http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Balance

Beheersvennootschap: CADELAM NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,76%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
11-12-2017: 1 960,50 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  35,6%  43 741 165 
 Obl variabele rente  0,8%  1 014 605 
 Oblig eeuwigdurend  1,1%  1 365 627 
 Aandelen  58,9%  72 340 956 
 Rek courant  3,6%  4 365 675 
 Totaal in EUR   100,0%  122 828 028   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      1 084 764   0   76 578 323   77 663 087   63,2% 
 NOK   0,1019   137 500   0   10 103 459   1 044 066   0,9% 
 USD   0,8529   1 887 594   0   25 229 585   23 128 249   18,8% 
 GBP   1,1362   289 677   0   7 041 693   8 329 540   6,8% 
 CHF   0,8596   194   0   2 137 500   1 837 455   1,5% 
 HKD   0,1093   496   0   12 488 000   1 364 993   1,1% 
 SEK   0,1010   944   0   43 032 500   4 344 441   3,5% 
 CAD   0,6622   48   0   5 720 900   3 788 698   3,1% 
 SGD   0,6299   91   0   0   57   0,0% 
 DKK   0,1344   9 880 478   0   0   1 327 442   1,1% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  4 365 675  118 462 353  122 828 028 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,3%  3 834 990 
 Transport/Vervoer  6,1%  4 424 025 
 Distributie  1,7%  1 242 676 
 Media  7,3%  5 259 193 
 Agricultuur  2,3%  1 668 852 
 Voeding  6,1%  4 436 346 
 Consumptie/Luxe  2,9%  2 082 272 
 Farmacie/Medical  7,3%  5 253 591 
 Diensten  2,6%  1 873 440 
 Holdings  23,0%  16 646 694 
 Financieel  10,0%  7 201 250 
 Vastgoed  12,3%  8 892 969 
 Technologie  9,9%  7 178 008 
 Staal/Non-ferro  3,2%  2 346 651 
 Totaal in EUR   100,0%  72 340 956   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500 000 104,75% EUR 523 750 1 055 524 805 11/12/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,4% 500 000 108,09% EUR 540 450 3 021 543 471 12/12/17
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,7% 800 000 110,71% EUR 885 680 11 452 897 132 11/12/17
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 1 100 000 101,68% EUR 1 118 480 10 703 1 129 183 12/12/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,8% 1 000 000 102,81% EUR 1 028 100 2 528 1 030 628 11/12/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 106% EUR 212 000 72 212 072 12/12/17
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1 000 000 101,38% EUR 1 013 800 5 274 1 019 074 11/12/17
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 0,8% 1 000 000 101,23% EUR 1 012 300 4 027 1 016 327 11/12/17
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,8% 1 000 000 101,86% EUR 1 018 600 1 726 1 020 326 11/12/17
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,3% 300 000 104,28% EUR 312 840 1 582 314 422 12/12/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1 400 000 105,63% EUR 1 478 820 27 616 1 506 436 11/12/17
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,9% 1 000 000 107,44% EUR 1 074 400 640 1 075 040 11/12/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1 100 000 106,46% EUR 1 171 060 14 541 1 185 601 12/12/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 000 000 99,48% EUR 994 800 9 281 1 004 081 12/12/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,8% 1 000 000 102,53% EUR 1 025 300 9 822 1 035 122 11/12/17
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 1 000 000 101,41% EUR 1 014 100 7 685 1 021 785 11/12/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,7% 850 000 106,22% EUR 902 870 9 315 912 185 12/12/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 750 000 111,65% EUR 837 375 3 521 840 896 11/12/17
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,4% 500 000 107,3% EUR 536 500 9 848 546 348 11/12/17
EUR INGENICO 13.09.17-24 1.625% 1,0% 1 200 000 101,05% EUR 1 212 600 4 862 1 217 462 11/12/17
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 000 000 104,44% EUR 1 044 400 9 247 1 053 647 11/12/17
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1 100 000 111,07% EUR 1 221 770 6 728 1 228 498 11/12/17
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 0,8% 1 000 000 99,48% EUR 994 800   994 800 12/12/17
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1 250 000 104,38% EUR 1 304 750 8 403 1 313 153 11/12/17
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,6% 700 000 104,77% EUR 733 390 7 621 741 011 11/12/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 000 000 105,38% EUR 1 053 800 9 973 1 063 773 11/12/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 300 000 103,07% EUR 1 339 910 15 404 1 355 314 11/12/17
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,3% 400 000 102,5% EUR 410 000 7 595 417 595 11/12/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 000 000 106,8% EUR 1 068 000 15 596 1 083 596 12/12/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 000 000 108,99% EUR 1 089 900 5 271 1 095 171 11/12/17
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 900 000 98,83% EUR 889 470 9 118 898 588 11/12/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,8% 966 000 102,15% EUR 986 769 42 795 1 029 564 12/12/17
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 000 000 103,6% EUR 1 036 000 9 753 1 045 753 12/12/17
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,4% 500 000 106,35% EUR 531 750 1 464 533 214 11/12/17
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,7% 750 000 105,62% EUR 792 150 18 950 811 100 12/12/17
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,8% 1 000 000 102,62% EUR 1 026 200 7 479 1 033 679 12/12/17
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 200 000 107,63% EUR 1 291 560 5 799 1 297 359 11/12/17
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,8% 1 000 000 101,99% EUR 1 019 900 10 438 1 030 338 11/12/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1 550 000 106,7% EUR 1 653 850 12 905 1 666 755 12/12/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 103,68% EUR 518 400 8 034 526 434 11/12/17
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,8% 800 000 119,9% EUR 959 200 5 661 964 861 12/12/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,5% 500 000 110,96% EUR 554 800 13 567 568 367 12/12/17
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,3% 300 000 102,5% EUR 307 500 2 992 310 492 12/12/17
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 104,92% EUR 493 124 2 918 496 042 12/12/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 000 000 104,26% EUR 1 042 600 13 079 1 055 679 11/12/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,8% 1 000 000 104,26% EUR 1 042 600 1 339 1 043 939 12/12/17
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,8% 10 000 000 100,85% NOK 10 085 000 18 459 1 030 048 12/12/17
 Obl variabele rente
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 1 192 575 0,9975 USD 1 189 594   1 014 605 12/12/17
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,1% 1 500 000 91,01% EUR 1 365 150 477 1 365 627 12/12/17
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,6% 22 000 106,99 USD 2 353 780   2 007 540 12/12/17
SOLVAY 1,5% 15 500 117,9 EUR 1 827 450   1 827 450 12/12/17
 Aandelen Transport/Vervoer
CONTINENTAL 1,6% 9 000 223,975 EUR 2 015 775   2 015 775 12/12/17
RYANAIR HOLDINGS 2,0% 142 500 16,9 EUR 2 408 250   2 408 250 11/12/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 1,0% 20 000 72,85 USD 1 457 000   1 242 676 12/12/17
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,3% 28 616 57,77 EUR 1 653 146   1 653 146 12/12/17
WALT DISNEY CORP. 1,4% 19 000 107,43 USD 2 041 170   1 740 914 12/12/17
WPP PLC 1,5% 120 000 13,6802 GBP 1 641 624   1 865 132 12/12/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,4% 27 180 61,4 EUR 1 668 852   1 668 852 12/12/17
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,4% 20 900 24,1 EUR 503 690   503 690 12/12/17
DIAGEO PLC 1,7% 70 000 26,3467 GBP 1 844 269   2 095 367 12/12/17
NESTLE SA 1,5% 25 000 85,5 CHF 2 137 500   1 837 289 12/12/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 1,1% 12 000 113,7 EUR 1 364 400   1 364 400 12/12/17
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 441,5 EUR 423 840   423 840 12/12/17
PRICELINE GROUP 0,2% 200 1 723,72 USD 344 744   294 032 12/12/17
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,7% 27 500 86,45 USD 2 377 375   2 027 664 12/12/17
JOHNSON & JOHNSON 1,6% 16 000 142,6 USD 2 281 600   1 945 977 12/12/17
MERCK KGAA 1,0% 14 000 91,425 EUR 1 279 950   1 279 950 12/12/17
 Aandelen Diensten
RANDSTAD HOLDING 1,5% 36 000 52,04 EUR 1 873 440   1 873 440 12/12/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,9% 24 000 148,15 EUR 3 555 600   3 555 600 12/12/17
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 11 000 199,07 USD 2 189 770   1 867 655 12/12/17
EXOR NV 2,1% 50 000 52 EUR 2 600 000   2 600 000 12/12/17
FIRST PACIFIC CO 1,1% 2 230 000 5,6 HKD 12 488 000   1 364 938 12/12/17
INVESTOR B 1,7% 52 500 390,6 SEK 20 506 500   2 070 234 12/12/17
JARDINE STRATEGIC 1,4% 50 000 40,97 USD 2 048 500   1 747 166 11/12/17
SOFINA 2,8% 26 000 132,35 EUR 3 441 100   3 441 100 12/12/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 1,8% 52 000 41,65 EUR 2 165 800   2 165 800 12/12/17
INTRUM JUSTITIA AB 1,9% 70 000 321,8 SEK 22 526 000   2 274 112 12/12/17
JP MORGAN CHASE & CO 1,8% 24 000 106,85 USD 2 564 400   2 187 177 12/12/17
NATIONALE BANK 0,5% 200 2 870,8 EUR 574 160   574 160 12/12/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 55 000 56,38 CAD 3 100 900   2 053 571 12/12/17
BUWOG AG 2,5% 123 750 25,1 EUR 3 106 125   3 106 125 12/12/17
IMMOFINANZ AG 1,7% 1 000 000 2,04 EUR 2 040 000   2 040 000 12/12/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,4% 740 000 2,014 GBP 1 490 360   1 693 273 12/12/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 1,7% 2 400 1 040,48 USD 2 497 152   2 129 822 12/12/17
APPLE COMPUTER 1,9% 16 000 171,7 USD 2 747 200   2 343 088 12/12/17
CISCO SYSTEMS 0,8% 30 000 37,91 USD 1 137 300   970 003 12/12/17
OPEN TEXT 0,3% 12 500 41,92 CAD 524 000   347 019 12/12/17
OPEN TEXT 1,1% 50 000 41,92 CAD 2 096 000   1 388 076 12/12/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,9% 150 000 13,7696 GBP 2 065 440   2 346 651 12/12/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
CA1125851040 55000 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC (NY 2017-11-29
US4781601046 16000 JOHNSON & JOHNSON CO (NY) 2017-11-27
NL0009434992 22000 LYONDELLBASELL IND CL-A (NY) 2017-12-04
CA6837151068 50000 OPEN TEXT CORP (MO) 2017-11-30
CA6837151068 12500 OPEN TEXT CORP (NY) 2017-11-30
US2546871060 19000 WALT DISNEY CO (HLD. CY) (NY) 2017-12-08
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website