http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Obligaties - Selectie met hoger risico
24 april 2018
In deze lijst selecteren we de meest interessante obligaties in EURO van debiteuren met een lagere rating of zonder rating (NR), maar geven we ook een overzicht van beschikbare obligaties in andere munten met een hoge kredietwaardigheid. Deze selectie is louter informatief. De gepubliceerde koersen zijn indicatief. De vermelde beleggingsinstrumenten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met uw beleggersprofiel. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsadviseur. Deze informatie is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden.
 
HOGER RISICO INGEVOLGE DE EMITTENT
MUNT UITGEVER COUPON UITGIFTE
DATUM
AFLOOP
DATUM
KOERS (*) BRUTO
REND.
NETTO
REND.
COUPURE
EUR K+S AG 2.625% 06/04/2017 06/04/2023 105.30% 1.50% 0.74% 1.000
EUR RENAULT 1.00% 28/11/2017 28/11/2025 97.85% 1.30% 1.00% 1.000
EUR HEIDELBERGCEMENT 1.625% 04/04/2017 07/04/2026 100.80% 1.52% 1.03% 1.000
EUR HEIDELBERGCEMENT 1.75% 24/04/2018 24/04/2028 98.65% 1.90% 1.37% 1.000
 
HOGER RISICO INGEVOLGE DE MUNT
MUNT UITGEVER COUPON UITGIFTE
DATUM
AFLOOP
DATUM
KOERS (*) BRUTO
REND.
NETTO
REND.
COUPURE
SEK E.I.B. 1.25% 23/01/2015 12/05/2025 102.30% 0.91% 0.54% 10.000
NOK RABOBANK 1.75% 01/02/2018 01/02/2023 98.90% 1.99% 1.47% 20.000
GBP VOLKSWAGEN FIN. 2.25% 12/04/2017 12/04/2025 98.50% 2.49% 1.81% 1.000
USD NESTLE HOLDING 3.125% 22/03/2018 22/03/2023 99.20% 3.30% 2.36% 2.000
USD AB INBEV 3.50% 04/04/2018 12/01/2024 99.70% 3.56% 2.51% 5.000
CAD LANDWIRT. RENTENBANK 2.25% 23/07/2014 23/07/2021 99.75% 2.33% 1.65% 1.000
CAD E.I.B. 2.375% 18/01/2018 18/01/2023 99.50% 2.49% 1.77% 1.000
AUD TOYOTA FIN AUSTRALIA 2.875% 21/11/2017 21/11/2022 99.40% 3.02% 2.15% 2.000
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.00% 10/11/2017 10/02/2023 98.55% 3.33% 2.42% 1.000
NZD RABOBANK 3.375% 24/04/2018 24/04/2023 99.60% 3.46% 2.45% 2.000
* Koers exclusief makelaarsloon, vast recht van € 7,50 en eventuele beurstaks. Het netto rendement is exclusief kosten
** Staatswaarborg/K=eerste korte coupon/L=eerste lange coupon/LL=lange laatste coupon.
*** Onder voorbehoud van voldoende voorraad

Disclaimer:
Elke beleggingsbeslissing m.b.t. bovengenoemde beleggingsinstrumenten dient gebaseerd te zijn op publiek beschikbare informatie betreffende dit instrument en in overeenstemming te zijn met het risicoprofiel van de belegger. Het nettorendement is berekend op basis van de huidige belastingen die in beginsel van toepassing zijn voor de particuliere Belgische ingezetenen. De kwalificatie 'hoger risico' is gebaseerd op kwalitatieve parameters waaronder, maar niet uitsluitend, de solvabiliteit, de rentabiliteit, de dekking van de interestlasten, de nettoschulden en de evolutie van de vermelde parameters in de tijd. De selectiemethode is erop gericht kredietverliezen als gevolg van kredietwaardigheid tot een minimum te beperken. De Bank houdt zich het recht voor om de kwalificatie 'hoger risico' te allen tijde te herzien. De Bank streeft in haar selectie een grote voorzichtigheid na, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen gerelateerd aan genomen beleggingsbeslissingen (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement van de vermelde emittenten).
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website