http://www.dierickxleys.be
ZOEK
 | 
PDF
 | 
PS
 | 
AANMELDEN
 | 
FR
 | 
SITEMAP
 | 
HOME
Beleggingsadvies - Obligaties - Selectie met beperkt risico
24 april 2018
In deze lijst selecteren we de meest interessante obligaties in EURO van debiteuren met een hoge kredietwaardigheid op de primaire en secundaire markt. Deze selectie is louter informatief; de gepubliceerde koersen zijn indicatief. Deze informatie is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden.
 
PRIMAIRE EN SECUNDAIRE MARKT
MUNT UITGEVER COUPON UITGIFTE
DATUM
AFLOOP
DATUM
KOERS (*) BRUTO
REND.
NETTO
REND.
COUPURE
EUR EANDIS 2% 23/06/2017 23/06/2025 105.40% 1.21% 0.63% 1.000
EUR BASF 0.875% 15/11/2017 15/11/2027 97.40% 1.16% 0.90% 1.000
EUR DEUTSCHE BAHN FIN. 0.625% 26/09/2016 26/09/2028 95.90% 1.04% 0.85% 1.000
 
REFERENTIE INTRESTEN
MUNT UITGEVER COUPON UITGIFTE
DATUM
AFLOOP
DATUM
KOERS (*) BRUTO
REND.
NETTO
REND.
COUPURE
EUR DUITSLAND     10 JAAR   0.623%    
EUR DUITSLAND     5 JAAR   -0.006%    
EUR BELGIE     10 JAAR   0.872%    
EUR BELGIE     5 JAAR   0.186%    
* Koers exclusief makelaarsloon, vast recht van € 7,50 en eventuele beurstaks. Het netto rendement is exclusief kosten
** Staatswaarborg/K=eerste korte coupon/L=eerste lange coupon/LL=lange laatste coupon.
*** Onder voorbehoud van voldoende voorraad

Disclaimer:
Elke beleggingsbeslissing m.b.t. bovengenoemde beleggingsinstrumenten dient gebaseerd te zijn op publiek beschikbare informatie betreffende dit instrument en in overeenstemming te zijn met het risicoprofiel van de belegger. Het nettorendement is berekend op basis van de huidige belastingen die in beginsel van toepassing zijn voor de particuliere Belgische ingezetenen. De kwalificatie 'beperkt risico' is gebaseerd op kwalitatieve parameters waaronder, maar niet uitsluitend, de solvabiliteit, de rentabiliteit, de dekking van de interestlasten, de nettoschulden en de evolutie van de vermelde parameters in de tijd. De selectiemethode is erop gericht kredietverliezen als gevolg van kredietwaardigheid tot een minimum te beperken. De Bank houdt zich het recht voor om de kwalificatie 'beperkt risico' te allen tijde te herzien. De Bank streeft in haar selectie een grote voorzichtigheid na, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verliezen gerelateerd aan genomen beleggingsbeslissingen (bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement van de vermelde emittenten).
 DIERICKX LEYS ANTWERPEN     DIERICKX LEYS MORTSEL     DIERICKX LEYS SINT-MARTENS-LATEM 
Gebruiksvoorwaarden website