 000 000 101,92% EUR 1 019 200 16 130 1 035 330 25/04/18
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 0,9% 1 100 000 107,16% EUR 1 178 760 16 319 1 195 079 25/04/18
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,7% 1 000 000 98,68% EUR 986 800 10 488 997 288 25/04/18
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 0,9% 1 250 000 103,7% EUR 1 296 250 3 915 1 300 165 25/04/18
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,5% 700 000 103,13% EUR 721 910 13 774 735 684 25/04/18
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,8% 1 000 000 104,12% EUR 1 041 200 16 397 1 057 597 25/04/18
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,0% 1 300 000 102,75% EUR 1 335 750 27 336 1 363 086 25/04/18
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,8% 1 100 000 101% EUR 1 111 000 1 740 1 112 740 25/04/18
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,8% 1 000 000 105,59% EUR 1 055 900 26 151 1 082 051 26/04/18
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,8% 1 000 000 106,6% EUR 1 066 000 13 990 1 079 990 25/04/18
EUR PVH 20.06.16-15.07.24 3.625% 1,0% 1 300 000 108,31% EUR 1 408 030 13 148 1 421 178 25/04/18
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,6% 900 000 97,29% EUR 875 610 15 686 891 296 25/04/18
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,8% 1 000 000 102,5% EUR 1 025 000 17 096 1 042 096 26/04/18
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500 000 105,33% EUR 526 650 5 824 532 474 25/04/18
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,6% 750 000 104,2% EUR 781 500 30 652 812 152 26/04/18
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,8% 1 000 000 101,94% EUR 1 019 400 13 904 1 033 304 26/04/18
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 0,9% 1 200 000 106,23% EUR 1 274 760 19 677 1 294 437 25/04/18
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,7% 1 000 000 100,76% EUR 1 007 600 945 1 008 545 25/04/18
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 1 550 000 104,98% EUR 1 627 190 24 357 1 651 547 26/04/18
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 102,78% EUR 513 900 13 312 527 212 25/04/18
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,7% 800 000 117,89% EUR 943 120 16 198 959 318 26/04/18
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,4% 500 000 109,09% EUR 545 450 4 430 549 880 26/04/18
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,2% 300 000 103,1% EUR 309 300 5 497 314 797 26/04/18
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 103,76% EUR 487 672 7 628 495 300 26/04/18
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 1 000 000 103,41% EUR 1 034 100 21 798 1 055 898 25/04/18
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,7% 1 000 000 101,92% EUR 1 019 200 9 140 1 028 340 26/04/18
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,8% 10 000 000 99,99% NOK 9 999 000 68 938 1 041 025 26/04/18
 Obl variabele rente
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,7% 1 192 575 1,035 USD 1 234 315   1 018 927 26/04/18
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,0% 1 500 000 93,67% EUR 1 405 050 2 909 1 407 959 26/04/18
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,4% 22 000 106,7 USD 2 347 400   1 937 779 26/04/18
SOLVAY 1,3% 15 500 115,55 EUR 1 791 025   1 791 025 26/04/18
 Aandelen Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,7% 30 000 78,95 EUR 2 368 500   2 368 500 26/04/18
CONTINENTAL 1,5% 9 000 223,5 EUR 2 011 500   2 011 500 26/04/18
DSV 1,0% 20 000 495,9 DKK 9 918 000   1 330 996 26/04/18
RYANAIR HOLDINGS 1,6% 142 500 15,38 EUR 2 191 650   2 191 650 26/04/18
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 1,6% 37 500 69,01 USD 2 587 875   2 136 291 26/04/18
 Aandelen Media
FACEBOOK INC-A 0,4% 3 500 175,66 USD 614 810   507 526 26/04/18
PUBLICIS GROUPE 1,2% 28 616 59,66 EUR 1 707 231   1 707 231 26/04/18
WALT DISNEY CORP. 1,5% 25 000 99,82 USD 2 495 500   2 060 035 26/04/18
WPP PLC 1,4% 150 000 11,3 GBP 1 695 000   1 951 454 26/04/18
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,2% 27 180 60 EUR 1 630 800   1 630 800 26/04/18
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,3% 20 900 22,55 EUR 471 295   471 295 26/04/18
DIAGEO PLC 1,5% 70 000 25,025 GBP 1 751 750   2 016 791 26/04/18
NESTLE SA 1,2% 25 000 76,44 CHF 1 911 000   1 597 118 26/04/18
 Aandelen Consumptie/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 16 000 104,1 EUR 1 665 600   1 665 600 26/04/18
HERMES INTERNATIONAL 0,4% 960 524 EUR 503 040   503 040 26/04/18
LVMH 1,1% 5 500 281,1 EUR 1 546 050   1 546 050 26/04/18
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,6% 27 500 95,51 USD 2 626 525   2 168 196 26/04/18
JOHNSON & JOHNSON 1,4% 18 000 128,67 USD 2 316 060   1 911 908 26/04/18
MERCK KGAA 0,8% 14 000 82,22 EUR 1 151 080   1 151 080 26/04/18
 Aandelen Diensten
RANDSTAD 1,4% 36 000 52,6 EUR 1 893 600   1 893 600 26/04/18
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,6% 24 000 148,2 EUR 3 556 800   3 556 800 26/04/18
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,3% 11 000 197,38 USD 2 171 180   1 792 309 26/04/18
EXOR NV 2,3% 50 000 62,5 EUR 3 125 000   3 125 000 26/04/18
FIRST PACIFIC CO 0,1% 452 000 3,93 HKD 1 776 360   186 873 26/04/18
INVESTOR B 1,5% 57 000 379,8 SEK 21 648 600   2 073 611 26/04/18
JARDINE STRATEGIC 1,1% 50 000 38,13 USD 1 906 500   1 573 816 25/04/18
SOFINA 2,7% 26 000 143,8 EUR 3 738 800   3 738 800 26/04/18
 Aandelen Financieel
AGEAS 1,7% 52 000 44,04 EUR 2 290 080   2 290 080 26/04/18
BANK OF AMERICA CORP. 1,5% 80 000 30,23 USD 2 418 400   1 996 389 26/04/18
INTRUM JUSTITIA AB 1,5% 90 000 244,2 SEK 21 978 000   2 105 163 26/04/18
JP MORGAN CHASE & CO 1,6% 24 000 110,53 USD 2 652 720   2 189 820 26/04/18
NATIONALE BANK 0,4% 200 2 910 EUR 582 000   582 000 26/04/18
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 65 000 39,15 USD 2 544 750   2 100 691 26/04/18
IMMOFINANZ AG 1,5% 1 000 000 2,111 EUR 2 111 000   2 111 000 26/04/18
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,7% 800 000 2,491 GBP 1 992 800   2 294 312 26/04/18
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 1,5% 2 400 1 043,6595 USD 2 504 783   2 067 698 26/04/18
APPLE COMPUTER 1,6% 16 000 163,74 USD 2 619 840   2 162 678 26/04/18
CISCO SYSTEMS 1,6% 60 000 44,345 USD 2 660 700   2 196 408 26/04/18
OPEN TEXT 0,4% 19 000 35,64 USD 677 160   558 996 26/04/18
OPEN TEXT 1,1% 50 000 35,64 USD 1 782 000   1 471 041 26/04/18
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,9% 150 000 15,362 GBP 2 304 300   2 652 942 26/04/18
 Opties
CALL APPLE JUN18 180.00 SHORT   -50 1,33 USD -6 650   -5 490 26/04/18
Margin 1 608 -80 390 -66 362
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US46625H1005 24000 JPMORGAN CHASE & CO (NY) 2018-04-05
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website