http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Actuele info
Transparant Balance

Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV
Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT (ICB)

   Compartimentsbeschrijving

Transparant Balance heeft tot doel een hoge meerwaarde te bereiken, rekening houdend met de principes van de risicospreiding. Transparant Balance is te karakteriseren als een compartiment dat in aandelen en obligaties belegt op basis van een langetermijnvisie. Het compartiment hanteert geen vaste verhouding tussen aandelen en obligaties. De verdeling tussen aandelen en obligaties is in functie van diverse factoren, waaronder, maar niet uitsluitend, de waardering van de aandelenmarkten, de rentestand, de hoogte van de risicopremie, de internationale geopolitieke situatie en het algemene marktsegment.

Risico- en opbrengstprofiel: raadpleeg ook de 'EssentiŽle Beleggersinformatie'

1 2 3 4 5 6 7
Laag risico Hoog risico
Potentieel lage opbrengst Potentieel hoge opbrengst

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico). Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Het compartiment behoort tot deze categorie aangezien dit compartiment voornamelijk belegt in aandelen, waardoor de waarde van het compartiment kan fluctueren. Andere risico's van wezenlijk belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Inflatierisico: Het fonds bevat een portefeuille van obligaties en geldmarktinstrumenten. Deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico, daar een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolgd heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen.
Kredietrisico: is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
Wisselrisico: het compartiment wordt uitgedrukt in euro en tussen 25% en 50% van de portefeuille is belegd in een andere munt, waardoor een risico bestaat op de wisselkoers.

Andere kerngegevens

Creatie 22 september 1999
Eindvervaldag geen Uitstapvergoeding 0%
Categorie gemengd
Instapvergoeding maximum 1,50% Intekening/terugbetaling elke Belgische bankwerkdag tot 16u
Lopende kosten 1,76%
Minimale inschrijving per eenheid Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be


 Roerende voorheffing  Taks op de beursverrichtingen
 Distributiedeelbewijzen  30% op de uitgekeerde dividenden  geen
 Kapitalisatiedeelbewijzen  30% op het positieve verschil tussen de Belgische TIS bij verkoop, wegens meer dan 25% intrestdragende activa  1,32% bij uittreding (maximum 4 000 € per transactie)

Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De cliŽnt dient de KIID (EssentiŽle beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodiek verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen. Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 (0)3 241 09 99. Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be . U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiŽle sector via ombudsman@ombudsfin.be . Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.
TOP Netto inventariswaarde
TRANSPARANT BALANCE kapitalisatie
chart
Netto inventariswaarde op basis van slotkoersen van
16-10-2017: 1 965,00 EUR
Deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.
TOP Asset Allocation
 Asset Allocation   % in Port   Waarde in EUR   
 Obligaties  33,9%  40 670 169 
 Obl variabele rente  0,8%  943 729 
 Oblig eeuwigdurend  2,6%  3 082 314 
 Aandelen  58,3%  69 983 585 
 Rek courant  4,5%  5 384 685 
 Totaal in EUR   100,0%  120 064 482   
chart
TOP Munt Spreiding
 Munt   Wissel   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   Tot %   
 EUR      364 437   0   73 733 407   74 097 844   61,7% 
 NOK   0,1070   0   0   10 231 486   1 094 769   0,9% 
 USD   0,8509   3 971 367   0   25 158 369   24 786 497   20,6% 
 GBP   1,1204   1 464 601   0   7 230 550   9 742 477   8,1% 
 CHF   0,8684   0   0   2 112 500   1 834 600   1,5% 
 DKK   0,1343   0   0   9 345 000   1 255 034   1,0% 
 HKD   0,1090   0   0   13 558 400   1 477 866   1,2% 
 SEK   0,1043   0   0   41 651 750   4 344 069   3,6% 
 CAD   0,6767   0   0   2 115 000   1 431 326   1,2% 
   Zicht   Spaar   Effecten   Tot EUR   
 Totaal in EUR  5 384 685  114 679 797  120 064 482 
chart
TOP Sector Spreiding (Aandelen)
 Sector   % van Aandelen   Waarde in EUR   
 Chemie  5,4%  3 763 699 
 Transport/Vervoer  6,2%  4 305 285 
 Distributie  1,8%  1 231 678 
 Media  7,0%  4 928 174 
 Agricultuur  2,4%  1 698 750 
 Voeding  6,2%  4 351 280 
 Consumptie/Luxe  3,1%  2 171 052 
 Farmacie/Medical  8,9%  6 251 222 
 Holdings  24,2%  16 964 471 
 Financieel  9,7%  6 787 089 
 Vastgoed  13,6%  9 510 176 
 Technologie  8,0%  5 629 109 
 Staal/Non-ferro  3,4%  2 391 599 
 Totaal in EUR   100,0%  69 983 585   
chart
TOP Effecten
Omschrijving % in
port
aantal koers munt waarde
in munt
intrest
in munt
waarde
in EUR
koers
datum
 Obligaties
EUR ADECCO 16.07.13-15.11.19 2.75% 0,4% 500 000 104,77% EUR 523 850 12 658 536 508 17/10/17
EUR CAMPARI MILANO 25.10.12-19 4.5% 0,5% 500 000 108,86% EUR 544 300 22 007 566 307 17/10/17
EUR COCA COLA 07.05.13-25 2.375% 0,7% 800 000 110,68% EUR 885 440 8 485 893 925 17/10/17
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 1 100 000 101,74% EUR 1 119 140 8 383 1 127 523 17/10/17
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 0,9% 1 000 000 104% EUR 1 040 000 16 069 1 056 069 17/10/17
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,2% 200 000 106,15% EUR 212 300 4 502 216 802 17/10/17
EUR DS SMITH PLC 26.07.17-24 1.375% 0,8% 1 000 000 101,07% EUR 1 010 700 3 127 1 013 827 17/10/17
EUR EASYJET 18.10.16-23 1.125% 0,9% 1 000 000 101,73% EUR 1 017 300 11 219 1 028 519 17/10/17
EUR ELIA 27.11.15-27.05.24 1.375% 0,3% 300 000 104,19% EUR 312 570 1 131 313 701 17/10/17
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 1,2% 1 400 000 104,37% EUR 1 461 180 22 697 1 483 877 17/10/17
EUR EXOR 03.12.15-02.12.22 2.125% 0,9% 1 000 000 107,33% EUR 1 073 300 18 572 1 091 872 17/10/17
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 1 100 000 106,88% EUR 1 175 680 10 247 1 185 927 17/10/17
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 0,8% 1 000 000 100,87% EUR 1 008 700 7 329 1 016 029 17/10/17
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 101,75% EUR 1 017 500 7 479 1 024 979 17/10/17
EUR GBL 23.05.17-24 1.375% INST. 0,8% 1 000 000 101,19% EUR 1 011 900 5 538 1 017 438 17/10/17
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 0,8% 850 000 106,23% EUR 902 955 6 660 909 615 17/10/17
EUR HEIDELB.12.12.13-21.10.21 3.25% 0,7% 750 000 112,23% EUR 841 725 11 917 853 642 17/10/17
EUR HUHTAMAKI 14.05.13-20 3.375% 0,5% 500 000 107,76% EUR 538 800 7 212 546 012 17/10/17
EUR IPSEN 16.06.16-23 1.875% 0,9% 1 000 000 104,31% EUR 1 043 100 6 318 1 049 418 17/10/17
EUR KERRY GROUP 10.09.15-25 2.375% 1,0% 1 100 000 110,44% EUR 1 214 840 2 648 1 217 488 17/10/17
EUR MERLIN 19.03.15-15.03.22 2.75% 1,1% 1 250 000 104,83% EUR 1 310 375 3 056 1 313 431 17/10/17
EUR MONTEA COMM 30.06.15-25 3.42% 0,6% 700 000 105,64% EUR 739 480 5 004 744 484 17/10/17
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 0,9% 1 000 000 105,22% EUR 1 052 200 7 240 1 059 440 17/10/17
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,1% 1 300 000 103% EUR 1 339 000 10 329 1 349 329 17/10/17
EUR NEXANS 05.04.17-24 2.75% 0,3% 400 000 102,65% EUR 410 600 5 877 416 477 17/10/17
EUR PLASTIC OMNIUM29.5.13-20 2.875% 0,9% 1 000 000 106,79% EUR 1 067 900 11 106 1 079 006 17/10/17
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,9% 1 000 000 108,56% EUR 1 085 600 1 562 1 087 162 17/10/17
EUR RETAIL ESTATES 10.6.16-26 2.84% 0,7% 900 000 98,16% EUR 883 440 6 323 889 763 16/10/17
EUR SAF-HOLLAND 31.10.12-26.4.18 7% 0,9% 966 000 102,77% EUR 992 758 32 235 1 024 993 17/10/17
EUR SIXT 18.06.14-20 2% 0,9% 1 000 000 103,97% EUR 1 039 700 6 630 1 046 330 17/10/17
EUR SKF 29.10.13-20 2.375% 0,5% 500 000 106,76% EUR 533 800 11 485 545 285 17/10/17
EUR STRABAG 10.05.12-19 4.25% 0,7% 750 000 106,22% EUR 796 650 13 973 810 623 17/10/17
EUR SYMRISE 10.07.14-19 1.75% 0,9% 1 000 000 102,86% EUR 1 028 600 4 747 1 033 347 17/10/17
EUR TECHNIP 18.10.13-23 3.15% 1,1% 1 200 000 110,42% EUR 1 325 040 37 696 1 362 736 16/10/17
EUR TELEPERFORMANCE 03.4.17-24 1.5% 0,9% 1 000 000 101,92% EUR 1 019 200 8 096 1 027 296 17/10/17
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,4% 1 550 000 106,08% EUR 1 644 240 8 033 1 652 273 17/10/17
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,4% 500 000 104,09% EUR 520 450 5 789 526 239 17/10/17
EUR UCB 02.10.13-23 5.125% 0,8% 800 000 119,77% EUR 958 160 1 179 959 339 17/10/17
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,5% 500 000 110,91% EUR 554 550 11 313 565 863 17/10/17
EUR VGP 06.07.17-24 3.25% 0,3% 300 000 102,74% EUR 308 220 1 926 310 146 17/10/17
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 470 000 105,15% EUR 494 205 914 495 119 17/10/17
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,9% 1 000 000 104,83% EUR 1 048 300 9 370 1 057 670 17/10/17
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 0,9% 1 000 000 105,03% EUR 1 050 300 19 271 1 069 571 17/10/17
NOK BMW FIN 25.10.16-19 1.375% 0,9% 10 000 000 100,97% NOK 10 097 000 134 486 1 094 769 17/10/17
 Obl variabele rente
USD EXMAR 21.07.17-07.07.19 FRN 0,8% 1 192 575 0,93 USD 1 109 095   943 729 17/10/17
 Oblig eeuwigdurend
EUR AXA 02.12.03-XX FRN sub. 1,1% 1 500 000 87,93% EUR 1 318 950 1 879 1 320 829 17/10/17
EUR NORDEA BK 17.09.04-XX FRN sub. 1,5% 2 000 000 88% EUR 1 760 000 1 485 1 761 485 17/10/17
 Aandelen Chemie
LYONDELLBASELL IND-CL A 1,5% 22 000 97,72 USD 2 149 840   1 829 299 17/10/17
SOLVAY 1,6% 15 500 124,8 EUR 1 934 400   1 934 400 17/10/17
 Aandelen Transport/Vervoer
CONTINENTAL 1,6% 9 000 214,74 EUR 1 932 660   1 932 660 17/10/17
RYANAIR HOLDINGS 2,0% 142 500 16,65 EUR 2 372 625   2 372 625 17/10/17
 Aandelen Distributie
CVS HEALTH CORP 1,0% 20 000 72,375 USD 1 447 500   1 231 678 17/10/17
 Aandelen Media
PUBLICIS GROUPE 1,5% 28 616 61,62 EUR 1 763 318   1 763 318 17/10/17
WALT DISNEY CORP. 1,3% 19 000 98,04 USD 1 862 760   1 585 023 17/10/17
WPP PLC 1,3% 100 000 14,1 GBP 1 410 000   1 579 834 17/10/17
 Aandelen Agricultuur
SIPEF 1,4% 27 180 62,5 EUR 1 698 750   1 698 750 17/10/17
 Aandelen Voeding
AMSTERDAM COMMODITIES 0,4% 20 900 24,515 EUR 512 364   512 364 17/10/17
DIAGEO PLC 1,7% 70 000 25,555 GBP 1 788 850   2 004 316 17/10/17
NESTLE SA 1,5% 25 000 84,5 CHF 2 112 500   1 834 600 17/10/17
 Aandelen Consumptie/Luxe
HENKEL AG & CO KGAA 1,2% 12 000 118,95 EUR 1 427 400   1 427 400 17/10/17
HERMES INTERNATIONAL 0,3% 960 432,15 EUR 414 864   414 864 17/10/17
PRICELINE GROUP 0,3% 200 1 932 USD 386 400   328 788 17/10/17
 Aandelen Farmacie/Medical
HCA HEALTHCARE 1,5% 27 500 75,94 USD 2 088 350   1 776 977 17/10/17
JOHNSON & JOHNSON 1,6% 16 000 138,78 USD 2 220 480   1 889 407 17/10/17
MERCK KGAA 1,1% 14 000 94,986 EUR 1 329 804   1 329 804 17/10/17
NOVO NORDISK 1,0% 30 000 311,5 DKK 9 345 000   1 255 034 17/10/17
 Aandelen Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,0% 24 000 149,55 EUR 3 589 200   3 589 200 17/10/17
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,5% 11 000 187,56 USD 2 063 160   1 755 543 17/10/17
EXOR NV 2,2% 50 000 54 EUR 2 700 000   2 700 000 17/10/17
FIRST PACIFIC CO 1,2% 2 230 000 6,08 HKD 13 558 400   1 477 866 17/10/17
INVESTOR B 1,9% 52 500 408,3 SEK 21 435 750   2 235 642 17/10/17
JARDINE STRATEGIC 1,6% 50 000 43,78 USD 2 189 000   1 862 620 17/10/17
SOFINA 2,8% 26 000 128,6 EUR 3 343 600   3 343 600 17/10/17
 Aandelen Financieel
AGEAS 1,8% 52 000 40,445 EUR 2 103 140   2 103 140 17/10/17
INTRUM JUSTITIA AB 1,8% 70 000 288,8 SEK 20 216 000   2 108 428 16/10/17
JP MORGAN CHASE & CO 1,7% 24 000 98,01 USD 2 352 240   2 001 521 17/10/17
NATIONALE BANK 0,5% 200 2 870 EUR 574 000   574 000 17/10/17
 Aandelen Vastgoed
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 55 000 42,84 USD 2 356 200   2 004 891 17/10/17
BUWOG AG 2,6% 123 750 25,645 EUR 3 173 569   3 173 569 17/10/17
IMMOFINANZ AG 1,8% 1 000 000 2,206 EUR 2 206 000   2 206 000 17/10/17
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,8% 600 000 3,162 GBP 1 897 200   2 125 717 17/10/17
 Aandelen Technologie
ALPHABET INC class C 1,7% 2 400 991,96 USD 2 380 704   2 025 741 17/10/17
APPLE COMPUTER 1,8% 16 000 159,54 USD 2 552 640   2 172 042 17/10/17
OPEN TEXT 1,2% 50 000 42,3 CAD 2 115 000   1 431 326 17/10/17
 Aandelen Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 2,0% 150 000 14,23 GBP 2 134 500   2 391 599 17/10/17
TOP Te ontvangen coupons
Effectcode Aantal/Bedrag Omschrijving Coupon
US46625H1005 24000 JP MORGAN CHASE & CO 05.10.17 2017/10/05
JE00B8KF9B49 100000 WPP PLC 05.10.17 2017/10/05
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website